Biokaasulaitoksen pellolle ajettu rejekti saattanut aiheuttaa Orimattilassa hajuhaittaa

Lahti Energialla on Hartwallin tehtaan yhteydessä biokaasulaitos, jonka syötteenä käytetään Hartwallin oluen valmistuksessa sivutuotteena syntyvää mäskiä. Jotta mäski saadaan kulkemaan biokaasulaitokselle, siihen lisätään vettä, jonka vuoksi syntyvä rejekti on koostumukseltaan nestemäistä. Yli-Mäkelän tila Orimattilassa hyödyntää biokaasuprosessin läpikäyneen mäskin (rejektin) pelloillaan lannoitteena ja maanparannusaineena.

Kaasutusprosessi ei ole toiminut optimaalisesti, minkä vuoksi rejektissä on mahdollisesti ollut tavallista enemmän rikkiyhdisteitä, jotka ovat saattaneet aiheuttaa rejektiin pistävää hajua. Biokaasulaitoksella rejektisäiliötä tyhjennettäessä poikkeuksellista hajua ei kuitenkaan havaittu.

Teemme viranomaisten kanssa yhteistyötä ja selvitämme mahdollista hajuhaittaa. Pahoittelemme lähiseudun asukkaille mahdollisesti syntynyttä haittaa. Keskeytämme toistaiseksi rejektin ajamisen Yli-Mäkelän tilan pelloille.