Whistleblowing-ilmoituskanava

Ilmoita epäilemästäsi väärinkäytöksestä

Haluamme toimia läpinäkyvästi ja eettisten periaatteidemme mukaisesti. Jotta voimme edistää näitä periaatteita toiminnassamme, pyydämme henkilöstöämme ja sidosryhmiämme ilmoittamaan epäillyistä väärinkäytöksistä Whistleblowing-ilmoituskanavaan.

Ilmoitusten avulla saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme. Whistleblowing-ilmoituskanavamme koskee kaikkia Lahti Energia -konsernin yhtiöitä.

 

Ilmoitus voi liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • Rikos- ja väärinkäytösepäilyt sekä omaisuuden väärinkäyttöepäilyt
  • Lahjonta- ja korruptioepäilyt
  • Kilpailuoikeudelliset kysymykset
  • Ympäristö
  • Syrjintä, häirintä ja muut henkilöstön hyvinvointiin liittyvät kysymykset

Miten teen ilmoituksen?

Suhtaudumme kaikkiin ilmoituksiin vakavasti. Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä. Kaikki ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksiin vastataan kanavan kautta kolmen kuukauden sisällä. Vastauksesta ilmenee, mihin toimenpiteisiin olemme ilmoituksen perusteella ryhtyneet. Saat ilmoituskanavan kautta koodin, jonka avulla pystyt seuraamaan ilmoituksen käsittelyn etenemistä.

Epäilysten tueksi ei tarvitse olla todisteita, mutta ilmoitukset pitää tehdä rehellisesti ja hyvässä uskossa. Lisäksi pyydämme sinua kertomaan epäasianmukaisesta toiminnasta riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme tutkia asiaa. Ilmoituksen käsittelijät voivat tarvittaessa pyytää lisätietoja.

Tee ilmoitus täällä

Miten antamiani tietoja käsitellään?

Lahti Energian Whistleblowing-ilmoituskanava on toteutettu puolueettoman ja ulkopuolisen kumppanin kanssa anonyymin ilmoittajan henkilöllisyyden salaamiseksi.

Mikäli ilmoittaja on antanut omia tunnistetietojaan tai tekee ilmoituksen toisesta henkilöstä, henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Lahti Energian tietojenkäsittelykäytäntöjä. Ilmoitus ja siihen sisältyvät henkilötiedot poistetaan määrätyn arkistointiajan kuluessa, kun tapaus on loppuun käsitelty.

Tutustu tietosuojaselosteeseen

Yhteydenotto muissa asioissa

Ilmoituskanava on tarkoitettu vain väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Tahallisten, perättömien tai aihepiiriin kuulumattomien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä. Yhteydenottokanavat muissa asioissa ovat: