Lahti Energian tulos kohtalainen haastavassa liiketoimintaympäristössä

Vuoden 2023 aikana jatkunut liiketoimintaympäristön muutos oli Lahti Energialle taloudellisesti haastava. Liikevaihto 186,0 (205,6) miljoonaa euroa laski edellisvuodesta sähkön hinnan laskun myötä, jonka lisäksi liikevoittoa 24,5 (28,9) miljoonaa euroa rasitti edelleen erityisesti polttoaineiden kustannusten nousu. Koko vuoden tasaisena jatkunut bio- ja kierrätyspolttoaineiden hinnannousu alkoi kuitenkin osoittaa tasaantumisen merkkejä loppuvuodesta. Geopoliittisen tilanteen ja markkinamuutosten takia hintatason ei kuitenkaan odoteta lähiaikoina laskevan Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäyssotaa edeltävään aikaan.

Poikkeuksellisen nopea markkinakorkojen nousu nosti korkosuojauksista huolimatta rahoituskustannuksiamme ja heikensi rahoituksen tunnuslukuja. Tase vahvistui suunnitellusti ja omavaraisuusasteemme oli tavoittelemallamme tasolla. Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 38,7 (27,9) miljoonaa euroa.

Hiilineutraaliustavoitettamme edistimme prosessi- ja pienlaitoksissa sekä osuusvoimayhtiöissä. Hartwallin biokaasulaitoksen lisäksi tilikaudella valmistui Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitseva lämpöpumppulaitos, joka siirtyi tuotantokäyttöön. Laitoksen avulla jäteveden hukkalämpöjä hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa. Molempien laitosten rakentamiskustannuksiin saimme investointitukea.

Asiakashintojen korotus kattoi osin kohonneita tuotantokustannuksia

Tuotantokustannusten nousun huomioimme kaukolämmön asiakashinnoissa 1.6. tehdyllä 9,7 prosentin hinnankorotuksella, mutta se ei kattanut täysin kustannusten nousua.  Lisäksi maakaasumarkkinoiden toimivuuteen vaikutti lokakuussa tapahtunut Balticconnector-putken vaurio, jonka seurauksena Suomessa on ollut käytössä vain Inkoon LNG-terminaalin kautta tuotu maakaasu. Tämä nosti maakaasun hintaa Suomessa ja siten myös Lahti Energian lämmön tuotantokustannuksia loppuvuodesta.

Sähkömarkkinoiden muutos tuo uudistuksia lämmöntuotantoomme

Sääriippuvaisen sähkön tuotantokapasiteetin lisääntyminen on aiheuttanut voimakkaita tuntikohtaisia markkinahintavaihteluita sähkön spot-hinnassa. Varaudumme kasvavaan volatiliteettiin tulevaisuudessakin. Sähkömarkkinoiden muutoksessa lämmöntuotantomme uudistuu: Kymijärven voimalaitoksilla on käynnissä työt lämmön tuotannon osittaisesta sähköistämisestä uudella 60 megawatin sähkökattilalla, joka otetaan käyttöön loppuvuodesta 2024. Sähkökattila lisää lämmöntuotannon kustannustehokkuutta hyödyntämällä sähkömarkkinoiden hintavaihteluja sekä korvaamalla fossiilisten polttoaineiden ja osin myös biopolttoaineiden käyttöä. Sähkökattilalla lisäämme optimointimahdollisuuksia ja siten ylläpidämme myös kaukolämmön kilpailukykyä. 

Kohti visiotamme Rohkeasti ilmastopositiivinen 2035

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on tehdä rohkeita investointeja ja valintoja muuttaaksemme tuotantomme entistäkin kestävämmäksi. Nykykorkotaso ja uusi sähköverkkojen valvontamalli ei luo investointiympäristölle optimaalista pohjaa, mutta kehitämme energiaverkkojamme ja investoimme päästöttömämpään energiantuotantoon suunnitelmallisesti. Vuonna 2024 jatkamme investointeja päästöttömään energiantuotantoon sekä huoltovarmuuteen.

Vuonna 2023 konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 200, kuten edellisenäkin vuonna.

Lisätietoja:

Jouni Haikarainen
toimitusjohtaja
Lahti Energia Oy
p. 040 709 5690

Lahti Energian vuosikertomus 2023, joka sisältää vuosikatsauksen, kestävyysselvityksen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, julkaistaan maaliskuun lopussa.