Vääksy siirtyi bioaikaan

Asikkalan Saittaan on valmistunut uusi biolämpökeskus, joka tuottaa puhdasta kaukolämpöä Lahti Energian vääksyläisille asiakkaille. Paikallista, uusiutuvaa polttoainetta hyödyntävä keskus on osa lahtelaista energiakäännöstä.

Biolämpölaitos käynnistettiin tammi-helmikuun vaihteessa, ja se on toiminut hyvin. Keskus tuottaa jo suurimman osan Vääksyn erillisverkon kaukolämmöstä. Biolämpölaitoksen kaukolämpöteho on 4 megawattia ja savukaasupesurin 1 megawatti.

–    Uusi biolämpölaitos varmistaa osaltaan vakaan ja kilpailukykyisen kaukolämmön hinnoittelun tulevaisuudessa, kertoo Lahti Energian lämpöliiketoiminnan verkkojohtaja Arto Nikkanen.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät 5 000 tonnilla vuodessa

Biolämpökeskuksen käyttöönoton myötä energiantuotanto fossiilisilla tuontipolttoaineilla vähenee reilusti Vääksyssä. Vuosittain tuotetusta lämpöenergiasta noin 90 prosenttia muuttuu uusiutuvaksi, kotimaiseksi energiaksi. Hankkeelle on myönnetty Tekesin energiatukea. Uudessa lämpökeskuksessa on nykyaikaisen savukaasun suodatuksen lisäksi savukaasupesuri, joka vähentää savukaasun hiukkaspitoisuuden murto-osaan sallitusta päästömäärästä. Pesuri parantaa merkittävästi prosessin kokonaishyötysuhdetta ja vähentää polttoaineen kulutusta.

–    Uusi biolaitos pienentää Asikkalan kunnan hiilijalanjälkeä 5 000 tonnilla vuodessa. Tämä on merkittävä tulos Asikkalan pyrkiessä kohti hiilineutraaliutta, toteaa Asikkalan kunnan tekninen johtaja Harri Hirvonen.

Lisää työpaikkoja polttoaineketjuun

Biolämpökeskus käyttää polttoaineenaan metsähaketta ja puuteollisuuden sivutuotteita. Polttoaineen lämpölaitokselle toimittaa Koskitukki Oy.

–    Vääksyn voimalaitoksen polttoaine hankitaan lähialueelta, joten voidaan puhua lähienergiasta. Polttoaineenhankinta vahvistaa entisestään paikallisen puun menekkiä ja työllistää niin korjuu- kuin kuljetusurakoitsijoitakin, sanoo metsäjohtaja Ville Parkkinen Koskitukki Oy:stä.

Lahti Energialla on Vääksyssä 130 kaukolämpöasiakasta. Vääksyn vanha lämpökeskus jää vara- ja huippukuormalaitokseksi.   

Lisätietoja:  Lahti Energian lämpöliiketoiminnan verkkojohtaja Arto Nikkanen, puh. 044 751 7211