Ensimmäinen vuosi ilman kivihiiltä

Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen kertoo vuodesta 2020.

Vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen vuosi ilman kivihiiltä lämmöntuotannossa. Tuotimme kaukolämpöä 95-prosenttisesti uusiutuvista energialähteistä ja kierrätyspolttoaineista, minkä ansiosta Lahti Energian hiilidioksidipäästöt olivat ennätyksellisen vähäiset. Kaukolämmön kestävä, pääosin kotimaiseen bioenergiaan ja kierrätyspolttoaineisiin perustuva tuotanto on nyt turvattu pitkälle 2030-luvulle.

Ennen kaikkea vuosi muistetaan koronapandemiasta, joka vaikutti monin tavoin koko yhteiskuntaan. Lahti Energian liiketoiminnassa pandemian vaikutukset jäivät vähäisiksi, mutta työtapojen – erityisesti etätyö- ja kokouskäytäntöjen – muutos oli valtava. Osa muutoksista jää varmasti pysyviksi myös pandemian jälkeen. Pandemiaan varautuminen ja siltä suojautuminen vaativat paljon meiltä kaikilta. Tärkein onnistumisemme oli se, että niin lämmön- kuin sähkönjakelu jatkuivat asiakkaillemme keskeytyksettä.

Kymijärvi III -laitos ja Oomi aloittivat toimintansa

Kymijärvi III -biolämpölaitos otettiin kaupalliseen käyttöön huhtikuussa. Investoimme uusiutuvaan energiaan myös rakentamalla biohöyrylaitoksia asiakkaillemme, kuten Koskiselle ja Fazerille. Koskiselle rakentamamme biohöyrylaitos otettiin käyttöön syksyllä 2020. Sen sijaan Fazerin laitoksen rakentaminen viivästyi osittain koronapandemian takia. Ksylitolitehtaan yhteyteen tulevan laitoksen valmistuminen siirtyi kesälle 2021.

Sähkön vähittäismyynnin omistusjärjestely 10 energiayhtiön välillä vietiin loppuun vuonna 2019 tehtyjen päätösten mukaisesti. Lahti Energian sähkönmyynti siirtyi uudelle, valtakunnalliselle sähkönmyyntiyhtiölle Oomille, joka aloitti toimintansa 1.4.2020.

Vuonna 2020 sähkön hinta oli tukkumarkkinoilla poikkeuksellisen edullinen, koska runsaat sateet täyttivät pohjoismaiden vesivarastot ja tuulivoimatuotanto lisääntyi hyvän tuulisuuden ansiosta. Tuulivoimatuotannon lisääntyminen näkyi myös voimakkaampina markkinahintojen heilahteluina. Jatkoimme investointejamme tuulivoimatuotantoon osakkuusyhtiöidemme Suomen Hyötytuuli Oy:n ja EPV Energia Oy:n kautta. Rakenteilla on useita tuulipuistoja, joiden valmistumisen myötä tuulivoiman osuus sähkön vuosituotannossamme nousee noin kolmannekseen.

Huoletonta energiaa vastuullisesti

Yhtiön strategia tiivistettiin vuonna 2020 lauseeseen ”Huoletonta energiaa vastuullisesti”. Strategiamme mukaisesti tuemme asiakkaitamme energiamurroksessa, haemme kasvua energiapalveluista ja sähköntuotannosta, kehitämme osaamistamme sekä vahvistamme talouttamme.

Haluan kiittää henkilöstöämme pandemiavuoden erinomaisesta suorituksesta ja Lahti Energian hallitusta hyvästä yhteistyöstä ja tuesta. Ensi sijassa kiitos kuuluu asiakkaillemme, jotka ovat luottaneet meihin muutosten keskellä. Parannettavaakin meillä on, kuten viimeisin asiakastyytyväisyyskyselymme on osoittanut. Otamme saamamme palautteen, niin risut kuin ruusutkin, tosissamme. Lupaamme kehittää toimintaamme ja pyrkiä jatkuvasti kohti tavoitettamme olla asiakkaidemme ensisijainen energiakumppani.

Jouni Haikarainen
toimitusjohtaja

Vastuullisuuden periaatteet

Lahti Energialla on jo pitkät perinteet vastuullisesta toiminnasta. Vastuullisuudella tarkoitamme sitä, että huomioimme toimintamme ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. On tärkeää muistaa, että vastuullisuus on tekoja, ei pelkkiä sanoja. Vastuullisuutta on myös tunnustaa, jos jokin asia ei ole mennyt niin kuin oli tarkoitettu. Vastuullisuusraportin sisällön hyväksyy Lahti Energian johtoryhmä.

Päästöt laskuun uudella teknologialla

Kaupunkiyhtiönä kuulumme lahtelaisten ja lähialueen asukkaiden arkeen. Tärkeä tehtävämme on varmistaa, että asiakkaamme saavat lämpöä ja sähköä keskeytyksettä. Tuemme myös paikallista toimintaa monin eri tavoin.

Noudatamme lain sekä viranomaisten asettamia vaatimuksia kaikessa toiminnassamme. Meille on tärkeää olla mukana kehittämässä ja kokeilemassa uutta teknologiaa. Olemme vähentäneet varsinkin päästöjämme eturintamassa: Ensin aloitimme kaasuttamaan kierrätyspolttoainetta kivihiilen rinnalla. Lopulta luovuimme kivihiilen käytöstä vuonna 2019, kun monet muut toimijat vielä miettivät omia ratkaisujaan. Se vähensi merkittävästi energiantuotantomme hiilidioksidipäästöjä. Samaan aikaan myös muut päästömme ovat vähentyneet nykyaikaisten puhdistustekniikoiden ansiosta.

Yli 200 vihreän energian osaajaa

Henkilöstö on meille tärkeä voimavara, jota ilman toimintamme ja sen kehittäminen eivät olisi mahdollisia. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Viime vuosina emme ole tavoitettamme saavuttaneet, mutta jatkamme aktiivista työtämme sen eteen, että Lahti Energialla työskentely olisi vuosi vuodelta entistäkin turvallisempaa. Lahti Energialla on sertifioidut ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä sekä ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmä.

Nuorille haluamme tarjota antoisia kesätyökokemuksia ja saada aikaan myös kipinän energia-alalla työskentelyyn. Työllistämme myös korona-aikana kymmeniä nuoria vuosittain.

Taloudellista vakautta ja turvallisuutta

Kestävä talous on yksi strategiamme painopistealueista. Meille on tärkeää tehostaa ja kehittää toimintaamme, jotta se palvelee asiakkaitamme, omistajaamme ja muita sidosryhmiämme entistäkin paremmin.

Haluamme parantaa ja uudistaa vastuullisuusraportointiamme. Siksi julkaisemme jatkossa vastuullisuusraportit omana sivustonaan pdf-julkaisun ja painetun raportin sijaan. Lisäksi julkaisemme vastuullisuusraportin jatkossa vuosittain, kun aiemmin julkaisutahti oli joka toinen vuosi. Noudatamme jatkossakin raporteissa GRI-standardin periaatteita. Tämän lisäksi kerromme nettisivuillamme aiempaa enemmän ja useammin esimerkiksi käynnissä olevista hankkeistamme.

Vuoden 2020 raporttiin yhdenmukaistimme raportointijaksoja niin, että kuvaajissa on kolmen edellisen vuoden tiedot viiden vuoden sijaan.

99.99 %
Sähkön toimitusvarmuus
LE-Sähköverkko Oy:n avainluvut 2020 2019 2018
Liikevaihto (milj. euroa) 39,8 39,3 39,0
Siirtoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta (milj. euroa) 37,3 36,7 36,3
Liikevoitto (milj. euroa) 15,8 14,3 11,8
Tilikauden tulos (milj. euroa) 0,3 0,3 1,1
Investoinnit (milj. euroa) 9,2 9,6 8,3
Asiakasmäärä (kpl) 89 930 88 589 88 017
Päämuuntajateho (MVA) 493 486 486
Verkon huipputeho (MW) 203 226 221
Jakelumuuntajateho (MVA) 762 753 753

Luotettavaa sähkönjakelua

Lahti Energian tytäryhtiö LE-Sähköverkko Oy huolehtii noin 90 000 asiakkaan sähkönjakelusta Lahdessa sekä osin myös Hollolassa, Asikkalassa ja Iitissä. Sähköverkkomme pituus oli 4 814 kilometriä vuonna 2020. Tällä hetkellä sähköverkostamme yli 70 prosenttia on säävarmasti maakaapeloitu.

Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme rakentaneet noin 90 kilometriä keskijännitemaakaapelia ja purkaneet yli 50 kilometriä käyttöikänsä lopussa olevaa keskijänniteilmajohtoa. Käytännössä lähes kaikki uudet sähkönjakeluverkot rakennetaan säävarmaksi maakaapeliverkoksi.

LE-Sähköverkon keskijänniteverkon kaapelointiaste vuoden 2020 lopussa on 62 prosenttia ja pienjänniteverkon 79 prosenttia. Kaapelointiaste on kehittynyt tasaisella tahdilla. Viimeisen kolmen vuoden aikana keskijänniteverkon kaapelointiaste on noussut 56 prosentista 62  prosenttiin ja pienjänniteverkon 76 prosentista 79 prosentiin.

Vikojen korjaus on nopeutunut

Olemme parantaneet toimitusvarmuuttamme selvittämällä vikojen syitä entistä tehokkaammin. LE-Sähköverkko hyödyntää vian paikannuksessa älykkään verkon automatiikkaa ja tietojärjestelmiä sekä kauko-ohjattavia erottimia, mikä nopeuttaa vikojen korjaamista merkittävästi. Lisäksi ilmajohtoverkolle tehdään säännöllisesti kattavia raivauksia, mikä vähentää ilmajohdoille kaatuvien puiden määrää.

Sähkön toimitusvarmuus on säilynyt toiminta-alueellamme edelleen hyvänä. Esimerkiksi jakeluhäiriöt kestävät nykyään keskimäärin 8 minuuttia vähemmän kuin kolme vuotta sitten. Vuonna 2020 jakeluhäiriön keskimääräinen kesto oli vain 13 minuuttia.

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS 2020 2019 2018 *
Vuotuinen keskeytysaika (SAIDI; h/asiakas) 0,08 0,09 0,15 2,05
Vuotuinen keskeytysmäärä (SAIFI; kpl/asiakas) 0,35 0,30 0,56 2,77
Keskeytyksen keskipituus (CAIDI; h/asiakas) 0,22 0,30 0,27 0,74

* Suomessa keskimäärin v. 2019 (Energiateollisuus)

Kaukolämmön toimitusvarmuus huippuluokkaa

99.98 %
Kaukolämmön toimitusvarmuus

Kaukolämmön toimitusvarmuus on vakuuttavat 99,98 prosenttia. Se on erinomaisesti toimivien tuotantolaitosten, tehokkaan verkon sekä osaavan henkilöstön ansiota.

Tuotamme kaukolämpöä Lahteen, Hollolaan ja Vääksyyn. Lahdessa ja Hollolassa lämpö tuotetaan suurelta osin Kymijärven voimalaitoksilla, kun taas Vääksyssä on oma biolämpökeskuksensa ja kaukolämpöverkkonsa. Kaukolämpöverkon yhteenlaskettu pituus on 680 kilometriä. Talvisin tuotamme lämpöä myös lämpökeskuksissa.

Vuonna 2020 laajensimme kaukolämpöverkkoa varsinkin Renkomäellä ja Karistossa. Lisäksi kunnostimme verkkoa yhteistyössä Lahden kaupungin ja Lahti Aquan kanssa. Näin työmailla voitiin kunnostaa samalla kertaa myös vesihuoltoverkostoja ja kehittää liikenneympäristöä.

Kaukolämmön tunnuslukuja 2020 2019 2018
Asiakkaita (kpl) 8 759 8 658 8 584
Verkon pituus (km) 678 671* 705
Verkkoon liitetyt rakennukset (1000 m3) 38 064 26 424 34 618
Yhteistuotanto (GWh) 1 134 1 206 1 217
Erillistuotanto (GWh) 45 84 102

* Tilastointitapa on muuttunut ja verkkoa on tehostettu.

Kaukolämmön toimintavarmuus 2020 2019 2018
Jakelukeskeytykset (kpl) 104 110 110
Uusittu johtopituus (km) 6,0 4,9 5,5

Jatkuva päivystys takaa laadun

Varmistamme kaukolämmön toimituksen useilla varalaitoksilla sekä jatkuvalla päivystyksellä. Käytössämme on myös suuri lämpöakku, joka tasaa kulutuksen vaihteluja vuorokauden sisällä. Näin vältämme huippulaitosten ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä pidämme lämmön hinnan kilpailukykyisenä. Yksittäisen laitoksen mahdollinen häiriö ei vaaranna kaukolämmön jakelua asiakkaillemme.

Kehitämme lämmöntuotanto- ja jakelujärjestelmäämme jatkuvasti. Viime vuosina olemme rakentaneet uuden Kymijärvi III -biolämpölaitoksen sekä automatisoineet ja optimoineet kaukolämpöverkkoamme. Lähitulevaisuudessa tutkimme uusia mahdollisuuksia ottaa talteen hukkalämpöä. Kunnostamme myös yhä enemmän kaukolämpöverkkoamme sen ikääntyessä.


Hallituksen tueksi perustettiin kaksi valiokuntaa

Vuonna 2020 Lahti Energian hallituksen tueksi perustettiin tarkastus- ja henkilöstövaliokunta. Valiokuntien tehtävänä on tuoda lisää asiantuntemusta päätöksentekoon.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata ja arvioida Lahti Energia -konsernin taloutta ja taloudenhoitoa, rahoitusta ja maksuvalmiutta sekä riskienhallintaa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Jukka Ottela. Henkilöstövaliokunta tukee hallitusta puolestaan yhtiön palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien, henkilöstöpolitiikan ja yrityskulttuurin kehittämisessä. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on Jouni Nurminen.

Valiokunnat valmistelevat päätösesityksiä ja suosituksia hallitukselle, mutta itsenäistä päätäntävaltaa niillä ei ole. Jäsenistö koostuu muutamasta Lahti Energian hallituksen jäsenestä sekä yhdestä talon ulkopuolisesta asiantuntijasta. Varsinaisten jäsenten lisäksi työskentelyyn osallistuu yhtiön työntekijöitä tarpeen mukaan. Valiokunnat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa.

Ympäristöohjelman päämäärät saavutettiin

Lahti Energia -konsernin ympäristöohjelmaan asetettiin vuonna 2013 neljä päämäärää. Tavoitteenamme oli toteuttaa ne vuoteen 2020 mennessä. Päämäärät olivat:

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Eniten hiilidioksidipäästöjämme ovat vähentäneet Kymijärvi II -voimalaitos ja Kymijärvi III -biolämpölaitos. Ne toimivat 95-prosenttisesti kierrätys- ja biopolttoaineilla. Olemme siirtyneet uusiutuvaan biopolttoaineeseen myös useilla pienlaitoksillamme. Lisäksi olemme investoineet erityisesti tuulivoimaan ja hankkineet työautoiksi sähkö- ja kaasuautoja. Diesel-autoissamme käytämme polttoaineena uusiutuvaa dieseliä.

Vuonna 2020 hiilidioksidipäästömme olivat enää reilut 100 000 tonnia, kun suurimmillaan ne ovat olleet jopa miljoonan tonnin luokkaa. Vuodesta 2019 hiilidioksidipäästöt vähentyivät yli 200 000 tonnia.

Ympäristöhaittojen minimointi

Toimimme yhdellä Suomen tärkeimmistä pohjavesialueista. Siksi olemme luopuneet öljyn käytöstä useilla lämpökeskuksillamme. Niillä laitoksilla, joilla öljyn käyttö vielä jatkuu, olemme tehneet mittavia investointeja varmistaaksemme öljyn turvallisen käytön. Puramme vuosittain sähköverkon pylväsmuuntajia ja korvaamme niitä tarvittaessa puistomuuntajilla, jotka on varustettu vuotoaltailla. Laitoksillamme tehdään säännöllisiä kemikaalikartoituksia ja riskinarviointeja. Kemikaalien varastointiin on hankittu suoja-altaita.

Olemme vähentäneet myös toimintamme meluvaikutuksia. Uuteen Kymijärvi III -biolämpölaitokseen on valittu esimerkiksi mahdollisimman hiljaisia laitteita, minkä ansiosta voimalaitosalueen melu on vähentynyt naapurustossa. Melutasoa mitattiin ja mallinnettiin viimeksi syksyllä 2020.

Materiaali- ja energiatehokkuuden lisääminen

Kierrätämme Kymijärvi II -laitoksen pohja- ja letkusuodintuhkaa, mikä vähentää jätetuhkan sekä polttoprosessissa ja savukaasujen puhdistuksessa käytettyjen lisäaineiden määrää. Tuhkille on etsitty viime vuosina aktiivisesti uusia hyötykäyttökohteita. Lisäksi käytämme laitoksillamme savukaasupesureita, joiden avulla saamme hukkalämmön hyötykäyttöön.

