Lahti Energian ympäristöohjelma 2021–2025

Meillä on ympäristöohjelma, jonka päämäärät määritellään viiden vuoden välein ja jonka toteutumista seurataan vuosittain.

1. Kohti hiilineutraaliutta

Lahden kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä. Me olemme yksi kunnianhimoisen tavoitteen mahdollistajista. Saavutamme sen seuraavasti:

 • Lisäämme uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman, käyttöä.
 • Vähennämme maakaasun käyttöä ja korvaamme sitä mahdollisuuksien mukaan biokaasulla.
 • Parannamme voimalaitostemme prosesseja entisestään.
 • Hyödynnämme jäteveden hukkalämpöä ja osallistumme geotermisen lämmön kehittämiseen.
 • Jatkamme bensa- ja dieselautojen korvaamista sähkö- ja biokaasuautoilla.

2. Ympäristö keskiössä

Energiantuotantoa säätelevät useat ympäristöviranomaiset. Arvioimme aktiivisesti riskejä ja teemme käytännön tekoja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

 • Keskitämme kemikaalihankintojamme ja pyrimme vähentämään kemikaalien käyttöä.
 • Korvaamme pohjavesialueiden pylväsmuuntamoita puistomuuntamoilla.
 • Jatkamme kaukolämpöverkon vuotovesien määrän minimointia.
 • Koulutamme entistä enemmän henkilöstöämme ympäristökorttikoulutuksissa.

3. Kiertotalous

Käytämme materiaalejamme ja raaka-aineitamme mahdollisimman tehokkaasti ja viisaasti.

 • Osallistumme tuhkan hyötykäyttöhankkeisiin.
 • Optimoimme Fazerille rakentamamme kaurankuorilaitoksen toimintaa.
 • Käytämme hyödynnettävissä olevaa tekniikkaa uudelleen.

4. Vastuullisena mallina muille

Lahti Energia tekee monia asioita ensimmäisten joukossa Suomessa – ja jopa koko maailmassa.

 • Otamme käyttöön uusia tekniikoita eturintamassa.
 • Viestimme aiempaa enemmän tekeillä olevista ja toteutuneista vastuullisuusteoistamme.