Kulutus- ja olosuhdepalvelu

Kulutus- ja olosuhdepalvelumme koostaa yrityksen kiinteistöistä ja prosesseista jatkuvaa mittausdataa helposti saataville. Tietoja voi tarkastella esimerkiksi tietokoneella tai älypuhelimella.

Faktatiedon pohjalta voidaan optimoida energiankulutus ja olosuhteet. Jatkuvalla mittauksella valvotaan, että kaikki on kunnossa mm. tuotanto-, varasto-, toimisto- ja myymälätiloissa. Ongelmat paikallistetaan ja niihin puututaan ennen kuin niistä aiheutuu suurta vahinkoa.

Jarmo Virtanen

Jarmo Virtanen

Myyntipäällikkö (taloyhtiöt)
029 000 8153
jarmo.virtanen@lahtienergia.fi

Edullinen asennus langattomasti

Mittarit ovat langattomia, joten asennusta varten ei tarvitse tehdä kalliita sähkö- tai asennustöitä.

Sähkökatkon aikana mittaus toimii normaalisti. Datasta voidaan näin ollen esimerkiksi varmistaa, etteivät kylmäsäilytystilat ole lämmenneet sähkökatkon aikana liikaa.

Palvelu joustaa tarpeiden mukaan

Palvelu sovitetaan yrityksen tarpeisiin. Voidaan vaikkapa valvoa yksittäisen toimistorakennuksen sisäilman laatua tai hallita suurta kiinteistömassaa, johon kuuluu varastoja, tuotantoprosesseja ja toimistotilaa, joista halutaan mitata useita erilaisia arvoja.

Integroitavissa oleva ratkaisu

Palvelu voidaan liittää lähes kaikkiin kolmannen osapuolen ratkaisuihin, kuten rakennusautomaatioihin ja IoT-laitteisiin.

Hälytys helpottaa hallintaa

Mittauksiin voidaan asettaa raja-arvot, joiden ulkopuolisista mittauksista tulee hälytys. Tällöin mittausdataa ei tarvitse vahtia jatkuvasti.

Infonäyttö asiakastilaan

Asiakkaille voidaan näyttää tietoa esimerkiksi kiinteistön energiankulutuksesta, aurinkosähköjärjestelmän tuotosta tai sisäilman laadusta.

Tapausesimerkki: kylpylähotelli

Kylpylähotelli on esimerkki yrityskiinteistöstä, jossa on tarve seurata monipuolisesti erilaisia mittauksia ja viestiä laadusta asiakkaille.

Kootulla mittausdatalla varmistetaan, että hotellissa on miellyttävää majoittua, mutta kustannukset pysyvät kurissa, kun vaikkapa ilmanvaihtoa ei säädetä liian kovalle. Jos hotellissa tehdään veden- tai energiansäästöön tähtääviä muutoksia, mittausdatasta voidaan todeta muutosten vaikutus.

Mittauksiin voidaan myös asettaa hälytysrajat, jotta mittauksia ei tarvitse pitää jatkuvasti silmällä. Raja-arvojen ulkopuolella olevasta mittauksesta annetaan hälytys, ja tilanteeseen osataan puuttua.

Kylpylä

Kylpylässä on kosteaa ja energiaa kuluu runsaasti. Rakenteilta vaaditaan siis paljon. Laadukas asiakaskokemus syntyy mm. sopivan lämpöisistä allasvesistä ja hyvästä ilmanlaadusta. Olosuhteita voidaan valvoa myös saunan puolella.

Kävijälaskurilla voidaan seurata asiakasmääriä eri viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Liiketunnistimella varmistetaan, että tilat ovat tyhjät sulkemisaikana.

Infonäytöillä asiakkaille viestitään vaikkapa veden lämpötila tai vesiliukumäkeä laskevan asiakkaan nopeus.

Hotelli

Hotellin asiakkaille taataan rentouttava kokemus, kun huoneissa on sopiva lämpötila, ilmankosteus ja hiilidioksiditaso. Energiaa ei kuitenkaan mene hukkaan, kun halutut olosuhteet saavutetaan pienimmällä mahdollisella ilmanvaihdolla.

Infonäytöillä majoittujille kerrotaan esimerkiksi hotellin aulassa tai huoneiden televisioissa, kuinka laadukkaat olosuhteet hotellissa on.

Hotellin keittiössä voidaan elintarviketurvallisuus varmistaa seuraamalla kylmäsäilytystilojen lämpötilaa ja tarkastelemalla mittaushistoriaa. Vaikka tulisi sähkökatko, langaton anturi jatkaa mittausta.

Sovellusesimerkkejä

Kaukolämpö
Mahdollistetaan energiansäästö mm. tunnistamalla lämpövuodot tai ylilämmitys. Seurataan tehtyjen energiatehokkuustoimien vaikutuksia.

Sähkö
Mahdollistetaan energiansäästö mm. tunnistamalla, mihin ja milloin sähköä kuluu. Seurataan tehtyjen energiatehokkuustoimien vaikutuksia ja varmistetaan järjestelmien toimivuus.

Maalämpö
Tunnistetaan energiansäästömahdollisuudet. Varmistetaan järjestelmän toimivuus. Seurataan tehtyjen energiatehokkuustoimien vaikutuksia.

Lämmöntalteenotto
Varmistetaan järjestelmän toimivuus.

Aurinkopaneelit
Varmistetaan järjestelmän toimivuus ja seurataan tuottoa.

Vesi
Mittausdatalla voidaan mm. paikantaa vesikalusteiden vuodot tai jopa alkanut vesivahinko.

Lämpötila

Yhden asteen pudotus vastaa noin 5 %:n säästöä energiakustannuksissa. Mittauksista voidaan todeta kiinteistön lämmitysverkon toimivuus ja kunto.

Ilmankosteus

Kuiva sisäilma aiheuttaa hengitystie- ja iho-oireita. Korkea, yli 70 %:n ilmankosteus aiheuttaa mikrobien lisääntymistä rakenteissa.

Hiilidioksidi

Erinomainen ilmanvaihdon riittävyyden mittari.

TVOC

Ilmanlaadun mittari, joka tunnistaa hajoavat orgaaniset yhdisteet ja kertoo, onko rakennus terve.

Pienhiukkaset

Ilmanlaadun mittari, joka kertoo, onko rakennus terve ja siisti. Mittari osoittaa, pääseekö ulkoilman epäpuhtauksia ilmanvaihdosta sisäilmaan tai imetäänkö sisäilma rakenteista.

Paine-ero

Ilmanvaihdon toimintaa kuvaava tieto. Mittari kertoo, imetäänkö korvausilma rakenteista vai tuloilmakanavista.