Huoltovarmuus

Energian huoltovarmuus

Lahti Energia on huoltovarmuusorganisaatio. Tämä tarkoittaa, että tehtävänämme on huolehtia energian toimittamisesta asiakkaillemme myös vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Seuraamme energiamarkkinoiden kehitystä ja edistämme osaltamme huoltovarmuusnäkökulman huomioon ottamista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kehitämme energian tuotantoamme ja jakeluamme huoltovarmuuden näkökulma huomioiden. Lisäksi teemme varautumis- ja valmiussuunnittelua ja pidämme yllä valmiuttamme harjoittelemalla säännöllisesti. Yhteistoiminta viranomaisten kanssa on keskeinen osa harjoittelua ja toimintaamme.

Pohjoisen sijaintimme vuoksi Lahden seudulla tarvitaan paljon energiaa sekä lämmitykseen että teollisuuden käyttöön. Olemme osa Suomen hajautettua ja toimintavarmaa energiajärjestelmää. Sähköä ja kaukolämpöä tuotamme kotimaisista ja tuontipolttoaineista.

Varautumisemme Lahti Energiassa perustuu joka päivä mahdollisimman häiriöttömään energiahuoltoon. Teemme yhteistyötä energia-alan yritysten, huoltovarmuuskeskuksen ja muiden alan organisaatioiden kesken huoltovarmuuden varmistamisessa.

Fingrid Oy vastaa Suomen laajuisesti sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainosta. Energiavirasto seuraa ja raportoi, miten sähköntuotantokapasiteetti riittää, yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Valtioneuvosto päättää valtion varmuusvarastojen käytöstä ja purkamisesta.