Yhteiskuntavastuu

Henkilöstömme hyvinvointi ja turvallisuus ovat toimintamme ydinasioita. Vahva osaamisemme tekee meistä luotettavan energiapalvelukumppanin asiakkaille.

Henkilöstö ja turvallisuus

Kehitämme ja ylläpidämme työyhteisömme monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja inklusiivisuutta eli yhdenvertaista, syrjimätöntä sekä kaikkia osallistavaa ja mukaan ottavaa toimintatapaa. Mittaamme onnistumistamme, teemme toimenpiteitä, raportoimme tuloksista sekä kehitämme toimintaa tulosten ja palautteen perusteella.

Edistämme työhyvinvointia ja ennakoivaa turvallisuuskulttuuria. Tarjoamme laadukkaita ja merkityksellisiä työpaikkoja ympäristöä vahingoittamatta. Työnmerkityksellisyyteen liittyvät hiilineutraalisuuden lisäksi kilpailukyky ja resurssitehokkuus, osaamisen hyödyntäminen ja kartuttaminen.