Tehomaksu-uudistus etenee

LE-Sähköverkon tehomaksu-uudistus etenee. 1.1.2019 alkaen tehomaksun piiriin siirtyy pääosin omakotitaloja ja kesämökkejä. 

Mikä muuttuu tehomaksun myötä?

Tehomaksun piiriin 1.1.2019 siirtyvien asiakkaidemme siirtomaksu koostuu jatkossa kolmesta osasta: perusmaksusta, energian määrästä ja huipputehosta. Perusmaksulla tarkoitetaan kiinteää maksua, energian määrällä mitattua energiankulutusta (kWh) ja huipputeholla (kW) korkeinta yhden tunnin tehohuippua. Tasaisesti kuluttava maksaa sähkönsiirrosta 1.1.2019 alkaen vähemmän ja kulutuspiikkejä sähköverkkoon aiheuttava enemmän.

Tehomaksun suuruus määräytyy edellisen 12 kuukauden suurimman kulutetun tuntitehon mukaan. Tuntiteho tarkoittaa asiakkaan yhden tunnin aikana kuluttamaa energiamäärää. Tuntitehot huomioidaan laskutuksessa ensimmäisen kerran tammikuussa 2019, eli vuoden 2018 kulutus ei kuulu tehomaksun piiriin nyt siirtyvillä asiakkailla.

Muutoksen myötä energian määrään perustuva siirtomaksun osuus vähenee. Sähkötehoon perustuva tehomaksu on sähkölaskussa puolestaan uusi elementti, johon jokainen asiakas voi vaikuttaa omilla sähkönkäyttötavoillaan 1.1.2019 alkaen.

Miksi tehomaksu otetaan käyttöön?

  1. Työ- ja elinkeinoministeriö suosittaa koko sähköverkkotoimialaa siirtymään tehomaksuun. Valtakunnallisena tavoitteena on vähentää sähköverkon kulutuspiikkejä, jotka tekevät sähkönkulutuksesta vaikeasti ennakoitavaa. Samalla varmistetaan, että sähkön toimitusvarmuus on koko Suomessa sähkömarkkinalain edellyttämällä tasolla.
  2. Muutos ohjaa asiakkaita kuluttamaan sähköä tasaisesti. Se puolestaan lisää sähkönsiirron luotettavuutta. Tehomaksun ansiosta sähkö kulkee kotiisi luotettavasti myös huipputehojen aikaan.
  3. Sähköverkon ylläpitokustannukset halutaan jakaa asiakkaille entistä oikeudenmukaisemmin. Tasaisesti kuluttava asiakas säästää, kun taas epätasaisesti kuluttavan asiakkaan siirtomaksun keskihinta nousee.

Ketä muutos koskee?

1.1.2019 voimaan tuleva muutos koskee omakotitaloja, kesämökkejä ja muita kiinteistöjä, joissa on 3 x 25 ampeerin pääsulake ja joiden sähköverkkoliittymässä on vain yksi käyttöpaikka. Uudistus ei koske kerrostalo- ja rivitaloasuntoja.

Tehomaksuun on siirrytty vuodesta 2016 alkaen. Tähän mennessä tehomaksuun on siirtynyt teollisuuskiinteistöjä ja muita suuria sähkönkäyttäjiä. Viime vuonna suuri osa siirtyjistä oli sähkölämmitteisiä omakotitaloja. Tehomaksu vaikuttaa näihin kiinteistöihin samalla tavalla.

Muutoksesta hyötyvät tasaisesti ympäri vuoden sähköä kuluttavat asiakkaat. Epätasaisesti kuluttavat asiakkaat maksavat puolestaan sähköverkolle aiheuttamansa kulutuksen mukaisesti.  

Miten voin säästää jatkossa sähkönsiirtolaskussani?

  • Käytä suuritehoisia kodinkoneita eri aikaan.
  • Tarkkaile sähkökulutustasi Online-palvelussamme ja tutki, mistä suurin tuntikulutuksesi syntyy.
  • Vaikuta tuntikulutukseesi muuttamalla omia sähkönkäyttötapojasi.
  • Kuluta sähköä tasaisesti ympäri vuoden.

Alta löydät lisätietoa muutoksista. Uudet hinnat löytyvät kokonaisuudessaan hinnastostamme.

Sähköliittymät, joissa on kytkettynä yksi sähkönkäyttöpaikka ja joiden käyttöpaikan sulakekoko on 3x25A, siirretään siirtotuotteisiin Yleissiirto TEHO ja Yösiirto TEHO.

 

Aiemmin laskutus on perustunut asiakkaan kuluttamaan sähköenergiaan (kWh). Muutoksen jälkeen laskutamme myös asiakkaan käyttämän huipputehon (kW) eli kuukauden suurimman kulutetun tuntitehon mukaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaalle, että siirtotuotteessa on jatkossa perusmaksun ja siirtomaksun lisäksi uusi maksukomponentti tehomaksu. Siirtomaksun (kWh) hinta puolestaan alhaisempi kuin yleis- ja yösähkötuotteissa.

 

Tehomaksu määräytyy edellisen 12 kuukauden aikana suurimman mitatun tuntitehon mukaan. Tuotteeseen siirtyvien uusien asiakkaiden osalta laskenta alkaa 1.1.2019 alkaen.

Esimerkiksi, jos tammikuun suurin tuntiteho on 10 kW, on tehomaksu 10 kW * 0,77 €/kW = 7,7 €/kk

 

Tuntiteholla tarkoitetaan yhden tunnin aikana kulutettua energiamäärää. Online-palvelussamme voit tarkkailla omaa sähkönkulutustasi tuntitasolla ja katsoa suurimman tuntikulutuksesi, jonka mukaan tehomaksu laskutetaan.