Kartoitamme ja torjumme vieraslajeja jälleen tänä kesänä

Olemme sitoutuneet vieraslajien kartoittamiseen ja torjumiseen alueilla, joilla toimimme. Vieraslajilaki (1709/2015) velvoittaa meitä hävittämään kiinteistöillämme esiintyvät vieraslajit tai rajoittamaan niiden leviämistä. Vieraslajilain ja -asetuksen (1725/2015) noudattamista valvoo ELY-keskus.  

Vieraslajit ovat kasvi- tai eläinlajeja, jotka ovat ihmisen mukana tahallisesti tai tahattomasti levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan. Tyypillisimpiä Lahden seudulla esiintyviä vieraslajeja ovat muun muassa etelänruttojuuri, karhunköynnös, terttuselja ja viitapihlaja-angervo. Laajoina esiintyminä vieraslajit voivat estää muiden kasvien kasvun, tukahduttaa kasvustoja tai estää metsän uudistumista. 

Jos vieraslajit menestyvät ja leviävät uudessa elinympäristössään, ne muuttuvat haitallisiksi vieraslajeiksi. Tällöin ne aiheuttavat merkittävää vahinkoa ekosysteemeille, alkuperäislajeille, metsätaloudelle tai viljelykasveille. Haitallisia vieraslajeja ovat muun muassa espanjansiruetana, jättiputket, jättipalsamit, komealupiini ja kurtturuusu. 

Vieraslajien torjuminen on sitkeää työtä, ja se vaatii kasvustojen poistamisen ja jälkiseurannan useampana vuonna. Kierrämme hallinnoimamme alueet vähintään kerran kesässä ja kartoitamme niillä esiintyviä vieraslajeja. Hävitämme tunnistetut vieraslajit asianmukaisesti.  

Vieraslajeja hävitettäessä on tärkeää huomioida, että ne käsitellään oikein ja sijoitetaan niin, etteivät ne pääse leviämään luontoon. Jos tunnistat vieraslajeja omassa pihassasi, katso ohjeet torjuntaan ja kasvijätteen oikeaoppiseen käsittelyyn esimerkiksi Lahden seudun luonnon verkkosivuilta.