Sähkömittari

Sähkölaskusi perustuu onnistuneeseen mittaukseen, joka tehdään etäluettavalla sähkömittarilla. Lahti Energia Sähköverkko Oy vastaa sähkönmittauksesta verkkoalueellaan. Sähköurakoitsija ei saa poistaa, siirtää tai asentaa Lahti Energia Sähköverkko Oy:n mittareita ilman Lahti Energia Sähköverkko Oy:n lupaa.

Ennen mittarin asentamista käyttöpaikoilla tulee olla voimassa oleva sähkösopimus. Sähkönkulutusmittarit pyritään asentamaan 14 vuorokauden kuluessa liittymätilauksesta ja sähkönmyyntisopimuksen rekisteröitymisestä. Sopimukset astuvat voimaan, kun mittari on asennettu.

Tuntimittaus vai varttimittaus?

Osa nykyisistä sähkömittareista on etäohjelmoitua varttimittaukseen ilman mittarinvaihtoa. Näitä mittareita on Lahti Energia Sähköverkko Oy:n alueella n. 29000 kpl ja nämä on etäohjelmoitu vuoden 2023 aikana. Jos mittalaite vaihdetaan ennen massavaihtoa, siirtyy mittaus automaattisesti varttimittaukseen. Nykyiset mittarit tullaan vaihtamaan massavaihdossa uusiin älymittareihin, jotta kaikki mittausasetuksen vaatimat uudet ominaisuudet saadaan käyttöön.

Kulutustiedot

Asiakkaanamme voit saada kulutustietoja OmaWatti-palvelusta, sähkönmyyjän omasta asiointipalvelusta tai Fingridin datahubista. Jos mittarisi on etäohjelmoitu, voit nähdä varttitason mittaustiedon datahubin asiakasportaalissa. Jos haluat tarkastella sähkönkulutustietoja mittarin näytöltä, niin tutustu mittalaitteen käyttöohjeisiin.

Aidon 6000 -sarjan mittalaitteen lukuohje (pdf)

Sähkömittarit vaihtuvat älymittareiksi massavaihdossa vuosina 2026-2028

Lahti Energia Sähköverkko Oy vaihtaa asiakkailleen uuden sukupolven älymittarit veloituksetta vaiheittain vuosien 2026-2028 aikana. Vaihdettavien mittareiden määrä on yli 90 000 kappaletta.

Uuden sukupolven älymittari antaa asiakkaallemme entistä tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa kulutuksesta. Jatkossa sähkön kulutusta tai tuotantoa mitataan nykyisen tunnin sijaan 15 min mittausjaksoissa ja data siirtyy entistä nopeammin asiakkaan nähtäville. Mittari täyttää kaikki uuden mittausasetuksen vaatimukset, tarjoten laajat sähkönlaadun seurantaominaisuudet sekä mahdollisuudet liitäntään kotiautomaation kanssa. Tietoliikenneratkaisussa käytetään luotettavaa ja kustannustehokasta mobiili IoT-teknologiaa.

Etäluenta

Mittari luetaan televerkon avulla luentajärjestelmään ja sieltä mittaustiedot toimitetaan Lahti Energian mittaustietojärjestelmään. Mittaustietojärjestelmästä tiedot lähetetään datahubiin, jossa tiedot ovat asiakkaan, sähkönmyyjän, verkkoyhtiön ja valtuutettujen kolmansien osapuolien käytettävissä. Viimeistään 1.1.2026 mittaustiedot tullaan toimittamaan datahubiin vähintään joka kuudes tunti.

Sähkön katkaisu ja päälle kytkentä

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin kytkentälaitteen painikkeesta painamalla sitä muutaman sekunnin ajan. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päälle kytkentä tapahtuu samasta painikkeesta painamalla muutaman sekunnin ajan. Näytön tilatunniste kertoo, onko sähköt katkaistu.

