Liittymisen tekniset ohjeet

Lue sähköverkkoon liittymisen tekniset ohjeet.

Tilaa liittymän kytkentä ja mittarointi

Sähköurakoitsija tilaa yksittäisen sähköliittymän kytkennän ja mittaroinnin kytkentä- ja mittarointilomakkeella. Jos kiinteistössä tarvitaan useita mittareita, täytä myös monimittarointi-ilmoitus. Luomme tarvittavat sähkönkäyttöpaikat sähköurakoitsijan täyttämän kytkentä- ja mittarointitilauslomakkeen perusteella.

Kaikki uudet sähköenergian mittalaitteet ovat etäluettavia. Kuuluvuuden varmistamiseksi yksittäiseltä mittalaitteelta tulee tehdä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välille.

Toimi näin:

  1. Lähetä täytetty liittymän kytkentä- ja mittarointitilauslomake sähköpostitse liittymat@lahtienergia.fi.
  2. Liitä tilaukseen tarkastuspöytäkirja liittymisjohdon käyttöönotosta sekä tarvittaessa myös piirustukset, kuten tasopiirustus, pääkaavio ja nousujohtokaavio.

 

Katso urakoitsijan lomakkeet ja liitteet

Tarvitsetko työmaasähköä?