Liittymän tekninen kytkentä

Liittymällä tulee olla voimassa olevat liittymis- ja sähkösopimukset ennen kytkentätilausta.

Sähköliittymän kytkentä ja mittarointi

Sähköliittymällä tulee olla voimassa oleva liittymäsopimus sekä sähkösopimus ennen liittymän kytkentä- ja mittarointitilausta. Liittymä kytketään, kun jakeluverkko on valmiina ja urakoitsija on tehnyt sähkölaitteistolle määräysten mukaisen käyttöönottotarkastuksen.

Sähkönkulutusmittarit pyritään asentamaan 14 vuorokauden kuluessa liittymätilauksesta ja sähkönmyyntisopimuksen rekisteröitymisestä. Sopimukset astuvat voimaan, kun mittari on asennettu. Kaikki uudet sähköenergian mittalaitteet ovat etäluettavia. Kuuluvuuden varmistamiseksi yksittäiseltä mittalaitteelta tulee tehdä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välille.

Sähköurakoitsija tilaa yksittäisen sähköliittymän kytkennän ja mittaroinnin kytkentä- ja mittarointilomakkeella, ja me luomme lomakkeen perusteella sähkönkäyttöpaikat. Muista liittää tilaukseen tarkastuspöytäkirja liittymisjohdon käyttöönotosta sekä tarvittaessa myös piirustukset, kuten tasopiirustus, pääkaavio ja nousujohtokaavio.

Onko kiinteistössä useita mittareita?

Jos kiinteistössä on useita mittareita, käytetään lisäksi erillistä monimittarointi-ilmoituslomaketta, johon kirjataan ja eritellään tarvittavat mittaukset. Käyttöpaikat tulee nimetä yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Pientalot kytketään ja mittaroidaan yleensä liittymisjohdon kytkennän yhteydessä. Kiinteistöissä, joissa on useita mittareita, mittarointi tehdään rakennuksen valmistumisvaiheessa. Tällaisia kiinteistöjä ovat muun muassa rivi- ja kerrostalot.

Urakoitsijan lomakkeet ja liitteet