Urakoitsijan lomakkeet

Tältä sivulta löydät sähköurakoitsijalle tarkoitetut lomakkeet ja liitteet.

Tuotannon yleiset vaatimukset

Kaiken sähkönjakeluverkkoon syötettävän tuotannon tulee olla kulloinkin voimassa olevien standardien ja teknisten vaatimusten mukaisia. Jos käyttäjän sähkölaitteistot tai -laitteet haittaavat toisten käyttäjien sähkönkäyttöä tai verkonhaltijan mittaus- tai muiden järjestelmien toimintaa, verkonhaltija voi tällöin rajoittaa laitteiston käyttöä. Tuotannon suojausasetteluissa suositellaan otettavan käyttöön lois- ja pätötehon säätö jänniteongelmien vähentämiseksi.

Kaikesta verkkoon syötettävästä tuotannosta tulee ilmoittaa alueen verkkoyhtiölle. Yhden MVA:n tai suurempien laitosten tulee lisäksi ilmoittaa tuotannosta kantaverkkoyhtiö Fingridille.

Pientuotannon osalta tulee noudattaa Energiateollisuuden viimeisimpiä pientuotannon teknisiä vaatimuksia. Verkkoon syöttävän pientuotannon tulee lisäksi noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Energiateollisuuden verkostosuositusta pientuotannon liittämisestä sähkönjakeluverkkoon. Suositus perustuu standardiin SFS-EN 50549.

Kaikkien yli 800 watin tuotantolaitosten ja sähkövarastojen tulee noudattaa Fingridin viimeisimpiä voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmäteknisiä vaatimuksia. Yhden MVA:n tai suurempien laitosten ja sähkövarastojen tyyppiluokka on vähintään B, joka tuo lisävaatimuksia.

    Lähetä lomake tietoturvallisesti Lahti Energialle

    Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

    Lähetä lomake tietoturvallisesti
    Liittämäsi tiedoston tulee olla jokin seuraavista tiedostotyypeistä PDF, JPG, JPEG, HEIC, PNG, CSV. Tiedoston maksimikoko on 20MB)*