Sähköverkon johtokatujen reunasahaukset helikopterilla alkavat

Lahti Energia Sähköverkko aloittaa 20 kilovoltin johtokatujen reunapuiden helikopterisahauksen 1.2.2022. Sahaus toteutetaan yhteistyössä vaativiin helikopterilla tehtäviin töihin erikoistuneen Heliwest Oy:n kanssa. Työ alueella kestää noin kuukauden, ja se tehdään sähköverkon toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi.

Reunapuiden helikopterisahausta suoritetaan Urajärven, Vaanian, Vesivehmaan ja Paimelan alueilla säiden salliessa arkisin kello 8–17. Työ tehdään turvallisesti ja vahingoittamatta aluskasvillisuutta. Sähköasentajista koostuva työryhmä valvoo maasta helikopterisahausta ja varmistaa työn sekä alueella liikkuvien turvallisuuden. Työn edetessä työryhmä pyrkii myös ilmoittamaan ennakkoon sahaustoimenpiteiden aloittamisesta kohteessa.

Oksien sahaus ei vahingoita puuston kasvua tai vähennä metsän arvoa. Työ kussakin kohteessa tehdään nopeasti ja meluhaitta jää lyhytaikaiseksi. Sahaustyön aikana lyhyet sähkönjakelun keskeytykset ovat mahdollisia, jos sahauksessa putoavat oksat jäävät kiinni johtoihin.

Sahausalueilla vältettävä tarpeetonta liikkumista

Oman turvallisuuden varmistamiseksi pyydämme välttämään tarpeetonta liikkumista ulkona työalueen läheisyydessä sahaustyön aikana. Myös koti- ja tuotantoeläimet kannattaa pitää sisätiloissa sahaustyön aikana. Olethan meihin yhteydessä, mikäli kiinteistöllänne on käsiteltävän johdon läheisyydessä meluherkkiä tuotantoeläimiä aitauksissa tai tarhoissa.  

Lahti Energia Sähköverkko pyrkii siihen, että huoltotoimenpiteet rasittaisivat luontoa mahdollisimman vähän. Ympäröivä luonto huomioidaan töiden aikana niin hyvin kuin mahdollista.

Raivauksessa poistetut puut, oksat ja pensaat ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jäävät sijoituslupaehtojen mukaisesti maanomistajan hyödynnettäväksi. Piha-alueilla ja yleisillä paikoilla, kuten puistoissa, raivaustähteet kootaan kasoihin. Emme jätä raivattua kasvustoa tielle, poluille, pelloille, aitojen päälle tai puihin roikkumaan.

Johtoalueiden raivaukset ovat osa sähköverkon jatkuvaa perushuoltoa, jolla varmistetaan turvallinen ja toimitusvarma sähkönjakelu. Huoltotoimenpiteet ovat sähköverkkoyhtiön lakisääteinen velvollisuus.

Lisätietoja:

Sami Rasi
käyttö- ja kunnossapitoinsinööri
Lahti Energia Sähköverkko Oy
029 000 8240
sami.rasi@lahtienergia.fi