Katsastus- ja huoltopalvelu yritykselle

Kaukolämpölaitteet ovat toimintavarmat ja luotettavat, eivätkä ne vaadi usein huoltoa. Toisinaan laitteiden kunto on kuitenkin hyvä tarkastaa.

Lämmönjakokeskuksen katsastus- ja huoltopalvelu on helppo tapa tarkastuttaa ja tarvittaessa huollattaa laitteet. Annamme katsastuksen tuloksista selkeän raportin sekä tarjouksen ilmenneiden huoltotarpeiden toteuttamisesta. Annamme katsastuksen yhteydessä tarvittaessa opastuksen laitteiston turvalliseen käyttöön.

Tietoa katsastus- ja huoltopalvelusta

Toimituksen eteneminen

Tarjouspyyntö

Kaukolämpölaitteiden katsastuspalvelun tarjous lasketaan yrityksille tapauskohtaisesti. Selvitämme sinulta tarvittavat lähtötiedot tarjouksen laadintaa varten, mikäli kaikkea ei ole kirjattu tarjouspyyntöön. Mahdollinen paisunta-astioiden huoltotarve selvitetään jo katsastustarjousta annettaessa.

Tarjous

Laadimme katsastuspalvelusta kirjallisen tarjouksen, josta käy ilmi toimituksen sisältö ja hinta. Kun olet hyväksynyt tarjouksen, lähetämme sinulle tilausvahvistuksen ja olemme yhteydessä sopiaksemme tarvittaessa tarkemman ajan, käytönopastuksen ja sisäänpääsyn. Avainsäilön puuttuessa tarvitsemme oven avauksen.

Katsastus ja huolto

Katsastamme laitteet ja laadimme raportin, josta ilmenevät havaitut huoltotarpeet. Etenkin vanhoja laitteistoja tarkastaessa tai huoltaessa laitteita ja osia voi rikkoontua tai rikkoontumisia voi tulla ilmi. Emme vastaa niiden korjauskustannuksista, ellei rikkoontuminen johdu laitteiden tahallisesta tai tuottamuksellisesta väärinkäytöstä.

Annamme tarjouksen huoltotöistä. Kun hyväksyt tarjouksen, teemme tarjotut huoltotyöt. Voit teettää huoltotyöt halutessasi myös putkiliikkeellä.

Laskutus

Laskutamme tehdyt työt seuraavalla lämpölaskulla. Jos toivot erillistä laskua, sekin onnistuu.

Katsastuspalvelun sisältö

Kaukolämmön kulutushistorian tarkastelu

Tuntimittaustiedoista – meno- ja paluulämpötila, virtaama ja energiankulutus – etsitään poikkeamia, jotka saattavat kertoa vikaantumisesta.

Lämmönjakohuone

Varmistamme avainsäilön reittiavaimen toimivuuden. Katsomme reittien, opasteiden sekä valaistuksen kunnon. Tarkastelemme esimerkiksi putkien eristeet mahdollisen asbestin varalta.

Kaukolämpölaitteet

Katsomme laitteiden valmistusvuoden, ulkoisen kunnon, putkimerkinnät ja eristysten kunnon. Tarkistamme, löytyykö kytkentäkaavio ja tekninen erittely lämmönjakohuoneesta. Säätimen toiminta ja luettavuus tutkitaan.

Ensiöpuoli

Ensiöpuoli on puoli, jolla kulkee kaukolämpövesi. Tarkastamme sulkuventtiilit, säätöventtiilit, painemittarit ja paine-erosäätimen. Tarkastellemme kaukolämmön meno- ja paluulämpötilaa, niiden painetta sekä jäähtymää. Samalla voimme tarkastaa meille kuuluvat putkistot ja venttiilit sekä puhdistaa lianerottimen.

Toisiopuoli

Toisiopuoli on puoli, jolla kulkee esimerkiksi käyttövesi ja lämmitysverkoston vesi. Tarkastamme kiertovesipumppujen toiminnan. Varmistamme, että käyttöveden menolämpötilan asetusarvo ja käyttöveden kierron mitattu arvo ovat vaaditulla tasolla. Tarkistamme, että lämmityspiirien menolämpötilat ja paineet ovat kohdillaan.

Laitteiston käytönopastus

Voimme antaa käytönopastusta, jos olet paikalla katsastustilanteessa. Erikseen annettava opastus ei sisälly toimitukseen. Voimme opastaa yleisimpien 2000-luvun säätimien käytössä. Vanhojen säädinten tai harvinaisten mallien osalta voimme pyrkiä opastamaan, jos sinulla on käyttöohjeet ja säätötaulukko tallessa.

Säädöt

Pyydämme sinulta luvan asettaa perussäädöt oikeisiin asetusarvoihin. Käyttöveden lämpötilan asetusarvo korjataan määräysten mukaiseksi.

Raportti

Saat raportin, joka kertoo selkeästi ja ymmärrettävästi laitteiston kunnosta, mahdollisista huoltotarpeista ja siitä, mihin jatkossa tulee kiinnittää huomiota. Kirjaamme raportille, mitä mahdollisia huoltotarpeita tai huomioita havaitsimme katsastuksessa. Kerromme myös laitteiston säätöihin tehdyistä muutoksista.

Raportin yhteydessä annamme tarjouksen huoltotöistä. Toimitamme raportin noin kahden viikon kuluessa käynnistä sähköisesti pdf-tiedostona.

Sopimusehdot

Etenkin vanhoja laitteistoja tarkastaessa tai huoltaessa laitteita ja osia voi rikkoontua tai rikkoontumisia voi tulla ilmi. Emme vastaa niiden korjauskustannuksista, ellei rikkoontuminen johdu laitteiden tahallisesta tai tuottamuksellisesta väärinkäytöstä.

Mikäli rikkoontuminen estää rakennuksen tai käyttöveden lämmittämisen, autamme viipymättä ja parhaamme mukaan laitteiden korjaamisessa.

Ota yhteyttä

Yhteystieto-ikoni.

Kaukolämpö

Kaukolämmön asiakaspalvelu
kaukolampo@lahtienergia.fi