Olemme mukana energiatehokkuussopimuksissa ja raportoimme energiansäästöstä vuosittain Motivalle. Olemme esimerkiksi optimoineet kaukolämmön menovettä ja pumppausta sekä alentaneet voimalaitokselle palaavan kaukolämpöveden lämpötilaa. Lisäksi olemme saneeranneet sähköasemien ikkunoita ja ovia.

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Meille on tärkeää lisätä henkilöstömme ja kansalaisten ympäristötietoisuutta ja kehittää energiateollisuusalan ympäristöasioita. Osallistumme aktiivisesti päätöksentekoon sekä Energiateollisuus ry:n ympäristötoimikunnan sekä ympäristöpoolin toimintaan. Lisäksi kerromme sopimuskumppaneillemme Lahti Energian toimintatavoista sekä turvallisuus- ja ympäristövelvoitteista jo sopimusvaiheessa ja edellytämme niiden mukaista toimintaa. Järjestämme myös koulutusta omalle henkilöstöllemme.

Energiantuotannon päästöt vähenivät selvästi

Tuotamme lämpöä ja sähköä bio- ja kierrätyspolttoaineista Kymijärven voimalaitoksilla. Vuonna 2020 Lahti Energian tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat ennätyksellisen vähäiset, vain noin 105 000 tonnia. Päästöt vähenivät, koska kivihiiltä ei käytetty polttoaineena ollenkaan ja myös maakaasun käyttö oli vähäistä. Edellisvuonna päästöjen määrä oli vielä reilut 300 000 tonnia. Myös Kymijärven laitosten muut päästöt niin ilmaan kuin vesistöön olivat vuonna 2020 erittäin vähäiset.

Lue lisää energiantuotannostamme

Kymijärvi III

Vuosi 2020 oli Kymijärvi III -biolämpölaitoksen ensimmäinen täysi toimintavuosi. Se tarkoitti, että optimoimme laitoksen toimintaa ja tutustuimme sen prosesseihin. Uusi laitos toimi erittäin hyvällä hyötysuhteella, ja ensimmäisen puolen vuoden ajan uuden laitoksen käytettävyys oli 99,2 prosenttia. Syksyllä uudelle laitokselle tehtiin vielä takuukokeita, jotka täyttivät vaatimukset. Vaikka Kymijärvi III -biolämpölaitoksen hyötysuhde on jo valmiiksi erittäin korkea, paransimme sen energiatehokkuutta vuoden aikana entisestään. Laitoksen lisävesilinjaan asennettiin esimerkiksi esilämmitin, jonka avulla saimme otettua energiaa talteen. Parhaimmillaan esilämmitin vähentää hukkalämmön määrää 100 kW:n teholla.

Kymijärvi II

Kymijärvi II -kaasutuslaitoksella oli puolestaan ennätysvuosi. Laitoksen käytettävyys parani entisestään, joten vara-, tuki- ja huippupolttoainetta eli maakaasua onnistuttiin käyttämään ennätyksellisen vähän. Se osoittaa, että Kymijärvi II -laitos toimi hyvin: se tuotti energiaa 93-prosenttisesti kiinteillä polttoaineilla. Lisäksi laitokselle tehtiin vuoden aikana vain yksi vuosihuolto, mikä ei ole ollut aiempina vuosina mahdollista. Laitos toimi näin ollen keskeytyksettä pidempään kuin koskaan aiemmin käyttöhistoriansa aikana.

Energiatehokkuutta parannettiin monipuolisesti

Olemme sitoutuneet energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin ja pyrimme 11 520 MWh:n energiansäästöön vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 saavutimme tavoitteemme ja vähensimme energiankulutustamme 5 760 MWh:lla viimeisimmän viiden vuoden aikana. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain Motivan seurantajärjestelmässä.

Parannamme sähkö- ja kaukolämpöverkon energiatehokkuutta vuosittain korjauksilla ja perusparannuksilla. Vuonna 2020 kaukolämpöverkkoa korjattiin yli 1,4 kilometrin matkalta, mikä säästää energiaa arviolta noin 270 megawattituntia. Sähköverkon korjaamisesta energiansäästöä puolestaan kertyi vuoden aikana noin 170 megawattituntia. Lisäksi saneerasimme sähköasemien ovia ja ikkunoita, mikä vähensi lämmönkulutustamme noin 39 megawattituntia.

Online-palvelu korvattiin vuonna 2020 uudella OmaWatti-palvelulla. Uudistuneessa palvelussa voi tarkkailla omaa energiankulutusta ja tarkastella laskuja, asiakastietoja sekä verkkopalvelu- ja lämpösopimuksia. OmaWatissa voi myös ottaa yhteyttä Lahti Energian asiakaspalveluun. Häiriöilmoitukset ja tiedot tulevista jakelukeskeytyksistä voi tilata tekstiviestinä kännykkään.

Kouluille ennätysmäärä opetusmateriaaleja

Lahti Energia tarjosi valtakunnallisella energiansäästöviikolla Hei, kaikki toimii! -opetuspaketin 15 lahtelaiskoululle. Materiaalin ansiosta 2.-luokkalaiset pääsevät tutustumaan eri energialähteisiin sekä energiantuotantoon, -kulutukseen ja -säästöön. Lahtienergialaiset osallistuivat teemaviikon viettoon myös Energiavartti-nimisessä tietovisassa.

Viidesosa sähköstä tuotetaan tuulivoimalla

Vuonna 2020 kasvatimme merkittävästi tuulivoiman osuutta sähkön hankinnassa.

18 %
Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrän kasvu vuodesta 2019
22 %
Tuulisähkön osuus kokonaistuotannostamme
4
Käynnissä olevat tuulivoimahankkeet osuusvoimayhtiöidemme kautta

Hankimme tuulivoimaa osakkuusyhtiöidemme EPV Energian ja Suomen Hyötytuulen kautta. Vuonna 2020 omistusosuuksillamme tuotettiin noin 35 GWh:a enemmän tuulivoimaa kuin edellisvuonna. Se vastaa noin 2 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Mukana 11 tuulivoimapuistossa ympäri Suomea

Lahti Energialle tuulivoimaa tuottaa 11 tuulivoimapuistoa ympäri Suomea. EPV Energialla on viisi tuulivoimapuistoa, jotka sijaitsevat Vaasassa, Ilmajoella, Kristiinankaupungissa, Teuvassa ja Torniossa. Hyötytuulen tuulivoimapuistot sijaitsevat puolestaan Kalajoella, Raahessa ja Porissa.

Osakkuusyhtiömme rakentavat parhaillaan neljää uutta tuulivoimapuistoa. Niiden on määrä valmistua vuosina 2021 ja 2022. Uusien puistojen myötä Lahti Energian tuulivoiman tuotantoteho kasvaa 74 MW:iin. Tällä hetkellä se on lähes 60 MW:ia. Omistamastamme tuulivoimasta yli 90 prosenttia on tuettua vielä noin 10 vuoden ajan.

Lahti Energia vähensi omia päästöjään merkittävästi

Vuonna 2020 vähensimme oman toimintamme päästöjämme. Tuotimme omaan käyttöömme noin 66 megawattituntia sähköä aurinkosähköjärjestelmillä. Kauppakadun pääkonttorillamme aurinkopaneelit tuottivat sähköä lähes 40 megawattituntia. Lisäksi tuotimme aurinkosähköä Teivaanmäen ja Päijät-Hämeen Keskussairaalan lämpökeskuksillamme.

Noin 90 prosenttia työautoistamme kulkee uusiutuvalla polttoaineella. Vuonna 2020 sähkö- ja kaasuautojen osuus oli koko autokannasta lähes neljännes, kun vuonna 2019 osuus oli viidenneksen luokkaa. Dieselautot tankkaamme puolestaan uusiutuvalla dieselillä. Vuonna 2020 teimme uusiutuvan dieselin käytössä ennätyksen, kun 98,5 prosenttia tankkauksista korvattiin ympäristöystävällisellä polttoaineella. Korvaamme käytöstä poistuvat bensiini- ja dieselkäyttöiset henkilöautot sekä kevyet pakettiautot mahdollisuuksien mukaan sähkö- ja biokaasuautoilla.

Lisäksi kannustamme henkilöstöämme kulkemaan töihin kävellen, pyörällä tai linja-autolla. Vuonna 2020 Kauppakadun toimistotiloihin remontoitiin uusia pukuhuone- ja suihkutiloja nimenomaan pyöräilijöitä ajatellen. Koronan vuoksi suuri osa työntekijöistämme oli vuonna 2020 etätöissä, mikä vähensi työmatkaliikenteen aiheuttamia päästöjä. Vuonna 2020 päätimme myös luopua nimetyistä autopaikoista Kauppakadun pääkonttorillamme.

Lahti Energialla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001 sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001. DNV GL on auditoinut järjestelmät lokakuussa 2020.

Vieraslajeja kartoitettiin ja torjuttiin aktiivisesti

Kesällä 2020 kartoitimme ja torjuimme vieraslajeja kiinteistöillämme. Havaitsimme esimerkiksi kurtturuusua, jättiputkea, lupiinia, jättipalsamia, tataria, viitapihlaja-angervoa, terttuseljaa sekä punalehtiruusua ja rohtoraunioyrttiä. Vieraslajeja torjuttiin leikkaamalla, kitkemällä ja niittämällä.

Sammonkadun lämpökeskuksella havaittiin kurtturuusu kesällä 2020.

Vieraslajit ovat haitallisia sekä luonnon monimuotoisuudelle että yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille ja taloudelle. Vieraslajit ovat levinneet luontaisilta esiintymisalueiltaan ihmisen mukana uusille alueille joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajilain mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kiinteistöllä esiintyvän haitallisen vieraslajin hävittämisestä tai sen leviämisen rajoittamisesta, jos laji voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.

Lue lisää: vieraslajit.fi

Tuhkat ja sivuvirrat tehokkaassa käytössä

Kiertotalous on tärkeä osa energiantuotantoa. Kymijärven voimalaitosalueella tuotetaan lämpöä ja sähköä bio- ja kierrätyspolttoaineista, jotka voisivat jäädä muutoin hyödyntämättä. Energiantuotannossa niistä syntyy puolestaan tuhkaa, jota käytetään esimerkiksi maarakentamisessa ja lannoitteissa.

Pääosa Kymijärven voimalaitosten biopolttoaineesta tulee Lahden lähialueilta. Polttoaineena käytetään sahojen sivutuotteita ja kestävän kehityksen mukaista, sertifioitua metsätähdehaketta, joka on teollisuuden ylijäämää. Kierrätyspolttoaine tulee puolestaan paikallisesta teollisuudesta sekä päijäthämäläisistä kotitalouksista: voimalaitoksella tuotetaan energiaa materiaalikierrätykseen kelpaamattomista, mutta hyvin palavista jätteistä, kuten muovista, paperista, pahvista ja puusta. Näin kaikki hyöty saadaan kerättyä talteen kaupunkilaisten hyväksi.

Hyötykäyttöön yli 20 000 tonnia tuhkaa

Polttoaineista syntyy voimalaitoksen prosesseissa tuhkaa, jonka hyötykäyttöä jatkettiin myös vuonna 2020 edellisvuosien tapaan. Vuoden aikana laitoksillamme muodostui noin 47 000 tonnia tuhkaa, josta hyötykäyttöön toimitettiin välivarastoinnin kautta lähes puolet eli noin 21 000 tonnia. Kymijärvi II -kaasutusvoimalaitoksen tuhkia käytettiin varsinkin maarakentamisessa. Kymijärvi III -biolämpölaitoksen tuhkaa käytettiin puolestaan maarakentamisessa ja pilaantuneiden maiden stabiloinnissa. Lisäksi olimme mukana kehittämässä biolämpölaitoksen tuhkille hyötykäyttökohteita RaKiKy- ja ARVO-TUHKA-hankkeissa. RaKiKy-lyhenne tulee sanoista ”Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä”.

Biohajoava metsälannoite Putretti

Osallistuimme vuoden aikana Ladecin Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä -hankkeeseen (RaKiKy). Sen tarkoituksena on kehittää Kymijärvi III -biolämpölaitoksen puutuhkasta ja Labion kompostointilaitoksen kompostista uusi, biohajoava metsälannoite. Olimme mukana lannoitteen koe-erän valmistamisessa ja testauksessa. Metsälannoitteen rekisteröity nimi on Putretti.

Syksyllä 2020 Putretti otettiin koekäyttöön Padasjoen Vesijaon metsäntutkimusalueella. Alustavissa laskelmissa Putretin hiilijalanjälki on osoittautunut pienemmäksi kuin teollisten lannoitteiden. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa orgaanisen lannoitteen käyttö metsälannoituksessa. Nykyinen lainsäädäntö hyväksyy toistaiseksi vain epäorgaaniset lannoitteet.

Ensimmäinen tuhkamursketie Päijät-Hämeeseen

Vuonna 2020 osallistuimme myös Lahden ammattikorkeakoulun ja Tapion ARVO-TUHKA-yhteishankkeeseen. Osana hanketta Päijät-Hämeeseen rakennettiin ensimmäinen tuhkamursketie syksyllä 2020. Tiessä käytetty tuhka oli peräisin Kymijärvi III -biolämpölaitokselta. Lisäksi hankkeessa tuotettiin tietoa tuhkan hyötykäytöstä, jotta se yleistyisi ja jotta tuhkaa osattaisiin hyödyntää Päijät-Hämeen alueella täysin uudenlaisissa maarakennuskohteissa.

Kuva: LAB-ammattikorkeakoulu

Ympäristöinvestoinnit (euroa)

Ympäristövastuun mittarit

YMPÄRISTÖVASTUU 2020 2019 2018
Polttoaineet
Kivihiili GWh 0 505 1 356
Maakaasu GWh 110 220 233
Puuperäiset GWh 1 455 1 292 1 097
Kierrätyspolttoaine GWh 392 416 325
Öljy GWh 6 10 11
Biokaasu GWh 4 4 4
Turve GWh 0 13 0
Muut GWh 0 0 0
Polttoaineet yhteensä GWh 1 967 2 459 3 026
Energian tuotanto
Sähkön tuotanto GWh 150 362 633
Kaukolämmön tuotanto GWh 1 166 1 281 1 314
Prosessilämmön tuotanto GWh 221 254 276
Höyryn tuotanto GWh 64 64 64
YMPÄRISTÖVASTUU 2020 2019 2018
Energiantuotannon päästöt
CO2 t 104 791 303 557 562 079
NOx t 689 902 1 311
SO2 t 112 359 763
Hiukkaset t 1 17 32
Vesijärveen johdettu lämpöenergia TJ 121 249 806
Ominaispäästöt
Kaukolämmön ominaispäästöt gCO2/kWh 57 133 199
Sähkön kokonaismyynnin ominaispäästöt* gCO2/kWh *- 212 **241
Tuotetut jätteet
Kokonaisjätemäärä t 49 000 60 000 64 000
Josta vaarallisia jätteitä t 880 770 620
Josta tuhkia t 47 000 55 400 60 400
Tuhkista hyötykäyttöön
Yhteensä tuhkia hyötykäyttöön t 21 400 65 000 54 900
Säästetty energiankulutus
Lahti Energia Oy MWh 272 3 180 2 680
LE-Sähköverkko Oy MWh 419 54 62

* V. 2020 osalta ei ole ilmoitettu, koska sähkön vähittäismyynti siirtynyt Oomille 1.4.2020
** V. 2018 raportissa ilmoitettu 220 on vuoden 2017 jäännösjakaumalla laskettu, lopullinen luku 241 on saatu kesällä 2018

Turvallisuustekoja kehitettiin poikkeusoloissa

Turvallisuudesta huolehtiminen on meille ensisijaisen tärkeää. Vuonna 2020 huolehdimme henkilöstön turvallisuudesta koronapandemian aikana sekä otimme käyttöön uuden ilmoitusjärjestelmän. Lisäksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmällemme myönnettiin ISO 45001 -sertifikaatti.

Lahti Energia on huoltovarmuuskriittinen toimija. Henkilöstön toimintakyvyn varmistaminen on meille erityisen tärkeää kaikissa tilanteissa – myös maailmanlaajuisen koronaviruspandemian aikana. Perustimme heti vuoden alussa koronaryhmän, joka koordinoi yhtiön sisäistä viestintää, päivittää tilannekuvaa ja laatii ohjeistuksia. Rajoitimme jo varhain henkilöstön lähikontakteja työarjessa ja siirryimme etätyöhön niin laajasti kuin mahdollista. Myös henkilöstön työpisteitä hajautettiin mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi annoimme henkilökunnalle kasvomaskien käyttösuosituksen huomattavasti ennen viranomaisten suosituksia.

