Melumittaukset

Seuraamme voimalaitostemme melutasoa Kymijärven voimalaitosalueella. Seurattaviin asioihin kuuluvat merkittävimpien melulähteiden äänitehotasomittaukset, melumallinnus sekä ympäristömelumittaukset. Mallinnusta tehdään kokonaismeluselvityksenä, jossa huomioidaan voimalaitosalueen ja lähiympäristön kaikki toiminnot.

Arvot alle 55 desibeliä

Mallinnuksessa Kymijärven voimalaitosalueen ja yhteismelumallinnuksen päiväajan melutasojen tulee alittaa 55 desibelin ja yöaikaan 50 desibelin raja-arvon laskentaepävarmuus huomioiden.

Melumittaukset tehdään ympäristöluvan vaatimalla tavalla säännöllisesti tai tarvittaessa. Viimeisin mittaus on ollut vuonna 2021, ja seuraava on vuonna 2026. Vuoden 2021 mittauksessa raja-arvot ovat olleet sallitut.

Tutustu viimeisimmän melumittauksen tuloksiin