Lakko ei vaikuta Lahden seudulla energiantuotantoon ja -jakeluun

SAK ja sen jäsenliitot järjestävät poliittisen työnseisauksen eri puolilla Suomea torstaina 14.12.2023. Asuntojen lämmitykseen tärkeän kaukolämmön sekä Lahti Energia Sähköverkon sähkönsiirto jatkuvat normaalisti. Työtaistelun toimet eivät kohdistu Lahden seudulle.

Lakkojen ulkopuolelle on valtakunnallisesti rajattu kaukolämmön ja -kylmäntuotanto ja -jakelu sekä niihin liittyvät välttämättömät työtehtävät. Lakoista on rajattu pois myös sähkönjakeluun liittyvät, voimassa olevat sovitut varallaolot ja käyttötoimenpiteet, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.