Laborantti

Laborantti Kirsika

Kirsika on kotoisin Virosta ja on asunut Suomessa kuutisen vuotta. Ennen Suomeen muuttamista hän työskenteli laboratoriossa toisen alan yrityksessä.

Kirsika päätti lähteä opiskelemaan laborantiksi koulutuskeskus Salpauksessa ja pääsi Lahti Energialle laborantin opintoihin kuuluvaan työharjoitteluun. Hyvin menneen harjoittelun jälkeen hän työllistyikin lopulta vakituiseksi työntekijäksi. Lahti Energialla Kirsika on työskennellyt nyt yli kaksi vuotta.

Vaihtelevia työtehtäviä eri laboratorioissa

Kirsikan työnkuvaan kuuluu monipuolisia laborantin työtehtäviä, kuten esimerkiksi näytteenottoa ja näytteiden tutkimista sekä niiden seurantaa. Lahti Energialla laborantit käsittelevät erilaisia näytteitä, kuten polttoaine-, vesi- ja tuhkanäytteitä.

Erilaisille näytteille on erilliset laboratoriot, ja laborantit vuorottelevat niiden välillä viikoittain. Laborantin työ on siis vaihtelevaa ja työpäivien sisältö koostuu monipuolisista työtehtävistä viikosta riippuen.

– Tietyt perusanalyysit, esimerkiksi kosteus- ja vesianalyysit tehdään joka päivä, kun taas jotkut muut analyysit, esimerkiksi lämpöarvoanalyysit tehdään kuukausittain tai pyydettäessä.

Hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit

Kirsikan mukaan laborantin työ vaatii paljon tarkkuutta, sillä näytteiden analysoinnissa on oltava erityisen huolellinen. Hän mainitsee myös tiimityöskentelytaidot laborantin työssä tärkeiksi, sillä töitä tehdään usein yhdessä muiden kanssa.

Haastavinta Kirsikan mukaan hänen työssään on ajoittainen kiire ja se, että työssä on oltava nopea. Omat työt täytyy järjestää heti aamusta siten, että ehtii varmasti tehdä kaiken tarvittavan päivän aikana. Erityisesti Kymijärvi III -voimalaitoksen valmistuminen monipuolisti työtä ja toi mukanaan uusia, erilaisia työtehtäviä.

Kirsikan mielestä Lahti Energialla parasta on hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit.

Henkilökunta on Lahti Energialla mukavaa ja työtehtävät ovat kiinnostavia ja mielekkäitä.

Kirsikan mielestä on erityisen tärkeää, että joka päivä haluaa mennä töihin ja että tykkää omasta työstään.