Lahti Energia nostaa kaukolämmön energian hintaa 1.1.2024

Kaukolämmön hinta määräytyy paikallisesti, koska lämmönlähteinä käytetyt polttoaineet eroavat alueittain. Vaikka emme ole riippuvaisia kalliista ja päästöjä aiheuttavista fossiilisista polttoaineista, joudumme tarkistamaan kaukolämmön hintaa metsähakkeen ja kierrätyspolttoaineiden hintojen nousun vuoksi.   

Käyttämiemme polttoaineiden hintojen voimakkaan nousun taustalla on Venäjän hyökkäyssodan seurauksena kiristynyt metsäenergiamarkkina, kun tuonti Venäjältä päättyi kesällä 2022. Pahin nousu vaikuttaa tasaantuvan. Korotuksen jälkeen energiamaksu on keskimäärin 82 €/MWh (alv 24 %). Korotus koskee talvi-, kevät- ja syyskauden hintoja. Kesäkauden hinta ei muutu.  

Kaukolämmön kokonaiskustannus koostuu perusmaksusta ja energiamaksusta. Kaukolämmön kokonaishinnan keskimääräinen vuosittainen korotusprosentti on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 4 prosenttiyksikköä. Laskennassa on käytetty Energiateollisuuden tyyppirakennusta (kerrostalo, 80 asuntoa) kymmenen vuoden ajanjaksolla vuosina 2015–2024. Energiateollisuuden tilastojen mukaan Lahden seudun kaukolämmön hinta on korotuksen jälkeen Suomen keskihintojen yläpuolella.   

Siirtyminen sähkökattilalla tuotettuun kaukolämpöön onkin nyt yksi tuleva keino hillitä lämmön tuotannon energian hintaa ja alentaa entisestään päästöjä Lahden seudulla. Arviolta vuoden 2024 loppuun mennessä Kymijärven voimalaitosalueelle valmistuva sähkökattila tuottaa päästötöntä energiaa 50 GWh, mikä vastaa noin 3 300 omakotitalon lämmitystarvetta.    

Hinnastot ja sopimusehdot

Lisätietoja medialle:  

Jouni Haikarainen
Toimitusjohtaja
Lahti Energia
p. 040 709 5690