Energia

Tuotamme sähköä ja lämpöä Lahdessa Kymijärven voimalaitoksilla. Suosimme tuotannossamme uusiutuvia ja kierrätyspolttoaineita, kuten saha- ja puuteollisuuden sivuvirtoina syntyvää biopolttoainetta. Pienlaitoksilla käytämme bio- ja maakaasua. Teollisuusasiakkaille tuotamme esimerkiksi prosessihöyryä heidän tarpeisiinsa räätälöidyissä tuotantolaitoksissa.