Vääksy lämpiää nyt lähienergialla

Lahti Energian uusin lämpölaitos, Asikkalan Saittaan rakennettu biolämpökeskus vihittiin käyttöön tänään iltapäivällä. Paikallista, uusiutuvaa polttoainetta hyödyntävä keskus on osa lahtelaista energiakäännöstä.

Biolämpökeskus käyttää polttoaineenaan laitoksen lähialueella tuotettavaa metsähaketta ja puuteollisuuden sivutuotteita. Polttoaineenhankinta vahvistaa paikallisen puun menekkiä ja työllistää niin korjuu- kuin kuljetusurakoitsijoitakin. Laitoksen vihki käyttöön asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

–    Suomen uusiutuvan energian potentiaalin hyödyntäminen lämmön- ja sähköntuotannossa sekä liikenteen biopolttoaineiden tuotannossa on yksi keskeisistä kysymyksistä pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta, Tiilikainen totesi.

–    Uuden lämpökeskuksen myötä Asikkala pääsee lähemmäksi hiilineutraalin kunnan 80 prosentin päästövähennystavoitteita vuoteen 2030 mennessä. Tämä tukee osaltaan Suomen valtakunnallisia uusiutuvan energian tavoitteita. Myös kaukolämpöasiakkaiden energiahuollon varmuus paranee, ministeri kertoi.

Laitoksen myötä noin 90 prosenttia vuosittaisesta Vääksyssä tuotetusta lämpöenergiasta muuttuu uusiutuvaksi, kotimaiseksi energiaksi.

–    Vääksyn biolämpölaitos on osa Lahti Energian energiakäännöstä, joka huipentuu Kymijärvi III -biolämpölaitoksen valmistumiseen vuoden päästä. Lahti Energian vääksyläiset asiakkaat kulkevat siis etujoukoissa, totesi Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara juhlapuheessaan.  

Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka kiitti Lahti Energiaa uuden lämpökeskuksen rakentamisesta kuntaan.

–    Uusi lämpökeskus takaa jatkossakin kaukolämpöverkon toimivuuden ja edullisuuden kunnan alueella. Asikkala on Hinku-kunta ja sitä kautta sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian käyttöä tavoitteellisesti sekä vähentämään ilmastopäästöjä. Uudella lämpökeskuksella on iso merkitys myös paikallisen metsätalouden näkökulmasta, sillä merkittävä osa hakkeesta tulee paikallisista metsistä,  Ikola-Norrbacka kertoi.

Biolämpölaitoksen kaukolämpöteho on 4 megawattia ja savukaasupesurin 1 megawatti. Hankkeelle myönnettiin Tekesiltä, nykyiseltä Business Finlandilta, energiatukea 324 000 euroa, joka oli 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Uudessa lämpökeskuksessa on nykyaikaisen savukaasun suodatuksen lisäksi savukaasupesuri, joka vähentää savukaasun hiukkaspitoisuuden murto-osaan sallitusta päästömäärästä. Pesuri parantaa merkittävästi prosessin kokonaishyötysuhdetta ja vähentää polttoaineen kulutusta.
Lahti Energialla on Vääksyssä 130 kaukolämpöasiakasta. Vääksyn vanha, maakaasulla toimiva lämpökeskus jää vara- ja huippukuormalaitokseksi. Uusi biolämpölaitos käynnistettiin tammi-helmikuun vaihteessa, ja se on toiminut hyvin.

Lisätietoja:  Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara, puh. 050 552 8401