Data-analyytikko

Data-analyytikko Jussi

Jussi on viimeisimmältä koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Aiemmin hän on opiskellut tradenomiksi ja työskennellyt muun muassa myynnissä ja pankissa. Maisteriopintojen jälkeen Jussi on työskennellyt datan parissa. Koska data-analyytikon rooli Lahti Energialla on uusi, Jussi pääsee vaikuttamaan paljon työnsä sisältöön ja muodostamaan omaa työnkuvaansa.

Data-analyytikon työhön kuuluu datan muuttaminen muotoon, jossa sitä voidaan hyödyntää. Jussi tekee paljon yhteistyötä eri liiketoimintojen kanssa ja muuttaa datan luettavaan muotoon. Dataa voidaan yhdistää monista eri lähteistä, jolloin sen tulkitseminen on tehokkaampaa.

– Periaatteessa kaikesta voi saada dataa. Lahti Energialla on käytössään useita järjestelmiä, johon kertyy erilaista tietoa.

Työt uudessa roolissa ovat alkaneet hyvin. Alkuun Jussi on ottanut haltuun käytössä olevaa raportointijärjestelmää ja kartoittanut eri liiketoimintojen tarpeita. Seuraavana hänen työpöydällään on asiakastiedonhallinnan parantaminen, jotta asiakastietoja voidaan hallita tehokkaana kokonaisuutena. Tulevaisuudessa hän toivoo lisäävänsä organisaation tietoisuutta data-analytiikan mahdollisuuksista.

Data-analyytikon työssä kaupallisesta taustasta ja teknisestä osaamisesta on hyötyä. Myös koodaamistaidot voivat olla hyödyksi. Työ vaatii ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja.

– Kanssani samoihin aikoihin aloitti uudessa roolissa data- ja integraatioarkkitehti. Työskentelemme paljon samojen asioiden parissa, mutta hänen työnsä on enemmän teknistä. Hän kaivaa tarvittavan datan ja minä jatkan siitä.

Jussi haki työtä, koska hänellä oli hyvä kuva Lahti Energiasta työnantajana. Energia-asiat koskettavat meitä kaikkia ja ala vaikuttaa mielenkiintoiselta.