Sähkötöiden ajaksi sähköt on aina katkaistava pääkytkimestä tai poistamalla sulakkeet.

Mittalaitteiden asennus

Mittalaitteet asennetaan, kun

  • huoneisto- tila- ja ryhmäkeskusnumeroinnit ovat yhdenmukaiset ja paikoillaan mittauskeskuksen merkintöjen ja huoneistonumerointien kanssa,
  • jokaiselle asennettavalle mittarille saadaan jännite, jotta voidaan varmistua etäluettavan mittarin oikeasta asentumisesta luentajärjestelmään,
  • mittalaitetilassa on riittävän hyvä mobiiliverkon kuuluvuus (minimi -85 dBm), tai kenttä pystytään saamaan aikaiseksi lisäantennin avulla ja
    saneerauskohteissa sähköurakoitsija on valmistellut mahdollisimman suuren kokonaisuuden (esimerkiksi porras) mittarointeja kohteeseen yhdellä kertaa. Tällä varmistetaan mittarien oikea-aikainen asennus luentajärjestelmään sekä vältetään verkonrakentajan ylimääräiset käyntikerrat käyttöpaikalla.

Huomioitavaa

Edellytämme seuraavaa, jos suuren mittarikokonaisuuden (esim. porras) vaihtaminen ei järjesty sähköurakoitsijalta saneerauskohteessa kerralla:

  1. Lahti Energia Sähköverkon verkonrakennusurakoitsija asentaa ja kytkee mittarit valmiiksi yhteismittauskeskuksiin raportoimatta niitä järjestelmään.
  2. Sähköurakoitsija merkitsee huoneistokohtaisesti jokaiseen kyseisen portaan mittariin jännitteen ensimmäisen kytkentähetken (päivämäärä ja kellonaika tunnin tarkkuudella) esimerkiksi maalarinteipillä mittarin päälle.
  3. Sähköurakoitsija ilmoittaa valmistumisesta verkonrakennusurakoitsijalle, kun koko portaan mittarit on saatu jännitteeseen.
  4. Verkonrakennusurakoitsija käy raportoimassa mittarinvaihdot porras kerrallaan takautuvalla raportoinnilla mittarissa olevan merkinnän mukaan niin, että luentajärjestelmässä on oikea päivämäärä ja tunti.

Sähkömittareiden turvallisuus

Sähkömittarit ovat EMC-standardin (sähkömagneettinen yhteensopivuus) mukaisia. Standardin mukaiset sähkölaitteet eivät saa häiriintyä eivätkä häiritä muiden laitteiden toimintaa sähköisesti tai sähkömagneettisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkömittari ei häiritse esimerkiksi sydämentahdistimen toimintaa.

Säteilyturvakeskus on julkaissut verkkosivuillaan kodin laitteisiin liittyviä säteilytietoja, joissa käsitellään myös etäluettavien sähkömittareiden aiheuttamaa sähkömagneettista säteilyä. Säteilyturvakeskus on todennut etäluettavat sähkömittarit turvallisiksi käytössä.

HAN-portti

Uusissa Landis+Gyr-sähkömittareissamme on Home Area Network -portti (HAN-portti), joka mahdollistaa kotiautomaatioliitännän. Tietoa voi hyödyntää muun muassa kiinteistöautomaatio- tai auton latausjärjestelmään. Tämä vaatii erillisen laitteen hankkimista, joka pystyy hyödyntämään portista saatavaa tietoa. Portin aktivointi tulee pyytää erikseen meiltä.

Nykyisissä Aidonin mittalaitteissa HAN-porttia ei ole, vaikka mittarin kannesta löytyisikin ”HAN-luukku”. Jos haluat vaihtaa nykyisen Aidonin mittarisi uuteen HAN-portilliseen mittariin, veloitamme vaihdosta palveluhinnastomme mukaisen maksun.

Tutustu myös Seskon suositukseen sähköenergiamittareiden paikallista asiakasrajapintaa varten (Sesko.fi).