Lahti Energia Sähköverkko pitää sähköverkon siirtomaksut ennallaan ja verkon vahvana 

Sähköverkot ovat kestävään energiajärjestelmään siirtymisen perusta ja edistäjä. Sähkönjakeluverkkojen toimintavarmuudesta ja riittävästä kapasiteetista huolehtiminen on aina tärkeää. Sähköverkon merkitys korostuu entisestään, kun hoidamme lämmityksen, liikenteen ja teollisuuden energiatarpeita yhä kasvavassa määrin sähköverkkojen avulla. Tämä muutos tapahtuu, kun yhteiskunnassa luovumme polttamiseen perustuvista energiantuotantomuodoista. Puhtaiden, uusiutuvien energiamuotojen lisääntyminen vaatii tulevina vuosina laajoja muutoksia ja investointeja sähköverkkoihin. Lahti Energia Sähköverkko vastaa näihin asiakastarpeisiin ja varmistaa sähköverkon kestävyyden tulevaisuudessakin.

Pyrimme pitämään sähkönsiirron maksut vakaina. Suunnitelmissamme ei ole hinnoittelumuutoksia. Viimeksi alensimme hintoja kesällä 2022. Erityisesti kapasiteettitarpeen kasvu, mutta myös toimitusvarmuuden parantaminen entisestään aiheuttavat investointitarpeita lähivuosina. Investointikyvystä huolehtimalla ja investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme saavat jatkossakin tarvitsemansa arjen energian toimitusvarmasti.