Viimeinen kivihiililaiva saapuu huomenna Haminan satamaan

Lahti Energian viimeinen hiililaiva saapuu huomenna Haminan satamaan. Se merkitsee loppua kivihiilen käytölle Kymijärven voimalaitosten energiantuotannossa ensi syksynä.  

Loppulaskenta kivihiilen käytölle Lahti Energian energiantuotannossa on alkanut. Viimeinen kivihiililasti kulutetaan loppuun vuoden 2019 aikana. Sen jälkeen polttoaineena käytetään fossiilisen ja ulkomaisen kivihiilen sijaan kotimaista, uusiutuvaa biopolttoainetta, joka kuljetetaan voimalaitoksille lähialueelta. Satamaralli jää historiaan, ja rahavirta – reilut 10 miljoonaa euroa vuodessa – kääntyy lähialueelle.

–  Viimeisen kivihiililaivan saapuminen on historiallinen merkkihetki sekä lahtelaisille että Lahti Energialle. Arvion mukaan kivihiiltä käytetään viimeistä kertaa maalis–huhtikuun vaihteessa, iloitsee Lahti Energian energiajohtaja Mikko Rajala.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät selvästi

Energiakäännöksen mahdollistaa Kymijärvi III -biolämpölaitos, joka käyttää polttoaineenaan kestävän kehityksen mukaista sertifioitua puuta: metsätähdehaketta, kantomursketta sekä sahojen sivutuotetta. Kymijärvi III:sta tulee Suomen ympäristöystävällisin bioenergialaitos.

–  Kymijärvi III vähentää Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä noin 600 000 tonnia vuodessa eli 20 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Se vastaa yli 45 000 suomalaisen vuotuisia päästöjä, Rajala jatkaa.

Polttoaineen sisältämät ravinteet kierrätetään takaisin metsiin rakeistettuna tuhkana, ja energiantuotannossa syntyvät lauhteet puhdistetaan juomavettäkin puhtaammiksi ennen Vesijärveen laskua. Puun korjuussa ja kuljetuksessa syntyy laitoksen myötä noin 80 uutta pysyvää työpaikkaa. 

Kymijärvi I:n käyttö loppuu ensi keväänä

Uuden Kymijärvi III -laitoksen koestukset ja käyttöönotto aloitetaan ensi kesänä. Lämmityskaudella 2019–2020 uusi laitos kantaa jo kaukolämmöntuotantovastuun yhdessä Kymijärvi II:n kanssa. Kymijärvi I -laitoksen käyttö loppuu keväällä 2019.

–  Kymijärvi I siirretään ensin vuoden pitkäaikaissäilytykseen jatkosuunnitelmia varten. Kivihiiltä jätetään vain varapolttoaineeksi. Näin varmistamme lämmöntuotannon myös silloin, jos polttoaineiden saatavuudessa on ongelmia, Rajala kertoo.

Lahdessa energiantuotanto vihertyy muita nopeammin. Energiakäännös on maalissa noin 10 vuotta aiemmin kuin monien muiden kaupunkiyhtiöiden. Lämmöntuotanto on hiiletöntä jo vuonna 2020. Samaan aikaan myös Lahti Energian tuottama sähkö muuttuu lähes kokonaan päästöttömäksi.

Lämmöntuotannossa fossiilista maakaasua, öljyä ja kivihiiltä on korvattu jo usean vuoden ajan uusiutuvalla bio- ja kierrätyspolttoaineella. Vuonna 2012 käyttöönotettu Kymijärvi II -voimalaitos kaasuttaa energiaa materiaalikierrätykseen kelpaamattomista, mutta hyvin palavista jätteistä, kuten muovista ja jätepuusta.