Kesällä rakennamme kaukolämpö- ja sähköverkkoa

Kaukolämmön ja sähkön toimituksen luotettavuus on meille erittäin tärkeää. Energianjakelun toimivuuden ja tehokkuuden varmistamme huoltamalla ja perusparantamalla verkkoa.  

Kaukolämmön perusparannushankkeissa verkostoa uusitaan huonokuntoisilta osuuksilta. Huoltotoiminnassa muun muassa tarkistamme verkoston kuntoa ja korjaamme vuotokohtia. Sähkönjakeluverkkoa parannamme korvaamalla vanhoja ilmajohtoja uusilla maan alle asennettavilla kaapeleilla.   

Kaupunkialueella suurimmat työmaat toteutamme usein yhdessä Lahden kaupungin ja Lahti Aquan kanssa yhteisrakentamiskohteina. Samalla työmaalla voidaan tehdä esimerkiksi vesihuoltoverkostoihin, katuvalaistukseen ja kadun perusparannukseen liittyviä töitä. Yhteisrakentamisella pyrimme minimoimaan asukkaille aiheutuvaa haittaa. 

Energianjakeluverkkojen perusparannustöiden aikana saattaa esiintyä väliaikaisia katkoksia lämmön- tai sähkönjakelussa. Pyrimme minimoimaan häiriöt ja tiedottamaan niistä etukäteen. Ajankohtaista tietoa jakelukeskeytyksistä voit seurata häiriökartaltamme. Tänä kesänä suurin yhteistyömaa sijaitsee Kasakkamäessä Saviruukinkadun ja Kotipellonkadun alueella. Työmaalla saneerataan sekä kaukolämpöä että sähköverkkoa. 

Kaukolämpötyömaita on tänä kesänä Lahden keskustassa muun muassa Vuorikadulla ja Loviisankadulla, Ahtialassa Puolukkapolulla sekä Saksalassa Tammikadun ja Pajukadun alueella.  

Sähköverkon suurimpia maakaapelointihankkeita on muun muassa Pyhäntaalla, Manskivessä, Koiskalassa ja Vesivehmaalla. Lisäksi uusimme vanhaa kaapeliverkkoa esimerkiksi Paavolassa, Loviisankadulla, Rautatienkadulla, Sotkankadulla, Viipurinkadulla ja Laulurastaantiellä.  

Verkostojen rakennustyömaat vaikuttavat usein liikenteen kulkuun. Haitta on erityisen suuri keskusta-alueella, jossa liikennemäärät ovat suuria ja katutila on usein ahdas. Kulkureiteille tehdään tarvittaessa poikkeusjärjestelyjä, jotta työmaa on mahdollista kiertää sujuvasti. Pahoittelemme työmaista ja poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.