Etusivu > Ympäristö

Päämääränä ympäristöä säästävä toiminta

nature

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Lahti Energian tarkoituksena on vastata asiakkaiden asumisen, elämisen ja yrittämisen energiatarpeisiin kilpailukykyisesti, luotettavasti ja ympäristöystävällisesti.

Tavoittelemme kaikessa toiminnassamme ympäristön kannalta myönteisiä päämääriä ja noudatamme yleisesti hyväksyttyjä arvoja ja eettisiä periaatteita, kuten vastuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Ympäristön kannalta parhaat ratkaisut lisäävät samalla myös yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia.

Hyötysähkö - hukkaenergia hyötykäyttöön

Lahti Energia tuottaa suurimman osan energiastaan lämmön ja sähkön yhteistuotantona, jolloin saavutetaan ympäristön kannalta paras lopputulos. Kun tavallisesti sähköntuotannon yhteydessä syntyvä lämpö jää hukkaenergiaksi, yhteistuotannossa se otetaan talteen ja käytetään kaukolämmitykseen. Kaikki tämä vähentää merkittävästi ympäristön kuormitusta. Yhteistuotannolla syntyvää sähköä nimitetään hyötysähköksi.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto hyödyntää polttoaineen tehokkaasti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti.

Lahti Energia saavuttaa yhteistuotannolla vuosittain 720 GWh:n energian säästön. Se vastaa 1m x 1m halkopinoa, joka olisi 491 km pitkä ja ylettyisi Lahdesta Ouluun.

Yhtiö ja koko sen henkilökunta tekee yhteistyötä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa ympäristönsuojelun kehittämiseksi ja pyrkii parantamaan jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa alueellaan.