Uusi järjestelmä turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen

Vuonna 2020 otimme käyttöön uuden järjestelmän turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen kirjaamista ja käsittelyä varten. Uuteen järjestelmään kirjattiin vuoden aikana reilut 300 havaintoa, 30 aloitetta sekä 80 turvallisuus- ja ympäristöhavaintokierrosraporttia. Näiden ansiosta päätimme tehdä yli 800 toimenpidettä turvallisuus- ja ympäristötoiminnan kehittämiseksi. Uudella järjestelmällä havainnoista voi ilmoittaa mobiilisti, ja myös urakoitsijat voivat kirjata havaintonsa suoraan Lahti Energian järjestelmään. Arvioimme järjestelmän avulla myös konsernin työturvallisuusriskejä sekä ympäristölupavelvoitteiden täyttymistä.

Joulukuussa Lahti Energia -konsernille myönnettiin ISO 45001 – työterveys- ja työturvallisuusjohtamisstandardin mukainen sertifiointi. Se korvasi aiemmin käytössä olleen OHSAS 181001 -sertifikaatin. Aloitimme siirtymän suunnittelun jo vuonna 2019 ja hyödynsimme valmistelussa maaliskuussa 2020 valmistunutta lopputyötä.

Turvallisuus osaksi uutta strategiaa

Lahti Energia -konserni sai vuonna 2020 uuden toimitusjohtajan, joka laajensi johtoryhmää ja päivitti yhtiön strategiaa. Uudessa strategiassa asetettiin tavoitteeksi työturvallisuuskulttuurin kehittäminen. Tavoittelemme nollaa tapaturmaa vuoteen 2025 mennessä ja kannustamme henkilökuntaamme työskentelemään entistä sitoutuneemmin työturvallisuus edellä.  Syyskuussa uudessa johtoryhmässä aloitti myös vastuullisuusjohtaja, joka tuo johtoryhmän työskentelyyn entistä painotetummin turvallisuus- ja ympäristönäkökulmia.

Turvallisuus lukuina

Turvallisuus lukuina

Henkilöstön sitoutuneisuus kantoi korona-aikanakin

Innostuneet ihmiset ovat yksi strategiamme neljästä kulmakivestä. Energia-alalla on perinteisesti ollut pitkiä työsuhteita, ja myös lahtienergialaiset ovat varsin sitoutuneita työnantajaansa. Vuonna 2020 henkilöstön ikärakenne jatkoi hieman tasoittumistaan, sillä taloon rekrytoitiin keski-ikää nuorempia henkilöitä ja myös eläköitymistahti kiihtyi. Vuoteen 2026 mennessä Lahti Energialta eläköityy arviolta 22 henkilöä.

Kesäksi palkkasimme 29 kesätyöntekijää. Rakensimme vuoden aikana myös oppilaitosyhteistyötä ja olimme mukana kahdessa opinnäytetyössä.

Koronan vuoksi etätyöskentely yleistyi Lahti Energialla vuonna 2020 toden teolla. Vastasimme etätyön haasteisiin muun muassa järjestämällä taukojumppaa ja tiimipäiviä koronarajoituksia noudattaen. Lisäksi tarjosimme vinkkejä ergonomiaan ja virtuaalitapaamisiin. Osa korona-ajan käytänteistä jää varmasti osaksi työkulttuuriamme myös jatkossa.

Perheystävällisyyttä ja etätyöskentelyä lisättiin

Vuonna 2020 jatkoimme Väestöliiton Tasa-arvo ja isät -hankkeessa. Siinä tutkittiin, miten perheystävällisyyttä voidaan kehittää suomalaisilla työpaikoilla. Hankkeeseen osallistumalla haluamme edistää päämäärätietoisesti työelämän tasa-arvoa. Vuonna 2020 paransimme muun muassa henkilöstön ohjeistuksia ja sisäistä viestintää.

Katso video Youtubessa

Lahti Energian henkilöstö vuonna 2020

Sähkösopimukset valtakunnalliseen myyntiyhtiöön

Lahti Energian sähkön vähittäismyynti siirtyi vuonna 2020 Oomille, josta tuli heti syntyessään Suomen kolmanneksi suurin sähkönmyyntiyhtiö. Perustimme Oomin yhdessä kymmenen muun energiayhtiön kanssa, jotta voimme vastata sähkömarkkinoiden yhä kiristyvään kilpailuun. Markkinoilla toimi kymmeniä sähkön vähittäismyyjiä, ja sähkötuotteiden katteet jäivät varsin pieniksi. Siitä huolimatta asiakkaat odottavat sähkön myyjiltä uusia, hyödyllisiä palveluja ja hyvää asiakaskokemusta.

Oomin palvelutarjonta kattaa koko maan. Sähkösopimusten lisäksi uusi yhtiö tarjoaa muita ilmastoystävällisiä palveluja, kuten aurinkoenergiaa ja sähköautojen latausratkaisuja. Oomi Energian perustajayritykset ovat Lahti Energia, Oulun Seudun Sähkö, Pori Energia, Vantaan Energia sekä Oulun Sähkönmyynti Oy ja sen osakkaat.  Osakkaiksi valikoitui joukko yrityksiä, jotka ovat tehneet yhteistyötä aiemminkin esimerkiksi omistamissaan tuuli- ja vesivoimayhtiöissä. Omistajia yhdisti myös samankaltainen arvopohja ja liiketoimintojen samankaltaisuus. Lahti Energian omistusosuus Oomista on 19%.

Sähkönmyynnin asiakkaamme siirtyivät automaattisesti Oomin asiakkaiksi entisin ehdoin. Myös sähkötuotteet säilyivät siirtyvillä asiakkailla ennallaan sopimuskauden loppuun asti. Palvelimme entisiä sähkönmyyntiasiakkaita vielä syyskuun loppuun  saakka kestäneen siirtymäkauden ajan. Nyt myymme tuottamamme ja osuusvoimayhtiöistä saamamme sähkön tukkumarkkinoille.

Asiakaspalvelupiste sulkeutui lokakuun lopussa

Lahti Energian asiakaspalvelupiste Kauppakatu 31:ssä sulkeutui lokakuun lopussa vähäisen kävijämäärän vuoksi. Lahti Energian asiakkaista suurin osa on siirtynyt asioimaan sähköisissä kanavissa: puhelimessa, sähköpostitse tai Online-palvelussa. Sähkönmyynnin siirryttyä Oomiin asiointi Lahti Energian asiakaspalvelupisteessä väheni entisestään.

Merkittävää tukea alueen hyvinvointiin

Me Lahti Energialla haluamme osallistua monipuolisesti paikallisyhteisömme kehitykseen. Tuemme hankkeita ja toimijoita, jotka vaikuttavat alueemme ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Lahti Energialla oli vuonna 2020 yli 20 sopimuskumppania, joiden toimintaa tuettiin merkittävillä summilla. Yhteistyökumppanin toiminnan tulee olla arvojemme mukaista ja tukea laaja-alaisesti seudullista hyvinvointia.

Vuonna 2020 tukemme oli monelle paikalliselle urheiluseuralle ratkaisevan tärkeä, jotta ne selvisivät koronavuoden rajoituksista ja niistä seuranneista talousvaikeuksista. Tukeamme sai yli 10 urheiluseuraa. Yhtiön hallitus linjasi syyskaudella, että seuratukea kohdennetaan yhä enemmän lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin. Lisäksi yhteistyökumppaneiden valinnassa huomioidaan jatkossa entistä paremmin sukupuolten välinen tasa-arvo.

Suurin osa suunnitelluista yleisötapahtumista peruuntui koronapandemian vuoksi. Ennen kokoontumisrajoituksia ehdimme kuitenkin järjestää Kaukon päivän uinnit yhteistyössä Lahden kaupungin ja Lahden Uimaseuran kanssa. Uimahallit täyttyivät 3.3. viimeistä paikkaa myöten, kun tarjosimme kaupunkilaisille ilmaisen sisäänpääsyn. Yhteistyökumppanimme Lahden Uimaseura järjesti halleissa vesijumppia ja muuta ohjelmaa. Talvella tuimme myös kaikenikäisten omaehtoista liikkumista pystyttämällä Kauppatorille tekojääradan. Syksyllä 2020 jääradan ylläpitovastuu siirtyi kaupungin tapahtumayhtiö KOKO Lahdelle, jonka käyttöön tarjosimme jääradan tekniikan. Luonnonsuojeluun osallistuimme Suomen Birdlifen jäsenenä ja Vesijärvi-säätiön Ahti-päätukijana. Perinteisen joululahjoituksemme annoimme Suomen luonnonsuojeluliitolle ilmastotyöhön.

Tiedekasvatusta ja luonnonsuojelua

Jatkoimme vuonna 2019 alkanutta yhteistyötä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa. Tuellamme rahoitettiin muun muassa tiedekerhojen ja -leirien toimintaa. Niemen kampuksella sijaitsevassa Tiedeluokka SOLUssa lapset ja nuoret pääsivät ensimmäistä kertaa tekemään myös Lahti Energian nimikkotyötä, jossa pohditaan energiaresurssien riittävyyttä ja ympäristöteemoja. Tiedekasvatuksen tavoitteena on lisätä luonnontieteiden ja matematiikan houkuttelevuutta sekä lisätä alan osaajien määrää tulevaisuudessa. Lisäksi tuimme Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston toimintaa merkittävällä lahjoituksella, jolla rahoitetaan tenure track -professuuria.

Kesällä 2020 tuimme Etsivätoimisto Henkka ja Kivimutka -lastenelokuvaa, joka tulee ensi-iltaan syyskuussa 2021. Pääsimme mukaan elokuvantekoon, kun Renkomäen lämpökeskus muuntautui laboratoriokohtauksen näyttämöksi.

Sosiaalisen vastuun mittarit

Sosiaalinen vastuu 2020 2019 2018
Lahti Energia -konserni
Henkilöstö keskimäärin 203 197 199
Henkilöstö vuoden lopussa 205 205 194
Naiset 41 38 38
Miehet 164 167 156
Lahti Energia Oy 165 158 147
Naiset 37 34 34
Miehet 128 124 113
LE-Sähköverkko Oy 40 47 47
Naiset 4 4 4
Miehet 36 43 43
Tilapäiset, konserni 27 25 23,06
Osa-aikaiset vakituiset, Lahti Energia Oy 5 6 6
Naiset 2 3 3
Miehet 3 3 3
Osa-aikaiset vakituiset, LE-Sähköverkko Oy 2 2 1
Naiset 0 0 0
Miehet 2 2 1
SOSIAALINEN VASTUU 2020 2019 2018
Naisia henkilöstöryhmittäin (%), Lahti Energia -konserni
Työntekijät 1 1 2
Toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt 18 19 27
Johto 1,4 1 1
Uusia vakituisia työntekijöitä, konserni 13 23 8
Lahti Energia Oy 12 19 6
LE-Sähköverkko Oy 1 4 2
Eläkkeelle jääneiden määrä, konserni 8 8 8
Lahti Energia Oy 6 5 5
LE-Sähköverkko Oy 2 3 3
Muita eronneita tai poislähteneitä, konserni 5 7 20
Työntekijöiden keski-ikä, konserni 46 47 47
Työsuhteen keskipituus, konserni ei luotettavasti saatavilla 14 16
Vanhempainlomalla olleita, konserni
Naiset 1 2 2
Miehet 8 10 19
Poissaolot, konserni
Sairauspoissaolo% vuoden lopussa 2,3 2,2 2,1
Tapaturmapoissaolo% vuoden lopussa 0,16 0,04 0,06
Tapaturmataajuus, konserni 13,2 18 8
Koulutuspäivät, yhteensä 149 711 522
Syrjintätapausten lukumäärä 0 0 0

Kestävää taloutta vahvalla johtamisella

Liikevaihto (2020)
155.8
miljoonaa euroa
Liikevoitto (2020)
39.6
miljoonaa euroa
Investoinnit (2020)
58.0
miljoonaa euroa

Kestävää talous on yksi strategiamme painopistealueista. Siihen kuuluvat vastuullisesti kehittyvä käyttötalous, investointien kustannustehokkuus, kaukolämmön kilpailukyky sekä raportointi ja talouden ennustaminen. Meille on tärkeää tehostaa ja kehittää toimintaamme, jotta se palvelee asiakkaitamme, omistajaamme ja muita sidosryhmiä entistäkin paremmin.

Vuonna 2020 käynnistimme laajan raportoinnin kehittämisprojektin, jolla parannetaan tiedolla johtamista sekä riskien arviointi- ja hallintaprosessia koko konsernissa. Lisäksi päätimme rekrytoida joukkoomme sisäisen tarkastajan sekä laatia konsernille yhdenmukaisen rahoituspolitiikan. Sen tarkoituksena on selkeyttää rahoitusvastuita, raportointia, päätöksentekoa ja riskienhallintaa.

Konsernin maksamat ja keräämät verot sekä veroluonteiset maksut olivat vuonna 2020 merkittävä tulonlähde julkishallinnoille sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Noudatamme kaikessa toiminnassamme vastuullisuutta, mikä näkyy myös verojalanjäljessämme.

Lahti Energian verojalanjälki 2020
yhteensä 15,4 milj. €

Maksetut verot
yhteensä 10 638 839 €

Henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut
yhteensä 1 985 392 €

Uudet palvelut säästävät energiaa yhä useammissa kiinteistöissä

Lahti Energian uusimpia palveluita ovat Huoleton lämpö (aiemmin Kaukolämpö 2.0 -palvelu) -palvelu sekä Reiot-palvelu. Huoleton lämpö -palvelu on tarkoitettu nykyisille kaukolämpöasiakkaille, jotka haluavat huoletonta lämpöä Lahti Energian huolehtiessa laitehuolloista ja -investoinneista heidän puolestaan. Reiot on puolestaan älykäs ratkaisu kiinteistöjen kulutus- ja olosuhdeseurantaan.

Vuonna 2020 Huoleton lämpö -palvelusta sovittiin lähes 50 uuden asiakkaan kanssa. Tällä hetkellä palvelu on käytössä jo lähes 2 000 taloyhtiöasunnossa. Vuoden aikana Reiot-palveluun puolestaan liitettiin lähes 270 uutta kiinteistöä. Tällä hetkellä palvelu on käytössä lähes 400 kiinteistössä eri puolilla Suomea. Osa asiakkaistamme on sekä Huoleton lämpö – että Reiot-palvelun tyytyväisiä asiakkaita. Molemmat palvelut on lanseerattu vuonna 2018.

Vuoden aikana kehitimme ja pilotoimme myös uutta kaukolämpölaitteiden katsastuspalvelua. Katsastukseen kuuluvat sekä laitteiden tarkastus että huolto. Lahti Energian aurinkosähkö- ja sähköautojen latauspalvelut siirtyivät 1.4.2020 Oomi Energialle. Alkuvuonna ehdimme kuitenkin toteuttaa ensimmäiset laajat latausratkaisut yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Sen jälkeen asiakkaidemme yhteistyö on jatkunut Oomin kanssa.

Lämmin, tuulinen ja sateinen vuosi

Vuosi 2020 oli Suomessa mittaushistorian lämpimin. Vuoden keskilämpötila oli noin 2,5 astetta pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Lämmin alkuvuosi ja ennätyksellisen lämmin loppuvuosi vähensivät kaukolämmön myyntiä. Kymijärven voimalaitosten tuotannon osuus kaukolämmön hankinnasta oli 98 prosenttia vuonna 2020.

Sähkön hinta oli poikkeuksellisen edullinen: se maksoi keskimäärin 28 €/MWh. Hintaa laskivat hyvä tuulisuus sekä runsaat sateet, jotka täyttivät pohjoismaiden vesivarastot. Tuulivoimatuotannon lisääntyminen sai myös markkinahinnat heilahtelemaan aiempaa voimakkaammin. Lisäksi sähkön kulutukseen vaikutti koronapandemia. Päästöoikeuden hinta puolestaan laski alkuvuonna ja palasi vuoden loppuun mennessä entiselle tasolleen. Loppuvuonna päästöoikeuden hinta oli keskimäärin 25 €/EUA.

Tuotimme vuonna 2020 noin 600 GWh sähköä. Oman tuotannon osuus oli vain 25 prosenttia, mikä on vähemmän kuin aiempina vuosina tuotantorakenteen muutoksen takia. Vuonna 2020 hankimme noin 450 GWh sähköä osuusvoimayhtiöiden kautta. Määrä säilyi edellisten vuosien tasolla. Osuusvoiman päästöttömän tuotannon osuus kasvaa tulevina vuosina ydinvoiman ja tuulivoiman ansiosta. Tällä hetkellä osuusvoimatuotantomme on noin 95-prosenttisesti päästötöntä.

Maakaasun kokonaishankinta lähes puolittui vuodesta 2019. Syynä oli tuotannon murroskohta: vuonna 2019 Kymijärvi I -kivihiililaitos poistui käytöstä ja Kymijärvi III -biolämpölaitos valmistui. Lisäksi maakaasun käyttö huippukattiloissa väheni historiallisen lämpimän vuoden vuoksi. Polttoaineen hankintaa kehitimme edelleen, ja Haminan polttoainevarastolle saimme ympäristöluvan. Varastoa käytetään purkupuun hankintaan ja varastointiin.

Lahti Energia mukana innovatiivisissa projekteissa

Kehitämme uusia lämmöntuotantomuotoja yhdessä muiden energiayhtiöiden ja Lahti Aquan kanssa.

