Sopimusehdot

Asiakkaan ja LE-Sähköverkon välisiin sopimuksiin sovelletaan valtakunnallisia Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja.

Sähköliittymissopimuksessa sovitaan kiinteistön liittymisestä sähkönjakeluverkkoon. Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja:

Sähköverkon liittymisehdot LE 2019

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot SJLE 2019

Sähköverkkosopimuksella sovitaan sähkön siirrosta. Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja:

Verkkopalveluehdot VPE 2019

Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot SJVPE 2019


Sopimuksia koskevat erimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

 

 

  • Jaa tämä sivu