Sähkön siirtomaksut

Verkkopalveluhinnasto

Yleis- ja yösiirtotuotteet ovat käytettävissä useamman kuin yhden käyttöpaikan liittymillä, kun sulakekoko on enintään 3×50 A. Yösiirto edellyttää 3-vaiheliittymän.

KJ-Tehosiirto-tuote on käytettävissä 10 kV:n ja 20 kV:n jännitetasoilla. Loistehon ilmaisosuus on 20 %, kunkin kuukauden mitatusta pätötehosta. Loistehon verkkoon syöttö on kielletty. Tehomaksun laskutusteho määräytyy edellisen 12 kuukauden aikana mitatun suurimman, tunnin aikana kulutetun energiamäärän mukaan. Verkkopalvelutuotteen vaihtaminen on maksutonta ja tuotteen voi vaihtaa, kun edellisestä vaihdosta on kulunut vähintään 12kk. Tuotteet ovat vapaavalintaisia hinnastossa mainituin rajoituksin. Sähkövero peritään kaikesta asiakkaille jaetusta sähköenergiasta.

Sähkövero

Sähkövero peritään kaikesta jakeluverkon kautta asiakkaille jaetusta sähköenergiasta. Sähköveroluokkaan I kuuluvat yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakennusala, palvelualan yritykset sekä julkinen sektori. Sähköveroluokkaan II kuuluvat valmistava teollisuus, kaivostoiminta, louhinta tai ammattimainen kasvihuoneviljely.

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät he ole muuta ilmoittaneet. Jotta verotus voidaan toteuttaa veroluokan II mukaisesti, tulee yrityksen täyttää lomake Vakuutus sähkön valmisteveron II-veroluokan mukaisesta toiminnasta (Excel).

Sähköverkon tehomaksu

Sähköverkkotoiminnan kustannuksista noin 75 prosenttia on kiinteitä kustannuksia. Ne toteutuvat riippumatta siitä, kuinka paljon energiaa verkossa siirretään.

Koska verkon tekninen mitoitus ja kustannukset määräytyvät pitkälti verkosta otettavan tehon perusteella, Lahti Energia Sähköverkon verkkopalvelumaksuissa on mukana tehomaksu. Tehomaksua ei kuitenkaan ole kerros-, rivi- ja paritalokohteissa, ellet ole itse vaihtanut tehomaksulliseen verkkopalvelutuotteeseemme.

Tehomaksun tarkoituksena on ohjata asiakasta pienentämään sähkön käytön kulutushuippuja. Sähköverkon pienemmät kulutushuiput vähentävät tarvettamme tehdä verkostossa muutostöitä ja uusia investointeja, mikä näkyy sinulle halvempina verkkopalvelumaksuina.

Verkkopalveluhinnasto

Yleissiirto
perusmaksu5,95 €/kk
siirtomaksu3,47 snt/kWh
perusmaksu4,80 €/kk
siirtomaksu2,80 snt/kWh
Yösiirto
perusmaksu13,02 €/kk
siirtomaksu päivällä klo 7–223,97 snt/kWh
siirtomaksu yöllä klo 22–71,67 snt/kWh
perusmaksu10,50 €/kk
siirtomaksu päivällä klo 7–223,20 snt/kWh
siirtomaksu yöllä klo 22–71,35 snt/kWh
Yleissiirto teho
perusmaksu6,45 €/kk
tehomaksu0,87 €/kW, kk
siirtomaksu2,73 snt/kWh
perusmaksu5,20 €/kk
tehomaksu0,70 €/kW, kk
siirtomaksu2,20 snt/kWh
Yösiirto teho
perusmaksu13,02 €/kk
tehomaksu0,87 €/kW, kk
siirtomaksu päivällä klo 7–223,10 snt/kWh
siirtomaksu yöllä klo 22–71,30 snt/kWh
perusmaksu10,50 €/kk
tehomaksu0,70 €/kW, kk
siirtomaksu päivällä klo 7–222,50 snt/kWh
siirtomaksu yöllä klo 22–71,05 snt/kWh
PJ-tehosiirto
perusmaksu62 €/kk
tehomaksu3,91 €/kW, kk
loistehomaksu3,00 €/kVAr, kk
siirtomaksu1,67 snt/kWh
perusmaksu50 €/kk
tehomaksu3,15 €/kW, kk
loistehomaksu2,42 €/kVAr, kk
siirtomaksu1,35 snt/kWh
KJ-tehosiirto
perusmaksu248 €/kk
tehomaksu2,73 €/kW, kk
loistehomaksu3,00 €/kVAr, kk
siirtomaksu0,93 snt/kWh
perusmaksu200 €/kk
tehomaksu2,20 €/kW, kk
loistehomaksu2,42 €/kVAr, kk
siirtomaksu0,75 snt/kWh
Liittymän ylläpito
perusmaksu max 3x63A6,45 €/kk
perusmaksu > 3x63A13,02 €/kk
Lisäksi veloitetaan liittymän muutostyöt palveluhinnaston mukaan.
perusmaksu max 3x63A5,20 €/kk
perusmaksu > 3x63A10,50 €/kk
Lisäksi veloitetaan liittymän muutostyöt palveluhinnaston mukaan.
Sähkövero
Veroluokka I2,7937 snt/kWh
Veroluokka II0,07812 snt/kWh
Veroluokka I2,2530 snt/kWh
Veroluokka II0,063 snt/kWh
Pientuotannon siirto
siirtomaksu0,09 snt/kWh
siirtomaksu0,07 snt/kWh