Kaukolämmön ohjeet urakoitsijalle

Tälle sivulle olemme koonneet kaukolämpöön liittyviä ohjeita erityisesti urakoitsijalle.

Määräykset ja ohjeet

Kaukolämmössä noudatettavat määräykset ja ohjeet:

Suunnitelmien hyväksyttäminen ja toimittaminen

Suunnitelmat voit toimittaa hyväksyttäväksi sähköisen liittymislomakkeen liitteenä. Jos suunnitelmat poikkeavat tavanomaisesta, suunnitelmat on kuitenkin hyvä toimittaa meille etukäteen, heti kun ne ovat valmiit. Ota huomioon Lahti Energian hybridikytkentäohje.

Suunnitelmat voit toimittaa myös paperisena. Toimita paperiset LVI-suunnitelmat meille kahtena sarjana.

Tekninen laitetila

Kaukolämpöverkkoon liitettävään kiinteistöön suositellaan rakennettavaksi tekninen laitetila, johon voidaan sijoittaa muun muassa kaukolämmön mittauskeskus ja lämmönjakokeskus. Jos mahdollista, tekniseen tilaan on hyvä olla oma sisäänkäynti ulkoa.

Kaukolämmön sisääntulo

Kaukolämmön sisääntulo voi olla perustuksiin asennettava nousukulma tai läpivienti seinästä. Kaukolämmön liittymisjohdon nousukulma asennetaan rakentajan toimesta tekniseen laitetilaan perustusten tekovaiheessa. Rakentaja tilaa nousukulman hyvissä ajoin ja se mitoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukaan. Nousukulman toimituksesta sovitaan yleensä siinä vaiheessa, kun kaukolämpöliittymä on tilattu ja kaukolämmön asiakaspalvelu keskustelee asiakkaan kanssa lämpösopimuksen yksityiskohdista.

Tutustu nousukulman asennusohjeeseen.

Lämpösopimus

Liittymislomakkeella ilmoitettujen tietojen pohjalta laaditaan lämpösopimus, joka lähetetään postitse allekirjoitettavaksi. Liittymisjohdon rakentaminen edellyttää voimassa olevaa sopimusta.

Sopimukselle kirjataan asiakkaan kanssa sovittu lämmöntoimitusviikko, jolloin lämpö on mahdollista ottaa käyttöön. Liittymä rakennetaan yleensä lähellä lämmöntoimitusviikkoa, joten mahdolliset muut tontilla tehtävät työt on hyvä suunnitella ja ajoittaa niin, että huomioon otetaan kaukolämpöliittymän rakentaminen.

Liittymisjohto ja lämmönmittaus

Kaukolämmön mittauskeskus ja liittymisjohdon rakentaminen, kaivutyöt ja kaivannon karkea täyttö ilman pintatöitä sisältyvät liittymismaksuun. Liittymisjohto ja mittauskeskus asennetaan yleensä samalla kertaa sovitun lämmöntoimitusviikon mukaan, mikä on hyvä ottaa huomioon mahdollisten muiden tontilla tehtävien töiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa.

Sähkö-, puhelin- ja muiden johtojen sijoittaminen kaukolämpökaivantoon on luvanvaraista ja siitä on sovittava liittymisjohdon suunnittelijan kanssa.

Tarkastukset ja lämmöntoimituksen aloitus

Kiinteistön putkiurakoitsija tilaa käyttöönottotarkastuksen. Yleensä tämän jälkeen voidaan aloittaa lämmöntoimitus. Lopputarkastus tehdään asennustöiden täysin valmistuttua. Tarkastuksesta tehdään merkintä rakennuslupa-asiakirjoihin. Lopputarkastus on tehtävä ennen rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaa muuttotarkastusta.

Kaukolämmön mittauksen ja etäluennan sähköistys

Kohteen sähköurakoitsija järjestää valmiuden kaukolämmön mittauksen sähköistämiselle. Lahti Energia asentaa ja sähköistää kaukolämmön mittauksen.

Lämpöenergiamittarin ryhmäjohtona käytetään johdinta MMJ 3 x 1,5 mm2 S. Ryhmäjohtoon ei saa liittää muita kulutuskojeita, ja mikäli asennuksessa joudutaan käyttämään väli- tai jakorasiaa, tulee sen oltava sinetöitävissä. Ryhmäjohto kaapeloidaan kaukolämmön mittauksen läheisyyteen.

Ryhmäjohto on suojattava 10 A sinetöitävällä varokkeella, joka sijoitetaan ensisijaisesti pääkeskukseen. Sinetöitävän varokekannen hankinta kuuluu liittyjälle. Jo rakennetuissa kiinteistöissä tai pääkeskuksen ollessa kaukana teknisestä laitetilasta voidaan ryhmäjohto kytkeä teknisen laitetilan ryhmäkeskukseen. Tässä tapauksessa sulakkeen syöttö on otettava ennen ryhmäkeskuksen pääkytkintä.

Rakennusvaiheen aikana tuotuun energialaskuriin ei tarvitse tehdä tilapäistä sähkökytkentää, koska mittalaitteessa on paristo.

Kysy lisää

Yhteystieto-ikoni.

Kaukolämpö

Kaukolämmön asiakaspalvelu
kaukolampo@lahtienergia.fi