Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä virallisia sääntöjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt lukuun ottamatta Lahti Energia Oy:n ja arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökuntaa.

  • Kilpailuaika on 1.2.2024-18.2.2024.
  • Järjestäjä: Lahti Energia Oy, PL 93, 15141 Lahti.
  • Palkinto: viisi S-ryhmän lahjakorttia 50 €/kpl.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Tavaralahjat toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista palkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa force majeur -tapauksista. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka liittyy palkinnon lunastamiseen tai käyttämiseen. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Verot

Järjestäjä sitoutuu maksamaan arvonnassa/kilpailussa mainitusta palkinnosta aiheutuvat mahdolliset verot. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.