Metsuri raivaa sähköverkon johtoalueita kesän ajan

Raivaamme puustoa sähköverkon johtoalueilta Kujalassa, Karistossa, Kytölässä, Holmassa, Lepistönmäessä, Kalliolassa ja Vääksyn Loukkuharjussa. Raivaustyö kestää koko kesän ajan. Raivausta teemme 110 kV:n voimajohdon alueella.

Teemme raivaustyöt sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi. Kasvustoa on tarpeen raivata, jotta puut ja pensaat eivät osu kasvaessaan sähkölinjoihin ja aiheuta vaaratilanteita. Pahoittelemme töistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Lauri Ulvinen
Lahti Energia Sähköverkko Oy
lauri.ulvinen@lahtienergia.fi
Puh. 044 721 5832

Harkitsetko aurinkopaneeleja? Muista tehdä pientuotantoilmoitus Lahti Energia Sähköverkolle

Kun auringonpaiste lisääntyy näin kesää kohti mentäessä, moni miettii, olisiko hyvä asentaa aurinkopaneelit vaikkapa talon katolle sähkön tuottamiseksi. Aurinkopaneelit ovat sähkön pientuotantoa, josta on tehtävä ilmoitus paikalliselle sähköverkkoyhtiölle. Lahti Energia Sähköverkon alueella tee siis pientuotantoilmoitus meille.

Pientuotantoilmoituksen avulla saamme tarvitsemamme tiedot, jotta voimme luoda sinulle pientuotannon käyttöpaikkatunnuksen ja taata, että sähköverkko toimii turvallisesti. Sähkön pientuotantoa ovat kaikki teholtaan enintään 2 MVA:n kokoiset tuotantolaitteistot.

Näin teet pientuotantoilmoituksen

Varmista meiltä Lahti Energia Sähköverkolta jo ennen hankintaa, että suunniteltu tuotantolaitos täyttää sähköverkon turvallisuusmääräykset. Tarkista siksi verkkosivuiltamme sivun Tee pientuotantoilmoitus taulukosta, ylittääkö tuotantolaitoksesi koko raja-arvot. Jos raja-arvot ylittyvät, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen mittaus@lahtienergia.fi.

Laitteen toimittaja tai sähköurakoitsijasi täyttää pientuotannon yleistietolomakkeen ja lähettää sen meille. Tämän yleistietolomakkeen perusteella luomme pientuotannon käyttöpaikkatunnuksen, ja ilmoitamme sen myös sinulle. Käyttöpaikkatunnusta tarvitset, kun otat yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyntiyhtiöön ylijäämäsähkön myyntiä varten.

Sähköurakoitsija vastaa aurinkojärjestelmän asentamisesta ja siitä, että laite on määräysten mukainen. Sähköurakoitsija tekee laitteen kytkennästä käyttöönottotarkastuksen ja toimittaa testauspöytäkirjan meille sähköpostilla osoitteeseen mittaus@lahtienergia.fi.

Sen jälkeen myönnämme sinulle kytkentäluvan. Luvan saaminen edellyttää, että olet tehnyt sopimuksen ylijäämäsähkön myynnistä sähkönmyyjän kanssa ja että tarkastuspöytäkirja on toimitettu meille. Ilmoitamme sinulle, kun olemme myöntäneet kytkentäluvan.

Lue lisää pientuotantoilmoituksesta

Osallistu ja vaikuta – anna palautetta sähköverkon kehittämissuunnitelmasta

Lahti Energia Sähköverkko Oy:n kehittämissuunnitelmassa kerromme toimenpiteistä, joita teemme varmistaaksemme sähköverkon korkean laadun ja ylläpidon. Sähköverkkoyhtiöt tekevät sähköverkon kehittämissuunnitelman Energiavirastolle joka toinen vuosi.

Nyt sinulla on mahdollisuus antaa palautetta kehittämissuunnitelmasta. Toivomme verkon käyttäjiltä, kantaverkon sekä suurjännitteisen jakeluverkon haltijoilta palautetta kehittämissuunnitelmasta. Jos asut Lahti Energia Sähköverkon verkkoalueella, voit antaa palautetta kehittämissuunnitelmasta 31.5.2024 asti.

Anna tästä palautetta kehittämissuunnitelmasta

Kehittämissuunnitelmassamme kerromme muun muassa keskeisimmät jakeluverkkoinvestoinnit ja toimenpiteet, joilla täytämme jakeluverkolle asetetut laatu- ja toimitusvarmuusvaatimukset. Kehittämissuunnitelman avulla pystymme varautumaan jo ennakolta tuleviin tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Keskitymme parantamaan etenkin asemakaava-alueen ulkopuolisen verkon toimintavarmuutta.

