Hankinnat

Vastuullinen arvoketju tarkoittaa meillä, että myös hankintamme ovat läpinäkyviä. Toimimme yhteistyössä kumppaniemme ja alihankkijoidemme kanssa ja kehitämme toimintaamme.

Hankintojemme perustana on erityisalojen hankintalain noudattaminen

Julkisten hankintojemme vaiheet aina sopimustietojen valmistelusta kilpailutukseen, valmiisiin sopimuksiin ja materiaalitilauksiin hoidetaan sähköisessä hankintaprosessissa. Kilpailutuksissamme noudatamme erityisalojen hankintalakia. Kohtelemme kilpailutuksissa toimittajia ja alihankkijoita tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Lahden kaupungin omistajaohjauksen linjauksen mukaisesti tasatilanteessa painotamme hankinnoissamme paikallisuutta.

Toimittajat ja alihankkijat näkevät avoimet julkiset kilpailutukset HILMA-verkkosivulta, josta tiedot välittyvät myös EU-tason TED-portaaliin.

 

Toimitusketjun vastuullisuustyön kehittyminen

Tavoitteenamme on tuntea paremmin koko arvoketjumme sekä parantaa sen läpinäkyvyyttä ja hallintaa sekä yhteistyötä. Toimittajien ja alihankkijoiden vastuullisuusvelvoitteemme sitovat sopimustoimittajamme toimimaan hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja kehittämään toimintaansa. Edellytämme, että sopimustoimittajamme sitoutuvat ohjeistukseen ja vastaavat myös omien alihankkijoidensa vastaavasta toiminnasta.

Otimme käyttöön vastuullisuusvelvoitteet toimittajille ja alihankkijoille vuonna 2023. Vastuullisuusvelvoitteet allekirjoitetaan osana sopimuksen solmimista ja niiden noudattamista seurataan sopimuskauden ajan.

 

Yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme kanssa

Käytämme sekä voimalaitosten että kaukolämpö- ja sähköverkon rakentamisessa ja ylläpidossa sopimuskumppaneita. Urakoitsijat rakentavat ja ylläpitävät nykyaikaista, teknisten vaatimusten mukaista laadukasta energian tuotantoa sekä sähkö- ja kaukolämpöverkkoa Lahden seudulla ja lähialueilla. Palvelutoimittajamme varmistavat riittävän kapasiteetin, osaamisen, työturvallisuuden ja ympäristön huomioimisen verkkojemme rakennus- ja kunnossapitotöiden valvonnassa.

 

Urakoitsijoiden turvallisuus 

Työterveys- ja työturvallisuuskäytäntömme (TTT) ulottuvat myös yhtiön sidosryhmiin, kuten urakoitsijoihin. Kaikista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista ilmoitetaan sähköiseen järjestelmäämme, minkä jälkeen tilanteet käsitellään ja tutkitaan sekä tehdään korjaavat toimenpiteet. Tavoitteena on, että mahdollinen onnettomuus jää yksittäiseksi ja että jatkossa ennalta ehkäisemme tulevat vaaratilanteet.

Urakoitsijoiden turvallisuus on erityisen tärkeää Kymijärven voimalaitoksella työskenneltäessä sekä verkkojen kunnossapidossa. Silloin urakoitsijat huoltavat voimalaitosta sekä sähkö- ja kaukolämpöverkkoon kytkettyjä laitteita. Töitä tehdään myös usein yöllä tai pimeällä asiakkaiden palveluiden katkojen minimoimiseksi.

Turvallisuus on toiminnassamme periaate, joka on tärkeä lähtökohta koko energia-alalla. Turvallisuuden on oltava osa myös jokaisen urakoitsijamme työntekijän toimintaa. Turvallisuus on arkipäivän käytännön asioita, missä oikeilla työmenetelmillä, asianmukaisilla varusteilla ja oikeilla vaate- ja kenkävalinnoilla vaikutetaan omaan ja muiden työturvallisuuteen joka päivä.