Energiatehokkuus

Olemme mukana Motivan energiatehokkuussopimusten kaudella 2017–2025. Tavoitteena on ollut tehostaa energiankäyttöä vähintään kuudella prosentilla vuoden 2025 loppuun mennessä. Säästötavoite saavutettiin jo vuoden 2022 aikana. Yhteensä energiaa on säästetty noin 13 300 megawattituntia.

Saavutimme energiansäästötavoitteen etuajassa

Lahti Energia Oy ja Lahti Energia Sähköverkko Oy ovat mukana Elinkeinoelämän energiapalvelujen toimenpideohjelmassa energiatehokkuussopimusten kaudella 2017–2025. Edellisellä kaudella vuosina 2006–2016 olimme mukana energiantuotannon toimenpideohjelmassa. Sopimuksen mukaisesti olemme sitoutuneet asiakkaiden energiankäytön tehostamiseen sekä asettamaan energiansäästötavoitteet vuosille 2020 ja 2025. Sopimukseen kuuluu myös tehtyjen energiatehokkuustoimien vuosittaiset raportoinnit Motivalle.

Sopimuskauden ohjeellinen energiansäästötavoitteemme on 6 % vuoden 2015 yrityksen omasta energiankäytöstä. Kokonaistavoitteemme vuodelle 2025 on yhteensä 11 520 MWh. Saavutimme tavoitteemme etuajassa vuoden 2022 loppuun mennessä. Energiatehokkuustoimia on kohdistettu muun muassa sähkön ja kaukolämmön siirron ja jakelun häviöiden pienentämiseen sekä kaukolämpöverkon pumppauksen ja kaukolämmön erillistuotannon tehostamiseen (hyötysuhteen parantaminen, omakäyttöenergia). Vaikka olemme saavuttaneet asetetun tavoitteen, tehostamme energiatehokkuuttamme edelleen ja jatkamme energiatehokkuussopimuksen uudelle kaudelle.

Meille on tärkeää auttaa asiakkaitamme tehostamaan energiankäyttöään. Tähän tarjoamme reaaliaikaista kulutusseurantaa ja lainaamme kulutusmittareita. Lisäksi osallistumme vuosittain aktiivisesti energiansäästöviikkoon muun muassa rahoittamalla Lahden alueen koulujen energiansäästöaiheisia opetuspaketteja.