Tutustu kehittämissuunnitelmaan Lahti Energia Sähköverkon sivulla.

Lahti Energia Sähköverkko ottaa käyttöön uudet sähkömittarit vuodesta 2026 alkaen

Asiakkaidemme sähkömittarit vaihtuvat uusiin vuosina 2026–2028. Lahti Energia Sähköverkko vaihtaa yhteensä noin 90 000 vanhaa mittaria uusiin Landis+Gyrin mittareihin.

Mittarin vaihto on asiakkaalle maksuton. Mittareiden vaihtotyöt tekee Eltel Networks Oy.

Uusissa mittareissa on niin sanottu HAN-portti. Sen avulla sähkönmittauksen tiedot saa halutessaan liitettyä kotiautomaatiojärjestelmään.

Siirrymme 15 minuutin mittausjaksoon

Uuden mittarin myötä sähkönkulutusta seurataan jatkossa viidentoista minuutin mittausjaksolla (niin kutsuttu varttitase). Tähän asti suurimmalla osalla käyttöpaikoista on ollut käytössä 60 minuutin mittausjakso.

Lyhyemmän mittausjakson taustalla on tarve saada aiempaa reaaliaikaisempaa tietoa sähkönkulutuksesta. Varttitaseeseen siirrytään koko Euroopassa. Se edistää energian tuotannon ja kulutuksen tasapainottamista, jota markkinahinnat ohjaavat.

Kerromme mittareiden vaihdosta lisää lähempänä mittareiden vaihtoajankohtaa.

Sähkönjakeluhäiriö Sopenkorvessa

Sopenkorven alueella Lahdessa oli sähkökatko 1.4. kello 13.59. Sähköttä oli vajaat 200 asiakasta.

Sähkökatko kesti noin kymmenen minuuttia, kunnes saimme sähköt palautettua asiakkaillemme. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutunutta haittaa.

Lahti Energia Sähköverkko pitää sähköverkon siirtomaksut ennallaan ja verkon vahvana 

Sähköverkot ovat kestävään energiajärjestelmään siirtymisen perusta ja edistäjä. Sähkönjakeluverkkojen toimintavarmuudesta ja riittävästä kapasiteetista huolehtiminen on aina tärkeää. Sähköverkon merkitys korostuu entisestään, kun hoidamme lämmityksen, liikenteen ja teollisuuden energiatarpeita yhä kasvavassa määrin sähköverkkojen avulla. Tämä muutos tapahtuu, kun yhteiskunnassa luovumme polttamiseen perustuvista energiantuotantomuodoista. Puhtaiden, uusiutuvien energiamuotojen lisääntyminen vaatii tulevina vuosina laajoja muutoksia ja investointeja sähköverkkoihin. Lahti Energia Sähköverkko vastaa näihin asiakastarpeisiin ja varmistaa sähköverkon kestävyyden tulevaisuudessakin.

Pyrimme pitämään sähkönsiirron maksut vakaina. Suunnitelmissamme ei ole hinnoittelumuutoksia. Viimeksi alensimme hintoja kesällä 2022. Erityisesti kapasiteettitarpeen kasvu, mutta myös toimitusvarmuuden parantaminen entisestään aiheuttavat investointitarpeita lähivuosina. Investointikyvystä huolehtimalla ja investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme saavat jatkossakin tarvitsemansa arjen energian toimitusvarmasti.

Lahti Energia Sähköverkko on solminut uudet verkostourakointisopimukset

Lahti Energia Sähköverkko Oy on allekirjoittanut urakointisopimukset Suomen Energia-Urakointi Oy:n sekä Eltel Networks Oy:n kanssa vuosille 2024–2025. Hyvin toiminut yhteistyö saa jatkoa, sillä sopimuskumppanit ovat toimineet alueellamme myös aiempina vuosina. Sopimuksiin kuuluu muun muassa rakentamiseen, kunnossapitoon sekä viankorjaukseen liittyviä töitä. Kilpailutus tehtiin erityisalojen hankintalain perusteella julkisena hankintana.

Vastaamme alueellamme noin 92 000 asiakkaan sähkön siirrosta ja jakelusta. Noin 4750 kilometrin pituisen sähköverkon luotettavuutta ja toimintavarmuutta ylläpidetään suunnitelmallisella peruskorjaamisella ja huoltamisella. Lisäksi uutta verkkoa rakennetaan tarpeen mukaan.

