Hyvä hallintotapa

Sitoudumme johdonmukaisesti yhteisiin arvoihin, toimintaperiaatteisiin ja sidosryhmien vaateisiin, joilla ylläpidämme ja asetamme etusijalle yhteisen edun. Hyvä hallintotapa meillä perustuu hyvään liiketoimintavan noudattamiseen ja riskien tunnistamiseen. Riskienhallinta on olennainen osana toimintaamme. Keskeistä meillä on yhtenäisen tekemisen kulttuuri kaikessa toiminnassamme. Tuotamme lisäarvoa omistajallemme Lahden kaupungille ja kaikille lahtelaisille.

Hallinto ja läpinäkyvyys

Toimintamme perustana on energiamarkkinoita ohjaavia lakien ja säädöksien noudattaminen. Osaltamme edistämme energiamarkkinoilla reilua kilpailua sekä kohtelemme markkinassa toimijoita tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

Odotamme kaikkien liikekumppaniemme ja toimittajiemme noudattavan lakisääteisten vaatimusten lisäksi Lahti Energian toimittajien ja alihankkijoiden vastuullisuusvelvoitteitamme, jotka sisältävät vastuullisuuskriteerejä, jotka liittyvät ihmis- ja työoikeuksiin, työturvallisuuteen, ilmastoon ja ympäristöön sekä eettiseen liiketoimintaan.

Pyrimme siihen, että hallintorakenteemme ja prosessimme estävät korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan. Osoitamme sertifioinnein energian tuotannon, jakelun ja myynnin sekä asiakkuuksien ja lisäpalveluiden laadun.

Sertifikaattimme

Hyvään hallintapaamme kuuluu myös, että viestimme ajantasaisesti ja läpinäkyvästi toiminnastamme.

Tuotamme arvoa sidosryhmillemme tarjoamalla heille luotettavasti, tehokkaasti ja joustavasti tuotettua puhdasta energiaa. Taloudelliset ja ympäristölliset tavoitteemme ohjaavat investointejamme ja liiketoiminnan painopisteitämme. Tuotamme ja toimitamme päästötöntä energiaa ja edistämme asiakkaidemme päästö- ja ympäristötavoitteiden toteutumista.

Hankinnat

Lue lisää