Yhteistyökumppanuus

Tuemme vastuullisesti ja monipuolisesti paikallista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa sekä lasten ja nuorten urheilua ja huippu-urheilua.

Tavoitteet

Haluamme osallistua vastuullisesti ja monipuolisesti paikallisyhteisömme kehitykseen. Tuemme erilaisia hankkeita ja toimijoita, jotka lisäävät Lahden seudun ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Edistämme seudun elinkeinoelämää, osaamista ja vireää kaupunkikuvaa yhteistyössä muiden seudulla toimivien yritysten, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa.

Periaatteet

Myös sponsoroinnissa sovellamme visiotamme ”Rohkeasti ilmastopositiivinen vuonna 2035” sekä arvojamme asiakaskeskeisesti, aktiivisesti, uteliaasti ja vastuullisesti.

Kaikki yhteydenotot käsitellään vuodesta 2023 alkaen kirjallisesti, verkkosivuiltamme löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella.

 • Sponsoroitavan toiminnan tulee olla rehellistä, lakien ja hyvän liiketavan mukaista
 • Toiminnassa on huomioitava ympäristön mahdollisimman vähäinen kuormittaminen
 • Sponsoroinnin ja kumppanuuden tulee noudattaa Lahti Energian liiketoiminta- ja hankintaperiaatteita (vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet toimittajille)
 • Kumppanuus perustuu kaikkien osapuolten keskeiseen oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen sekä heidän keskenään kirjallisesti sopimiin velvoitteisiin

Sponsorointikohteita arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • Kohde tavoittaa lahtelaiset ja tuo hyvinvointia seudulle
 • Kohteen tuoma näkyvyys on mitattavaa
 • Kohde on ensisijaisesti Lahdessa
 • Kohde täyttää sponsoroinnille asetetut edellä kuvatut periaatteet

Kohteet

Valitsemme kerran vuodessa yhteistyökumppanuuskohteet, joita voivat olla urheiluryhmät, koulutukset, tapahtumat, järjestöt tai muut kohteet. Painopisteemme on lasten ja nuorten harrastukset Lahden alueella. Seuraava kohdehaku on syksyllä 2024 vuodelle 2025.

Valtakunnallista markkinointinäkyvyyttä sekä paikallista yhteistoimintaa

Lahti Energialla on markkinointiyhteistyösopimukset kaudeksi 9/2023–5/2024 valtakunnallisissa pääsarjoissa pelaavien lahtelaisseurojen kanssa:

Markkinointisopimus vuoden 2024 loppuun:

Vuoden 2024 lasten ja nuorten toimintaa tukevat yhteistyökumppanuussopimukset:

Muu yhteistyö:

 • Tiedeluokka SOLU
 • Nuorten yrittäjyys ja talous NYT (Yrityskylä Häme)
 • Rahoitamme sähköisen liikenteen professuuria vuosina 2022–2025
 • Olemme mukana Lapsellista ry:n Puuhakampanjassa, jossa lahjoitetaan vuosittain puuhakasseja pitkäaikaissairaille lapsille Päijät-Hämeen keskussairaallaan.

Kohteet, joita emme sponsoroi

Lahti Energia ei sponsoroi toimintaa/kohteita, joihin sisältyy Lahti Energialle merkittävä maineriski, esimerkiksi taloudellisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ympäristövastuun näkökulmasta. Emme tue toimintaa, joka voidaan nähdä puoluepoliittisena tai uskonnollisena kannanottona.

Sopimukset

Lahti Energia tekee kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan kohteen kanssa. Sopimukseen kirjataan sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, sponsoripanos ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen ajallinen kesto.

Hakemukset

Yhteistyöhakemukset jätetään sähköisellä lomakkeella. Emme ota vastaan muun muotoisia hakemuksia. Hakemuksen huolellinen täyttäminen edistää sen käsittelyä. Hakuaika on vuosittain lokakuussa. Vuoden 2024 sopimusten osalta haku on sulkeutunut.

Radiomastojen valaistus

Elävöitämme värivalaistuilla radiomastoilla Lahden ilmettä pimeään talviaikaan. Valaistukset mastoissa ovat lokakuusta maaliskuuhun perjantaina ja lauantaina klo 19–00.

Kahdessa mastossa on yhteensä kahdeksan valonheitintä, yksi mastojen jokaisella sivulla. Kiinteissä valonheittimissä on 2 000 watin lamput, jotka valaisevat mastot kirkkaasti ja energiatehokkaasti.

Juhlistamme värivalaistuksilla kansallisia ja kansainvälisiä juhla- ja teemapäiviä. Teemavalaistuksia on mm. Roosa nauha -päivänä ja Suomen itsenäisyyspäivänä.