Maalämpö osaksi kaukolämmön tuotantoa

Lahti Energia on mukana valtakunnallisessa Geolämpö-tutkimushankkeessa, jossa selvitetään maalämpökaivon soveltuvuutta kaukolämmön tuotantoon. Tutkimushanke käynnistettiin vuonna 2020, ja siinä on mukana useita suomalaisia energiayhtiöitä. Maalämmön soveltuvuutta tutkitaan muun muassa koeporausten ja pilottilaitoksen avulla. Parhaimmillaan hankkeessa kehittyy uusi, innovatiivinen ja päästötön tapa tuottaa lämpöä.

Jäteveden hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon

Tutkimme parhaillaan yhdessä sisaryhtiömme Lahti Aquan kanssa, miten jäteveden hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin Lahden kaukolämpöverkossa. Ympäristöministeriö myönsi yhteishankkeelle 1,4 miljoonan euron investointituen syksyllä 2020. Tuen avulla aiomme rakentaa lämpöpumppulaitoksen, jolla otamme lämpöä talteen Lahti Aquan puhdistamasta jätevedestä. Näin lämpö saadaan hyötykäyttöön kaukolämpöverkkoon.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta ja vähentää Porvoonjoen lämpökuormaa. Hukkalämmön ansiosta maakaasua voidaan käyttää Kymijärven voimalaitoksilla entistäkin vähemmän, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjämme ja laskee myös lämmöntuotannon kustannuksia. Tällä hetkellä ostamme jätevedenpuhdistamoilta biokaasulla tuotettua hukkalämpöä.

GRI-Standardi Nro
YLEISET NÄKÖKOHDAT
Otsikko raportissa
Sivu/sijainti
Ei raportoitu, syy
Lisätiedot
YLEISET NÄKÖKOHDAT
Organisaation kuvaus
102-1 Organisaation nimi Vastuullisuusraportin ensimmäinen sivu 1
102-2 Tärkeimmät tuotteet, toiminnot ja palvelut Ensimmäinen vuosi ilman kivihiiltä, Luotettavaa sähkönjakelua, Kaukolämmön toimitusvarmuus huippuluokkaa, Sähkösopimukset valtakunnalliseen myyntiyhtiöön 2-4, 7-9, 10-12, 35
Nettisivuilla Lahti Energia yritysesittely
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Nettisivuilla footer
102-4 Toiminta-alue Luotettavaa sähkönjakelua, Kaukolämmön toimitusvarmuus huippuluokkaa 7-9, 10-12
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Nettisivuilla Lahti Energia yritysesittely
102-6 Markkina-alueet, toimialat Nettisivuilla Lahti Energia yritysesittely
102-7 Organisaation koko Sosiaalisen vastuun mittarit 38
Nettisivuilla Lahti Energia yritysesittely
Nettisivuilla Lahti Energia yritysesittely
102-8 Henkilöstötiedot Sosiaalisen vastuuun mittarit 38
Nettisivuilla Lahti Energia yritysesittely
102-9 Toimitusketju Ensimmäinen vuosi ilman kivihiiltä, Luotettavaa sähkönjakelua, Kaukolämmön toimitusvarmuus huippuluokkaa, Energiantuotannon päästöt vähenivät selvästi 2-4, 7-9, 10-12, 15-16
Nettisivuilla Energian tuotanto
102-10 Merkittävät muutokset raportointijaksolla Ensimmäinen vuosi ilman kivihiiltä 2-4
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Ympäristöohjelman päämäärät saavutettiin, Turvallisuustekoja kehitettiin poikkeusoloissa 14, 29-32
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Ensimmäinen vuosi ilman kivihiiltä 2-4
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Ensimmäinen vuosi ilman kivihiiltä, Vastuullisuuden periaatteet, Turvallisuustekoja kehitettiin poikkeusoloissa 2-4, 5-6, 29-32
Etiikka ja oikeudenmukaiset toimintatavat
102-16 Arvot, periaatteet, standardit, käytännöt Vastuullisuuden periaatteet 5-6
102-17 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto Vastuullisuuden periaatteet, Henkilöstön sitoutuneisuus kantoi korona-aikana 5-6, 33-34
Hallintotapa
102-18 Hallintorakenne Nettisivuilla Lahti Energia: yhtiön johto
102-19 Vastuunjako Nettisivuilla Lahti Energia: yhtiön johto
102-20 Vastuuhenkilöt eri aihealoilla taloudellisen, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun osalta Nettisivuilla Lahti Energia: yhtiön johto
102-21 Sidosryhmien kuuleminen Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
102-22 Hallituksen kokoonpano Nettisivuilla Lahti Energia: yhtiön johto
102-25 Eturistiriitojen välttäminen Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
102-30 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Luotettavaa sähkönjakelua, Kaukolämmön toimitusvarmuus huippuluokkaa, Turvallisuustekoja kehitettiin poikkeusoloissa 7-9, 10-12, 29-32
102-31 Riskiarviointien taajuus Turvallisuustekoja kehitettiin poikkeusoloissa, Kestävää taloutta vahvalla johtamisella 29-32,39-41
 Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu:henkilöstö
102-32 Yhteiskuntavastuuraportin arviointi johdossa Vastuullisuuden periaatteet 5-6
102-36 Palkitsemisjärjestelmät Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu:henkilöstö
Sidosryhmät
102-40 Luettelo sidosryhmistä Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
102-41 Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
Raportointi
102-45 Taloudellisissa tiedoissa mukana olevat kokonaisuudet Vastuullisuuden periaatteet, Kestävää taloutta vahvalla johtamisella 5-6, 39-41
102-46 Raportin sisällönmäärittely Vastuullisuuden periaatteet 5-6
102-47 Olennaiset näkökohdat Ympäristöohjelman päämäärät saavutettiin, Turvallisuutekoja kehiettiin poikkeusoloissa, Kestävää taloutta vahvalla johtamisella 14, 29-32, 39-41
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vastuullisuuden periaatteet 5-6
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Vastuullisuuden periaatteet 5-6
102-50 Raportointijakso Vastuullisuuden periaatteet 5-6
102-51 Edellisen raportin päiväys Nettisivuilla Edellinen vastuullisuusraportti julkaistiin vuonna 2019 vuoden 2018 tiedoilla
102-52 Raportointisykli Vastuullisuuden periaatteet 5-6
102-53 Yhteystiedot Nettisivuilla Yhteystiedot
102-54 Raportin suhde GRI Standards -raportointiohjeistukseen Vastuullisuuden periaatteet 5-6
102-55 GRI -sisältövertailu GRI Standards -sisältövertailu 46
102-56 Ulkoinen varmennus Vastuullisuuden periaatteet 5-6
Energiantuotantoyrityksille sunnatut kohdat (Electric Utilities, GRI 2013)
EU1 Tuotantokapasiteetti energialähteittäin jaoteltuna Energiantuotannon päästöt vähenivät selvästi, Ympäristövastuun mittarit, Lämmin, tuulinen ja sateinen vuosi 15-18, 28, 43-44
EU2 Energian tuotanto energialähteittäin jaoteltuna Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2010-2020, Kaukolämpö polttoaineittain 2010-2020 17-18
EU3 Yksityis- ja yritysasiakkaiden määrä Luotettavaa sähkönjakelua, Kaukolämmön toimitusvarmuus huippuluokkaa 7-9, 10-12
EU4 Sähköverkoston pituus Luotettavaa sähkönjakelua 7-9
EU5 Hiilidioksidipäästöt tai päästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan Energiantuotannon päästöt vähenivät selvästi, Ympäristövastuun mittarit 15-16, 28 Päästökaupan osalta raportoitu vain hiilidioksidipäästöt
Lahti Energian omat yleiset näkökohdat
Sähköverkon käyttökeskeytysten syyt Luotettavaa sähkönjakelua 7
GRI-Standardi Nro
TALOUDELLINEN VASTUU
Otsikko raportissa
Sivu/sijainti
Ei raportoitu, syy
Lisätiedot
103-1 Selvitys siitä, miksi valittu aihe (tai aiheet) on olennainen, missä sen vaikutukset näkyvät ja organisaation suhde vaikutuksiin Kestävää taloutta vahvalla johtamisella 39-41
Nettisivuilla Vastuullisuus:taloudellinen vastuu, kestävää kasvua vahvalla talousjohtamisella
103-2 Miten aihetta johdetaan Vastuullisuuden periaatteet, Kestävää taloutta vahvalla johtamisella 5-6, 39-41
Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Kestävää taloutta vahvalla johtamisella 39-41
201-2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Ensimmäinen vuosi ilman kivihiiltä, Vastuullisuuden periaatteet, Energiatehokkuutta parennettiin monipuolisestiYmpäristöohjelman päämäärät saavutettiin, Kestävää taloutta vahvalla johtamisella 2-4, 5-6, 19, 14
201-4 Valtiolta saadut avustukset Ympäristöinvestoinnit, Lahti Energia mukana innovatiivisissa projekteissa 27, 46
Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-1 Investoinnit infrastruktuuriin ja muihin yleishyödyllisiin palveluihin Viidesosa sähköstä tuotetaan tuulivoimallaMerkittävää tukea alueen hyvinvointiin 20-21, 36-37
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Merkittävää tukea alueen hyvinvointiin 36-37
Korruption välttäminen
205-1 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneet liiketoimintayksiköt Ei lahjontaan liittyviä arviointeja
205-2 Korruption vastaisiin periaatteisiin ja menettelytapoihin liittyvä viestintä ja koulutus Huomioitu hankintaohjeiden eettisissä ohjeissa
205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjontatapauksia
Kilpailulainsäädännön noudattaminen
206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset Ei oikeustoimia
Energiantuotantoyrityksille suunnatut kohdat (Electric Utilities, GRI 2013)
EU11 Lämpövoimalaitosten keskimääräinen hyötysuhde Energiantuotannon päästöt vähenivät selvästi 15-16 Ilmoitettu Kymijärven voimalaitosten osalta
EU12 Siirto- ja jakeluhäviöt Luotettavaa sähkönjakelua 7-9 Ilmoitettu siirron häviöt jakelualueella loppukäyttäjille
Lahti Energian omat taloudelliset näkökohdat
Verojalanjälki Kestävää taloutta vahvalla johtamisella 39-41

