Alkuperä ja alkuperätakuut

Alkuperätakuu

Alkuperätakuita myönnetään uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle.

Energiavirasto toimii lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä.

 

Vihreä lämpö

Vihreä lämpö on valintasi, kun tahdot lämmittää hiilidioksidipäästöttömästi. Vihreä Lämpö on alkuperätakuin todennettua.

Vihreä lämpö yritykselle       Vihreä lämpö kotiin       Vihreä lämpö taloyhtiöön

 

Kaukolämmön päästökertoimet

Vihreän lämmön päästökerroin on 0 gCO2/kWh. Se on uusiutuvilla energialähteillä tuotettu ja varmennettu alkuperätakuilla 1.7.2022 alkaen. Muulle kuin Vihreälle lämmölle voi käyttää alla kerrottuja alkuperätietoja.

Runkoverkko

Vuonna 2023 Lahti Energian kaukolämmön runkoverkkoon tuotetun kaukolämmön jakauma oli:

  • Uusiutuvat energialähteet: 84,3 %
  • Fossiiliset energialähteet: 15,7 %

Hiilidioksidin ominaispäästö eli päästökerroin Lahti Energian kaukolämmön runkoverkossa vuonna 2023 oli 61,69 gCO2/kWh.
Yhteistuotannon jakomenetelmänä on laskennassa käytetty hyödynjakomenetelmää. Runkoverkolla tarkoitetaan Lahden ja Hollolan alueen verkkokokonaisuutta.

Kaukolämmön polttoaineisiin vuonna 2023 sisältyneet valmisteverot ilman huoltovarmuusmaksua, €/MWh:

tammikuu 4,28
helmikuu 0,65
maaliskuu 0,75
huhtikuu 0,74
toukokuu 0,84
kesäkuu 1,31
heinäkuu 7,70
elokuu 2,03
syyskuu 0,42
lokakuu 1,42
marraskuu 0,32
joulukuu 1,88

Vääksy

Vuonna 2023 Lahti Energian Vääksyn kaukolämpöverkkoon tuotetun kaukolämmön jakauma oli:

  • Uusiutuvat energialähteet: 62,3 %
  • Fossiiliset energialähteet: 37,7 %

Hiilidioksidin ominaispäästö, eli päästökerroin, Vääksyn kaukolämpöverkossa oli 94,01 gCO2/kWh vuonna 2023.

Kaikkien polttoaineiden jakautuminen vuonna 2023

Kaavio kaikkien polttoaineiden jakautumisesta vuonna 2023

 

Sähkön tuotantomme vuonna 2023

 

Kaavio sähkön tuotannosta 2023

 

Tuotannon hiilidioksidipäästöt

 

Tuotannon CO2-päästöt 2023 2022 2021
Energian tuotannon CO2-päästöt 110 237 117 575 118 460
Kaukolämmön ominaispäästökerroin gCO2/kWh 61,69 55,14 56,88

Lue lisää energiantuotannostamme

Energiantuotanto

Energiantuotanto

Huoltovarmuus

Huoltovarmuus