Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelmassamme kerromme, millaisia toimenpiteitä teemme, jotta voimme varmistaa sähköverkon korkean laadun ja ylläpidon. Sähköverkkoyhtiöiden on tehtävä ja toimitettava sähköverkon kehittämissuunnitelma Energiavirastolle joka toinen vuosi.

Kehittämissuunnitelmassa ennakoimme tulevia tarpeita

Kehittämissuunnitelmassamme esitämme muun muassa keskeisimmät jakeluverkkoinvestoinnit, joita jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitäminen, uudet kuormitukset ja uudet sähköntuotantokapasiteetit edellyttävät seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi kerromme kehittämissuunnitelmassa toimenpiteet, joilla täytämme jakeluverkolle asetetut laatu- ja toimitusvarmuusvaatimukset. Osoitamme kehitystoimenpiteiden kustannustehokkuuden vertailemalla toisiinsa eri verkkoratkaisuja.

Kehittämissuunnitelman avulla pystymme varautumaan jo ennakolta tuleviin tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Varaudumme esimerkiksi siihen, että ilma ilmastonmuutos lisää myrskyjen voimakkuutta ja vähentää roudan puita maahan ankkuroivaa vaikutusta. Teollisuuden prosessien sähköistyminen puolestaan tuo suuria pistemäisiä kuormituksia sähköverkkoon.

Keskitymme parantamaan etenkin asemakaava-alueen ulkopuolisen verkon toimitusvarmuutta, jossa on suurin riski pitkiin vikakeskeytyksiin. Tehostamme puiden raivausta ilmajohtojen alueella ja panostamme käyttöikänsä päähän tulleiden ilmajohtokohteiden maakaapelointiin.

Tiesitkö?

  • Jakeluverkon komponenttien tekninen käyttöaika on noin 45 vuotta ja keskimääräinen ikä vuonna 2022 oli 22 vuotta.
  • Vuoteen 2032 mennessä jakelualueemme sähköverkon käyttöpaikkojen lukumäärä ja siirretty energia nousee 10 prosenttia.
  • Vuoteen 2036 mennessä
    • 20 000 voltin keskijänniteverkon maakaapelointiaste nousee 64 prosentista 75 prosenttiin.
    • 400 voltin pienjänniteverkon maakaapelointiaste nousee 79 prosentista 84 prosenttiin.

Lue lisää