Räpsähtivätkö valosi tänään iltapäivällä?

Tänään 11.12.2023 klo 14.27 Lahti Energian sähköverkossa sattui kolmivaiheinen oikosulku 110 kV -johdon käyttöönoton yhteydessä. Kolmivaiheinen oikosulku on näkynyt jännitekuoppana koko Etelä-Suomessa. Asiakkaana tästä ei ollut sinulle vaikutusta sähkönsaantiin, mutta viasta aiheutunut jännitekuoppa aiheutti valojen räpsähdyksen. 

Poikkeuksellinen sähköperjantai voi nostaa sähköverkon tehomaksuasi

Perjantaina 24.11. pörssisähkön hinta oli poikkeuksellisen edullista, sillä hinta oli reilusti miinusmerkkinen. Niinpä pörssisähköasiakkaana sait hyvitystä käyttämästäsi sähköstä. Osa asiakkaistamme lisäsikin sähkönkäyttöään reilusti.

Poikkeuksellisella tavalla lisääntynyt sähkön käyttö voi nostaa maksamaasi sähköverkon tehomaksua. Tehomaksun suuruuteen vaikuttavat käytetyn energian määrä ja huipputeho. Jos käytät sähköä normaalia enemmän, tämä vaikuttaa seuraavan sähköverkkopalvelun laskusi suuruuteen. Aiempaa suuremman tehomaksun laskutamme voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnaston näet verkkosivuiltamme, kohdasta Sähköverkkopalvelut.

Sähköverkon tehomaksulla ohjaamme pienentämään kulutushuippuja

Sähköverkkotoiminnan kustannuksista noin 75 prosenttia on kiinteitä kustannuksia, jotka toteutuvat riippumatta siitä, kuinka paljon energiaa verkossa siirretään. Koska verkon tekninen mitoitus ja kustannukset määräytyvät pitkälti verkosta otettavan tehon perusteella, Lahti Energia Sähköverkon verkkopalvelumaksuissa on mukana tehomaksu. Tehomaksua ei kuitenkaan ole kerros-, rivi- ja paritalokohteissa, ellet ole itse vaihtanut tehomaksulliseen verkkopalvelutuotteeseemme.

Tehomaksun tarkoituksena on ohjata sinua pienentämään sähkön käytön kulutushuippuja. Sähköverkon pienemmät kulutushuiput vähentävät tarvettamme tehdä verkostossa muutostöitä ja uusia investointeja, mikä näkyy sinulle halvempina verkkopalvelumaksuina.

Jos sinulla on kysymyksiä, asiakaspalvelumme vastaa puhelimitse ja verkkosivuillamme chatissä.

Lisätietoa:

Hinnasto
Sähköverkon tehomaksu
Asiakaspalvelun yhteystiedot

kulutushuippu, lasku, pörssisähkö, sähkönkäyttö, sähköverkko, tehomaksu

Vaihda sähköverkon laskut e-laskuiksi uuden lomakkeen avulla

Haluatko pienentää hiilijalanjälkeäsi? Vaihtamalla paperilaskun sähköiseen pienennät ilmastolle aiheutuvaa kuormitusta. Kun vaihdat paperilaskusi sähköiseen, vähennät paperin, painatuksen ja kuljetuksen aiheuttamia päästöjä.

Jos olet Lahti Energia Sähköverkon asiakas, voit nyt tilata e-laskun uudella lomakkeella. Silloin saat e-laskutilauksen hyväksyttäväksi suoraan verkkopankkiisi.

E-lasku on turvallinen ja vaivaton tapa maksaa laskut. Laskusi eivät katoa postissa tai unohdu muun postin joukkoon, vaan saat ne aina suoraan omaan verkkopankkiisi. Voit siirtyä e-laskuihin myös omassa verkkopankissasi. Tiedot e-laskun tilaamista varten löydät paperilaskun maksutiedoista.

Voit myös siirtyä sähköisiin laskuihin ottamalla käyttöön digipostipalvelu Kivran. Palvelu myös muistuttaa sinua viestillä eräpäivän lähestymisestä.

Tutustu sähköisen laskutuksen vaihtoehtoihisi: Sähköinen laskutus

digipostipalvelu, e-lasku, hiilijalanjälki, ilmasto, Lahti Energia Sähköverkko, lasku, laskutus, lomake, paperilasku, verkkopankki