Ympäristölainsäädännön ja -säännösten noudattaminen

GRI-Standardi Nro
YMPÄRISTÖVASTUU
Otsikko raportissa
Sivu/sijainti
Ei raportoitu, syy
Lisätiedot
103-1 Selvitys siitä, miksi valittu aihe (tai aiheet) on olennainen, missä sen vaikutukset näkyvät ja organisaation suhde vaikutuksiin Ympäristöohjelman päämäärät saavutettiin 14
103-2 Miten aihetta johdetaan Vastuullisuuden periaatteet 5-6
103-3 Johtamistavan tehokkuuden arviointi Nettisivut Ympäristöohjelman päämäärät saavutettiin
Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Energiatehokkuutta parannettiin monipuolisesti, Lahti Energia vähensi omia päästöjään merkittävästi 19,22 Ilmoitettu säästetyn energian määrä
302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Ympäristöohjelman päämäärät saavutettiin,Energiatehokkuutta parannettiin monipuolisesti,  Uudet palvelut säästävät energiaa yhä useammissa kiinteistöissä 14, 19, 42
Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt Ensimmäinen vuosi ilman kivihiiltä,Ympäristöohjelman päämäärät saavutettiin, Energiantuotannon päästöt vähenivät selvästi, Ympäristövastuun mittarit 2-414, 15-16, 28
305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Ympäristövastuun mittarit 28 Ilmoitettu hiilidioksidin ominaispäästöt kaukolämmön ja sähkön kokonaismyynnin osalta
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ensimmäinen vuosi ilman kivihiiltä, Lämmin, tuulinen ja sateinen vuosi 2-4,43-44
305-7 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Ympäristövastuun mittarit 28
Jätteet
306-2 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Ympäristövastuun mittarit 28
306-3 Tuotetun jätteen määrä jätelajeittain Ympäristövastuun mittarit 28
307-1 Ympäristölainsäädännön ja -säännösten vastaisuus Ei ympäristölainsäädännön ja -säännösten vastaisia toimia
Lahti Energian omat ympäristönäkökohdat
Ympäristöinvestoinnit ja -kustannukset Ympäristöinvestoinnit 27
Vesijärveen johdettu lämpöenergia Ympäristövastuun mittarit 28
Kiertotalous Ympäristöohjelman tavoitteet saavutettiinTuhkat ja sivuvirrat tehokkaassa käytössä, Ympäristövastuun mittarit 14, 24-26, 28
Vieraslajit Vieraslajeja kartoitettiin ja torjuttiin aktiivisesti 23
GRI-Standardi Nro
SOSIAALINEN VASTUU
Otsikko raportissa
Sivu/sijainti
Ei raportoitu, syy
Lisätiedot
103-1 Selvitys siitä, miksi valittu aihe (tai aiheet) on olennainen, missä sen vaikutukset näkyvät ja organisaation suhde vaikutuksiin Turvallisuustekoja kehitettiin poikkeusoloissa, Henkilöstön sitoutuneisuus kantoi korona-aikanakin 29-32, 33-34
103-2 Miten aihetta johdetaan Vastuullisuuden periaatteet 5-6
103-3 Johtamistavan tehokkuuden arviointi Nettisivut Nettisivujen sertifikaatit-sivu
Työllistäminen
401-1 Uuden henkilöstön palkkaaminen ja henkilöstön vaihtuvuus Vastuullisuuden periaatteetHenkilöstön sitoutuneisuus kantoi korona-aikanakin, Sosiaalisen vastuun mittarit 5-6, 33-34, 38
401-2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, henkilöstö
401-3 Töihin paluuaste ja töissä pysyvyysaste vanhempainvapaan jälkeen Sosiaalisen vastuun mittarit 38 Ilmoitettu vanhempainvapaalla olleiden määrä
Työterveys ja -turvallisuus
403-1 Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä Turvallisuustekoja kehitettiin poikkeusoloissa 29-32
403-2 Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja vaaratilanteiden tutkinta Turvallisuustekoja kehitettiin poikkeusoloissa 29-32
Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, henkilöstö
403-3 Työterveyspalvelut Nettisvivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, henkilöstö
403-4 Työntekijöiden osallistuminen, kuuleminen ja viestintä Nettisvivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, henkilöstö
 Nettisvivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, turvallisuus
403-5 Työntekijöiden työterveys- ja turvallisuuskoulutus  Nettisvivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, turvallisuus
403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen Turvallisuustekoja kehitettiin poikkeusoloissa, Henkilöstön sitoutuneisuus kantoi korona-aikanakin 29-32, 33-34
Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, turvallisuus
Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, turvallisuus
403-8  Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän piiriin kuuluvat työntekijät Turvallisuustekoja kehitettiin poikkeusoloissa 29-32
403-9 Työperäiset vammat Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, turvallisuus
403-10 Työperäinen sairaus Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, turvallisuus
Koulutus
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden Sosiaalisen vastuun mittarit 38 Koulutuksen määrä ilmoitettu päivinä
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, henkilöstö Mikäli henkilöstö joutuu työttömyysuhan alaiseksi, yhtiö pyrkii tukemaan henkilöstön työmarkkinakelpoisuutta
404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, henkilöstö
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
405-1 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin Henkilöstön sitoutuneisuus kantoi korona-aikanakin, Sosiaalisen vastuun mittarit 33-34, 38
406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät  toimenpiteet Sosiaalisen vastuun mittarit 38
Paikalliset yhteisöt Nettisivuilla Vastuullisuus: sidosryhmät
Poliittinen vaikuttaminen
415-1 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain Emme anna poliittisia tukia.
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Nettisivuilla Vastuullisuus: sosiaalinen vastuu, asiakas
Energiantuotantoyrityksille suunnatut kohdat (Electric Utilities, GRI 2013)
EU15 Eläkkeelle jäävien määrä seuraavien 5 ja 10 vuoden aikana Henkilöstön sitoutuneisuus kantoi korona-aikanakin 33-34 Ilmoitettu 5 v osalta
EU25 Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset Ei oikeudenkäyntejä tai merkittäviä vahinkoja
EU26 Energiapalvelujen tavoittamattomissa olevan väestön määrä (%) yrityksen toimialueella Ei energiapalveluiden tavoittamattomissa olevaa väestöä
EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys Luotettavaa sähkönjakelua 7-9
EU29 Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto Luotettavaa sähkönjakelua 7-9
EU30 Voimalaitosten käyttöaste Energiantuotannon päästöt vähenivät selvästi 15-16 Ilmoitettu Kymijärven voimalaitosten osalta
Lahti Energian omat sosiaalisen vastuun näkökohdat
Turvallisuusilmoitusten määrä Turvallisuustekoja kehitettiin poikkeusoloissa 29-32
Eläkkeelle jääneiden määrä Henkilöstön sitoutuneisuus kantoi korona-aikanakin, Sosiaalisen vastuun mittarit 33-34, 38

Huoletonta energiaa vastuullisesti