Melumittausten tulokset

Seuraamme aktiivisesti voimalaitostemme melutasoa. Kymijärvi I -, Kymijärvi II – ja Kymijärvi III -laitoksille tehtiin ympäristölupamääräysten mukainen meluselvitys joulukuun 2020 ja helmikuun 2021 välillä. Selvitykseen kuuluivat merkittävimpien melulähteiden äänitehotasomittaukset, melumallinnus sekä ympäristömelumittaukset. Mallinnus tehtiin yhteismelumallina, jossa huomioitiin Kymijärven voimalaitosalueen lisäksi myös Kuusakoski Oy:n Ekopark Lahti -kierrätyslaitos sekä Holman–Kymijärven maantie.

Arvot alle 55 desibeliä

Mallinnuksen mukaan Kymijärven voimalaitosalueen ja yhteismelumallinnuksen päiväajan melutasot alittavat 55 desibelin raja-arvon (laskentaepävarmuus huomioiden). Yöaikaiset mallinnustulokset olivat laitoksen itäpuolen mittauspisteessä 50 desibelin raja-arvon tasalla ja muilla tarkastelupisteillä alle raja-arvon.

Ympäristömelutasoa mitattiin kuudessa eri pisteessä voimalaitosalueen lähimmillä asuinkiinteistöillä. Kymijärven voimalaitosalueen aiheuttamat melutasot alittavat kaikissa mittauspisteissä 55 desibelin raja-arvon päiväaikaisissa ympäristömelumittauksissa. Myös yöaikaiset mittaustulokset olivat alle 5o desibelin raja-arvon.

Tutustu tarkemmin viimeisimpään melumittausraporttiin!