Töistä terveenä kotiin pääseminen on jokaisen oikeus 

Tänään 28.4. vietämme maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivää. Päivä muistuttaa kaikkien oikeudesta turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

Kannustamme henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme ilmoittamaan turvallisuushavainnoista, jotta voimme parantaa ja ylläpitää työympäristön ja työn turvallisuutta. Olemme asettaneet koko konsernin laajuiseksi tavoitteeksi nolla tapaturmaa.

Turvallisuushavainto on jokaisen turvalliseen työympäristöön pyrkivän työpaikan ja työntekijän tärkein työkalu. Ilman turvallisuuspuutteiden havaitsemista, niihin ei voida puuttua. Meillä Lahti Energiassa olemme keränneet turvallisuushavaintoja sähköisesti jo noin 14 vuoden ajan. Vuosien aikana havaintoja on kirjattu tuhansia. Jokainen havainto johtaa pienempiin tai isompiin toimenpiteisiin, joilla parannetaan työturvallisuutta.

Kannustamme ilmoittamaan myös positiivisista havainnoista. Niiden avulla tunnistamme tilanteita, jotka ovat ehkäisseet tapaturmia, ja voimme kehittää turvallisuuskulttuuriamme. Tilanteiden tunnistaminen on yksi osa matkaamme kohti tapaturmatonta tulevaisuutta.

Yhtenä keinona muistuttaa turvallisuuteen liittyvistä pienistä teioista olemme kiinnittäneet sisätiloissamme portaisiin tarroja. Tarrat ovat herättäneet positiivista keskustelua ja monet ovat kiinnittäneet huomiota portaissa kävelyn turvallisuuteen esimerkiksi laittamalla puhelimen taskuun portaissa liikkumisen ajaksi.