Syrjimättömyyden varmentaminen

Haluamme varmistaa, että kohtelemme kaikkia sähköverkon käyttäjiä tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

 

Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, monopolimuotoista liiketoimintaa. Verkonhaltijan on kohdeltava kaikkia sähköverkon käyttäjiä tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Olemme laatineet toimenpideohjelman syrjimättömyyden varmistamiseksi. Ohjelmassa olemme määritelleet toimenpiteet, joiden avulla me verkonhaltijana arvioimme toiminnassamme syrjimättömyyttä sekä varmistamme, että henkilöstömme ja käyttämämme ulkopuoliset palveluntuottajat toimivat syrjimättömästi.

Lue lisää