Sähköverkon sopimusehdot

Asiakkaan ja Lahti Energia Sähköverkon välisiin sopimuksiin sovelletaan valtakunnallisia Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja.

Sähköliittymissopimuksessa sovitaan kiinteistön liittymisestä sähkönjakeluverkkoon. Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja:

Energiayhteisön sopimusehdot

Sähköverkkosopimuksella sovitaan sähkön siirrosta. Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja: