Polttoainemestari

Polttoainemestari Kimmo

Kimmo on alkuperäinen lahtelainen. Hän on työskennellyt Kymijärven voimalaitoksella yli 20 vuoden ajan. Aiemmin hän työskenteli tontilla ulkopuolisen urakoitsijan palveluksessa, kunnes aloitti samoissa työtehtävissä Lahti Energialla vuonna 2019.

Kimmo aloitti Lahti Energialla polttoaineenvastaanottajana, jolloin hänen työtehtäviinsä kuuluivat tulevien polttoaineiden vastaanotto, laaduntarkkailu sekä laitteiden ja kuljettimien ennakkohuollot ja tarkastukset. Kolmen vuoden työskentelyn jälkeen hänet ylennettiin polttoainemestariksi, joka hoitaa logistiikan, kuormien tilaamisen sekä tarvittaessa reklamoinnin.

Kimmon työpäivät koostuvat yleensä kuormien vastaanottamisesta, prosessin seuraamisesta ja laitteiden toiminnan varmistamisesta. Haastavinta työssä on hänen mukaansa yllättävät tilanteet, joihin täytyy miettiä ratkaisu.

– Välillä yllättäviä tilanteita tulee useita peräkkäin, välillä taas ei laisinkaan. Pakkastalvella tilanteita tulee eteen enemmän, kun polttoaineet ovat jäisiä.

Työ polttoaineen vastaanotossa edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

– Välillä tämä on ihan raakaa, fyysistä työtä, ei vaan tietokoneen näpyttämistä.

Kimmon mielestä tärkeintä työssä on se, että viihtyy ja vaihtelevuus. Joka päivä hän on mielellään tullut töihin.

– Olen viihtynyt Lahti Energialla. Työ on ollut mielenkiintoista ja aina tulee uusia asioita eteen.