Vaikea vuosi päättyi olosuhteisiin nähden hyvään tulokseen  

Vuoden 2022 aikana voimakkaasti muuttunut liiketoimintaympäristö oli Lahti Energialle taloudellisesti haastava. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti vakavia seurauksia energiamarkkinoihin. Sähkön hinnan nousu vauhditti konsernin liikevaihdon kasvuun, mutta liikevoitto supistui.  

Vaikka Lahti Energian tilanne on erityisesti kaukolämmön tuotantorakenteen vuoksi parempi kuin monissa muissa kaupunkienergiayhtiöissä, yhtiö ei välttynyt sodan vaikutuksilta. Sähkön myynti kiritti vuoden 2022 liikevaihdon kasvuun, mutta liikevoittoa rasittavat kustannus- ja saatavuushaasteet etenkin polttoainemarkkinoilla.    

Lahti Energia -konsernin liikevaihto kasvoi runsaalla 8 miljoonalla eurolla edellisvuodesta 205,6 miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto sen sijaan supistui 28,9 miljoonaan euroon (37,3 vuonna 2021). Liikevoittoprosentti oli 14. Tilikauden tulokseksi muodostui 11,5 miljoonaa euroa.  

Sähkön hinnannoususta ei täysimääräistä hyötyä

Sähkömarkkinoiden loppuvuodesta 2021 alkanut hintaralli jatkui vuonna 2022 maakaasumarkkinoiden kiristyessä Euroopassa. Pohjoismaiden ja ennen kaikkea Suomen aluehintaan vaikutti myös sähkön tuonnin päättyminen Venäjältä toukokuussa 2022. Olkiluoto 3:n käytettävyyshaasteet ja tuulivoimakapasiteetin kasvu lisäsivät sähkön hintaheilahteluja etenkin loppuvuodesta. Merkittävä osa Lahti Energian sähköntuotannosta on suojattu ennalta kiinteään hintaan yhtiön riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti, joten yhtiö ei hyötynyt sähkön hinnannoususta täysimääräisesti.  

Polttoaineiden hinnan nousu johti myös kaukolämmön tuotantokustannusten huomattavaan nousuun. Osa kustannusnoususta vietiin kaukolämmön hintaan korotuksilla 1.7 ja 1.9. alkaen.  

 Tase vahvistui suunnitellusti

Tilikauden tulokseen vaikutti merkittävästi myös Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimahankkeen keskeytyminen, mikä johti Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeiden tasearvon noin 17 miljoonan euron alenemaan. Lahti Energian tase on kuitenkin vahvistunut suunnitellusti omavaraisuusasteen noustessa edellisvuosista.  

Kaukolämmön myynti supistui hieman edellisvuodesta, vaikka asiakasmäärä kasvoi. Kaukolämpöä myytiin 1 143 gigawattituntia, josta Vihreän lämmön osuus oli 17 prosenttia. Vihreän lämmön osuus myynnistä kasvoi noin 10 prosenttiyksikköä.   

Kymijärven voimalaitosten käytettävyydessä huippuvuosi

Energiantuotannon toimitusvarmuuden kannalta tilikausi oli hyvä. Vuosi 2022 oli Kymijärvi II -laitoksella kiinteän polttoaineen käytettävyyden ja Kymijärvi III -laitoksella kokonaiskäytettävyyden osalta huippuvuosi. Lämmöstä tuotettiin 94 prosenttia uusiutuvilla tai kierrätyspolttoaineilla (lisäystä edellisvuodesta kaksi prosenttiyksikköä).  

Lahti Energia -konsernin investoinnit tilikaudella olivat yhteensä 27,9 (19,0) miljoonaa euroa. Investoinneista 21,3 (11,2) miljoonaa euroa oli Lahti Energian investointeja ja 6,6 (7,8) miljoonaa euroa sähköverkkoyhtiön investointeja. Vuoden aikana toteutettuja investointeja olivat muun muassa Ali-Juhakkalan lämpöpumppulaitos sekä Hartwallin biokaasulaitos. Euroopan turvallisuustilanteen heikkenemisen vuoksi yhtiössä tehtiin huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyviä investointeja normaalivuotta enemmän. 

Lahti Energian henkilöstön määrä pysyi jotakuinkin ennallaan. Se oli keskimäärin 200 henkilöä.  

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Jouni Haikarainen, p.  040 709 5690
talousjohtaja Milja Tuominen, p.  050 400 5187

Lue vuosikatsaus täältä (pdf)
Lue tilinpäätös täältä (pdf)