Vihreän lämmön tuoteseloste

Tuotekuvaus

Vihreä lämpö on kaukolämmön lisätuote, jolla Lahti Energian kaukolämpöasiakas voi varmistaa kiinteistönsä lämmityksen olevan täysin hiilidioksidipäästötöntä, yksinkertaisesti ja ilman laiteinvestointeja.

Sopimus ja ehdot

Vihreä lämpö -lisätuotteen saa helposti käyttöön nykyisen kaukolämpösopimuksen lisänä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Tarvittaessa voidaan sopia Vihreä lämpö -lisätuotteen käyttöönotosta myös takautuvasti kuluvan kalenterivuoden alusta alkaen koskemaan koko vuoden kulutusta.

Vihreän lämmön tilaus vahvistetaan myyjän lähettämällä sopimusvahvistuksella. Vihreä lämpö -lisätuote on saatavilla kaikille kaukolämpöasiakkaille. Sopimusehdot ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi, ja myyjällä on oikeus muuttaa niitä tarvittaessa.

Vihreä lämpö -lisätuotteen sisältö

Myyjä noudattaa Vihreä lämpö -lisätuotteen määrittelyssä ja laskennassa julkisia uusiutuvan energian kriteereitä ja vaatimuksia. Lämmön tuotantoon käytettävien polttoaineiden alkuperä todennetaan vuosittain.

Myyjä seuraa Vihreä lämpö -lisätuotteena myytävissä olevan lämpöenergian määrää ja varmistaa, ettei myynti ylitä tuotteen kriteerit täyttävän tuotannon määrää vuositasolla.