Energiamurros johtaa tulevaan

Yhteiskuntamme on yhä riippuvaisempi jatkuvasta energian saatavuudesta. Käynnissä oleva siirtymä ei ole helppo, mutta se on tehtävissä ja tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia.

Energiamurroksessa siirrymme fossiilittomaan, hiilineutraaliin energiantuotantoon sekä korvaamme fossiilisia polttoaineita (kuten öljy ja kivihiili, josta luovuimme jo vuonna 2019) uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla ja synteettisillä polttoaineilla muun muassa lämmityksessä, sähkössä, liikenteessä, työkoneissa ja teollisuuden prosesseissa.

Energiamurroksen tarkoitus on edistää hiilidioksidipäästöttömän energiateknologian ja ympäristöä vähemmän kuormittavan energian tuotannon käyttöönottoa. Lisäksi käynnissä olevan energiamurroksen tavoitteena on vähentää energiankulutusta ja päästöjen aiheuttamia haittoja ympäristölle ja ilmastolle.

Tavoitteenamme on selvittää eri mahdollisuuksia tuottaa ja ottaa käyttöön yhä enemmän hiilidioksidipäästöjen vähentämisen mahdollistavaa energiantuotantoa, kuten tuulivoimaa, lämpöakkuja ja biopolttoaineita, joilla korvaamme uusiutumattomia fossiilisia polttoaineita. Energiatehokkuuden lisääminen ja hukkaenergian minimoiminen ja hyötykäyttäminen ovat myös keinoja energiamurroksen siirtymän edistämisessä.

Energiamurroksessa onnistuminen on tekoja, mutta myös poliittista tahtoa, lainsäädännön muutoksia sekä merkittäviä investointeja uusiin päästöttömämpiin ja luontoa vähemmän kuormittaviin teknologioihin. Energiamurros tarjoaa mahdollisuuksia, mutta onnistuaksemme tarvitsemme yrityksiä, jotka uskaltavat rohkeasti lähteä kehittämään uutta. Tässä murroksessa myös Lahti Energia on aktiivisesti mukana.