Metsuri raivaa sähköverkon johtoalueita kesän ajan

Raivaamme puustoa sähköverkon johtoalueilta Kujalassa, Karistossa, Kytölässä, Holmassa, Lepistönmäessä, Kalliolassa ja Vääksyn Loukkuharjussa. Raivaustyö kestää koko kesän ajan. Raivausta teemme 110 kV:n voimajohdon alueella.

Teemme raivaustyöt sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi. Kasvustoa on tarpeen raivata, jotta puut ja pensaat eivät osu kasvaessaan sähkölinjoihin ja aiheuta vaaratilanteita. Pahoittelemme töistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Lauri Ulvinen
Lahti Energia Sähköverkko Oy
lauri.ulvinen@lahtienergia.fi
Puh. 044 721 5832