Sopimusehdot

Asiakkaan ja LE-Sähköverkon välisiin sopimuksiin sovelletaan valtakunnallisia Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja. Ehdot muuttuvat 1.8.2019.

Sähköliittymissopimuksessa sovitaan kiinteistön liittymisestä sähkönjakeluverkkoon. Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja: sähköverkkoon liittymisen ehdot LE2014.

Sähköverkkosopimuksella sovitaan sähkön siirrosta. Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja: verkkopalveluehdot VPE 2014.

Pientuotannon liittämisessä sähköverkkoon sovelletaan seuraavia ehtoja:
tuotannon liittymisehdot TLE 2014 , tuotannon verkkopalveluehdot TVPE 2014.

1.8.2019 alkaen LE-Sähköverkko ottaa käyttöön Energiateollisuus ry:n suosittelemat uudet ehdot. Muutoksen myötä pientuotannon erillisistä ehdoista luovutaan.


Sopimuksia koskevat erimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

 

 

  • Jaa tämä sivu