Reiot

Reiot on kulutus- ja olosuhdepalvelu yritykselle. Reiot auttaa varmistamaan, että kaikki on kunnossa. Ajantasainen ja kattava data on yrityksen kiinteistönhallinnassa kaiken a ja o.

Siksi koostamme yritysasiakkaillemme heidän kiinteistöistään ja prosesseistaan jatkuvaa mittausdataa helposti saataville. Faktatiedon avulla voit optimoida energiankulutusta ja olosuhteita helposti puhelimella tai tietokoneella.

Reiotin avulla olet aina perillä kiinteistösi kulutuksesta

Jatkuvalla mittauksella voit valvoa, että kaikki on kunnossa muun muassa tuotanto-, varasto-, toimisto- ja myymälätiloissa. Mahdolliset ongelmat on helppo paikallistaa ja korjata, ennen kuin niistä aiheutuu suurta vahinkoa. Lue lisää esimerkeistä alempana.

Edullinen asennus langattomasti

Mittarit ovat langattomia, joten asennusta varten ei tarvitse tehdä kalliita sähkö- tai asennustöitä. Sähkökatkon aikana mittaus toimii normaalisti. Datasta voidaan näin ollen esimerkiksi varmistaa, etteivät kylmäsäilytystilat ole lämmenneet sähkökatkon aikana liikaa.

Palvelu joustaa tarpeiden mukaan

Palvelu sovitetaan yrityksesi tarpeisiin. Palvelulla voidaan valvoa vaikkapa yksittäisen toimistorakennuksen sisäilman laatua tai hallita suurta kiinteistömassaa, johon kuuluu varastoja, tuotantoprosesseja ja toimistotilaa, joista halutaan mitata useita erilaisia arvoja.

Integroitavissa oleva ratkaisu

Palvelu voidaan liittää lähes kaikkiin kolmannen osapuolen ratkaisuihin, kuten rakennusautomaatioihin ja IoT-laitteisiin.

Hälytys helpottaa hallintaa

Mittauksiin voidaan asettaa raja-arvot, joiden ulkopuolisista mittauksista tulee hälytys. Tällöin sinun ei tarvitse valvoa mittausdataa jatkuvasti.

Infonäyttö asiakastilaan

Asiakkaille voidaan näyttää tietoa esimerkiksi kiinteistön energiankulutuksesta, aurinkosähköjärjestelmän tuotosta tai sisäilman laadusta.

Esimerkkejä Reiotin käytöstä

Mahdollistetaan energiansäästö muun muassa tunnistamalla lämpövuodot tai ylilämmitys. Seurataan tehtyjen energiatehokkuustoimien vaikutuksia.

Mahdollistetaan energiansäästö muun muassa tunnistamalla, mihin ja milloin sähköä kuluu. Seurataan tehtyjen energiatehokkuustoimien vaikutuksia ja varmistetaan järjestelmien toimivuus.

Tunnistetaan energiansäästömahdollisuudet. Varmistetaan järjestelmän toimivuus. Seurataan tehtyjen energiatehokkuustoimien vaikutuksia.

Varmistetaan järjestelmän toimivuus.

Varmistetaan järjestelmän toimivuus ja seurataan tuottoa.

Mittausdatalla voidaan paikantaa vesikalusteiden vuodot tai alkanut vesivahinko.

Yhden asteen pudotus vastaa noin viiden prosentin säästöä energiakustannuksissa. Mittauksista voidaan todeta kiinteistön lämmitysverkon toimivuus ja kunto.

Kuiva sisäilma aiheuttaa hengitystie- ja iho-oireita. Korkea, yli 70 prosentin ilmankosteus aiheuttaa mikrobien lisääntymistä rakenteissa.

Erinomainen ilmanvaihdon riittävyyden mittari.

Ilmanlaadun mittari tunnistaa hajoavat orgaaniset yhdisteet ja kertoo, onko rakennus terve.

Ilmanlaadun mittari osoittaa, onko rakennus terve ja pääseekö sisäilmaan ulkoilman epäpuhtauksia tai imetäänkö sisäilma rakenteista.

Mittari kuvaa ilmanvaihdon toimintaa ja kertoo, imetäänkö korvausilma rakenteista vai tuloilmakanavista.

Tapausesimerkki: Kylpylähotelli

Kylpylähotelli on hyvä esimerkki yrityskiinteistöstä, jossa on tarve seurata monipuolisesti erilaisia mittauksia ja viestiä laadusta asiakkaille. Kootulla mittausdatalla varmistetaan, että hotellissa on miellyttävää majoittua, mutta kustannukset pysyvät kurissa, kun vaikkapa ilmanvaihtoa ei säädetä liian kovalle. Jos hotellissa tehdään veden- tai energiansäästöön tähtääviä muutoksia, mittausdatasta voidaan todeta muutosten vaikutus.

Mittauksiin voidaan myös asettaa hälytysrajat, jotta mittauksia ei tarvitse pitää jatkuvasti silmällä. Raja-arvojen ulkopuolella olevasta mittauksesta annetaan hälytys, ja tilanteeseen osataan puuttua.

Kylpylä

Kylpylässä on kosteaa ja energiaa kuluu runsaasti. Rakenteilta vaaditaan siis paljon. Laadukas asiakaskokemus syntyy muun muassa sopivan lämpöisistä allasvesistä ja hyvästä ilmanlaadusta. Olosuhteita voidaan valvoa myös saunan puolella. Kävijälaskurilla voidaan seurata asiakasmääriä eri viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Liiketunnistimella varmistetaan, että tilat ovat tyhjät sulkemisaikana. Infonäytöillä asiakkaat näkevät esimerkiksi veden lämpötilan.

Hotelli

Asiakkaille taataan rentouttava kokemus, kun huoneissa on sopiva lämpötila, ilmankosteus ja hiilidioksiditaso. Energiaa ei kuitenkaan mene hukkaan, kun halutut olosuhteet saavutetaan pienimmällä mahdollisella ilmanvaihdolla. Infonäytöillä majoittuja näkee esimerkiksi hotellin aulassa tai huoneiden televisioissa hotellin olosuhteiden avainlukuja. Hotellin keittiössä elintarviketurvallisuus varmistetaan seuraamalla kylmäsäilytystilojen lämpötilaa ja tarkastelemalla mittaushistoriaa. Vaikka tulisi sähkökatko, langaton anturi jatkaa mittausta.

Kysy lisää

Asiakkuuspäällikkö Jaakko Leino

Jaakko Leino

Asiakkuuspäällikkö, yritykset
jaakko.leino@lahtienergia.fi
029 000 8047