Kaukolämpöinsinööri

Lahdesta kotoisin oleva Johanna Iivonen työskentelee Lahti Energialla kaukolämpöinsinöörinä. Lue, millainen työura Johannalla on meillä ollut! 

Johannan ura Lahti Energialla alkoi vuonna 2015, kun hän pääsi meille kesätöihin ensimmäisen opiskeluvuotensa päätteeksi. Hänen työtehtäviinsä kuuluivat silloin lämpökeskusten siivoustehtävät. Johannan ilmaistua kiinnostuksensa myös teknisiin asioihin, hänet otettiin välillä asentajien mukaan tutustumaan kaukolämpöverkolle, kun siivoustehtävissä oli rauhallisempaa.  

– Ajattelin silloin, että nyt minulla on mahdollisuus oppia paljon uutta ja saada jalkaa oven väliin, jotta pääsisin tänne seuraavanakin kesänä. 

Toisena Lahti Energialla vietettynä kesänään Johanna teki kaukolämpöasentajan avustavia tehtäviä, ja kolmas kesä kului työnjohdon avustavissa tehtävissä. Sen jälkeen Johanna päätti jäädä Lahti Energialle osa-aikaisesti töihin tehden pari työpäivää viikossa insinööriopintojensa ohella. Vuodesta 2018 hän on ollut Lahti Energialla kokoaikaisesti töissä. Insinöörintutkinnon lisäksi Johanna on suorittanut energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon työnsä ohessa. 

– En ole tullut tänne siten, että jokin paikka olisi auennut, vaan työnkuvani on muovautunut minulle sopivaksi. Kun joku henkilö on lähtenyt, jokin hänen työtehtävistään on siirtynyt minulle. Myös firmaa kehitettäessä minulle on tullut sellaisia työtehtäviä, joita ei olla täällä aikaisemmin tehty.

Asiakkaiden kaukolämpölaitteista huolehtimista 

Johannan työnkuva on monipuolinen. Hänen vastuullaan ovat muun muassa kaukolämmön tekniset asiat, kaukolämmön asiakkaat sekä LVI-suunnitelmien tarkastukset. Kaukolämmön asiakaslaitteiden vikakäynnit ja erilaiset selvitykset kulkevat Johannan kautta: kun asiakkaiden laitteet eivät toimi kuten pitäisi, tulee hänelle soitto ja hänen tiiminsä lähtee selvittämään asiaa. Tämän lisäksi Johanna on mukana kehittämässä asiakkaille uusia kaukolämpöratkaisuja yhdessä myyntitiimin kanssa. Kesäisin Johannan vastuulla on myös iso osa lämpöliiketoiminnan kesäharjoittelijoista. 

Johannan mukaan Lahti Energialla on tarjolla paljon myös haasteita, ja hän pitää siitä, että pääsee työssään ratkomaan erilaisia ongelmia. Haasteelliset tilanteet tekevät työstä mielenkiintoista.

– Olen oppinut viime vuosina erittäin paljon uutta, mutta silti tuntuu, että tiedän kaukolämmöstä vain pienen siivun. Opittavaa siis riittää ja ala uudistuu koko ajan. 

”Olen oppinut viime vuosina erittäin paljon uutta, mutta silti tuntuu, että tiedän kaukolämmöstä vain pienen siivun. Opittavaa siis riittää ja ala uudistuu koko ajan.”

Mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen  

Haastavinta Johannan mukaan hänen työssään on se, ettei ongelmatilanteissa välttämättä ole valmiita ohjeita siihen, miten tulisi toimia, vaan kaikki on usein tapauskohtaista. Se on hänestä toisaalta myös kaikkein kehittävintä. Johannan mielestä parasta hänen työssään ovat omat kollegat. Lahti Energialla on paljon ammattitaitoista väkeä, joilta saa tukea, jos omat taidot eivät riitä. 

– Minulle ei ole vielä kertaakaan tullut tässä työssä sellaista fiilistä, etten haluaisi mennä töihin tai minua ei kiinnostaisi, vaan oikeasti tykkään työskennellä täällä. 

Johannalle on tärkeää, että hän pääsee työtehtävissään kehittämään itseään. Hänelle on esimerkiksi mahdollistettu tutkinnon suorittaminen työn ohessa. Sen lisäksi hän on saanut suorittaa erilaisia työhönsä liittyviä kursseja, kuten lähiesimiestyön ammattitutkinnon koulutuskeskus Salpauksessa.  

– Olen koko ajan pyrkinyt kehittämään itseäni ja olen tyytyväinen, että Lahti Energialla minulle on annettu paljon mahdollisuuksia siihen. 

”Olen koko ajan pyrkinyt kehittämään itseäni ja olen tyytyväinen, että Lahti Energialla minulle on annettu paljon mahdollisuuksia siihen.”